7 obligacyjnych przykazań

Polecamy

Obligacje to produkt inwestycyjny, który cieszy się dużą popularnością w Polsce. Wprawdzie w porównaniu z kontem oszczędnościowym, czy lokatą poziom ryzyka może być nieznacznie wyższy, za to zysk jest znacznie atrakcyjniejszy do osiągnięcia. Sebastian Filaber, ekspert inwestycyjny z Opulentia S.A., opracował 7 zasad, które pomogą w inwestycjach:

  1. Jeszcze zanim podejmiemy decyzję o zainwestowaniu pieniędzy w obligacje, sprawdźmy jak wygląda ich oferta, możemy wybrać obligacje skarbowe z rentownością nieznacznie przekraczającą inflację lub zainteresować się obligacjami korporacyjnymi – emitowanymi przez firmy (np..Spółki Akcyjne), które oferują zysk nawet na poziomie kilkunastu procent rocznie
  2. Jeśli chcemy zainwestować w wysoko oprocentowane obligacje korporacyjne – sprawdźmy ich emitenta. Oceńmy czy odpowiada nam profil jego działalności oraz jak wygląda przygotowana przez Zarząd strategia rozwoju i czy jest ona konsekwentnie realizowana. Można również sięgnąć po sprawozdania finansowe firmy, której obligacje zamierzamy nabyć.
  3. Przypuśćmy, że zainteresowaliśmy się obligacjami spółki notowanej na giełdzie i planującej emisję obligacji. Warto dowiedzieć się na jaki cel zostaną przeznaczone pieniądze z emisji obligacji. Jeżeli pozyskany przez przedsiębiorstwo kapitał jest przeznaczony na inwestycje zgodne z polityką rozwoju tej firmy i udowodniła ona wcześniej, że potrafi efektywnie wykorzystać ten kapitał to ryzyko takiej inwestycji znacznie się zmniejsza.
  4. Warto też sprawdzić, czy emitent posiada partnerów godnych zaufania. Najlepiej, jeśli będzie to bank czy dom maklerski. To ważny element, który stanowi o wiarygodności firmy oraz zapewnia bezpieczeństwo procesów związanych z obrotem obligacjami.
  5. Nabycie obligacji może być poprzedzone bezpośrednim kontaktem z emitentem w celu sprawdzenia, czy osoby reprezentujące go mają doświadczenie biznesowe, a co za tym idzie ich kompetencje w zarządzaniu pozwalają na spełnienie podjętych przez firmę zobowiązań.
  6. W wielu przypadkach lepiej jest zrezygnować z podejrzanie wysokiego oprocentowania, jakie proponuje mniej znany emitent, tym bardziej jeżeli nie mamy pewności, że pieniądze z emiji obligacji zostaną przeznaczone na właściwy cel inwestycyjny. W przypadku gdy jednak zdecydujemy się na taką inwestycję zobowiążmy emitenta do stałego informowania nas o tym co się dzieje w przedsiębiorstwie.
  7. Dywersyfikacja portfela to konieczność i zawsze się ona opłaca. Trzeba pamiętać, że posiadając pewną liczbę obligacji solidnych emitentów w swoim portfelu inwestycyjnym, zwiększamy jego stabilność. Dzięki temu, nawet w trudnym okresie gospodarczym dla firm, ryzykujemy wielokrotnie mniej niż gdybyśmy ulokowali środki wyłącznie w jednym miejscu.

Robert Noremberg
Unicorn Media