6-miesieczna struktura w Kredyt Banku

Bankowość / Polecamy

Od piątku 3 sierpnia Kredyt Bank oferuje nową 6-miesięczną lokatę strukturyzowaną w PLN z potencjalnym zyskiem 11% w skali roku, uzależnionym od kursu dolara amerykańskiego wobec euro. Subskrypcja potrwa 9 dni roboczych - do 16 sierpnia 2012.

Nowa lokata strukturyzowana, podobnie jak poprzednie edycje, oparta będzie o konstrukcję ?European Digital”. Klienci otrzymają oprocentowanie 11% w skali roku pod warunkiem, że kurs instrumentu bazowego, tj. kurs EUR/USD wg Europejskiego Banku Centralnego będzie znajdował się poniżej Kursu Odniesienia w dniu obserwacji.

Kurs Odniesienia ustalony zostanie w pierwszym dniu trwania lokaty ? 17.08.2012 na podstawie rzeczywistego referencyjnego kursu EUR/USD wg EBC, jako kurs początkowy pomniejszony o 0,0200 USD. Kurs EUR/USD wg EBC jest publikowany na stronie internetowej www.ecb.int

Proponowany produkt gwarantuje 100% ochronę kapitału. okres subskrypcji:
03/08/2012 – 16/08/2012 okres trwania lokaty: 6M (17.08.2012 r. do 20.02.2013 r.) waluta lokaty: PLN minimalna kwota lokaty: 1 tys. PLN instrument bazowy: kurs EUR/USD wg EBC opcja: European Digital Kurs początkowy: referencyjny kurs EUR/USD wg EBC z dn. 17/08/2012 Kurs odniesienia: Kurs początkowy pomniejszony o 0,0200 USD Dzień obserwacji kursu EUR/USD: 19/02/2013 ochrona kapitału: 100% na koniec trwania lokaty strategia inwestycyjna: spadek kursu EUR/US.

Źródło: Kredyt Bank