Wyniki wyszukiwania: Damian Rosiński

Złoty znów w odwrocie

23.05.2016 08:48, Komentarze ekspertów

Uznana za pozytywną decyzja Moody’s na krótko wsparła złotego. W ubiegłym tygodniu był ponownie jedną z najsłabszych walut emerging markets. W piątek niebezpiecznie tracił, choć te odrabiały straty, a nastroje na rynkach się poprawiły. Dla poważniejszego umocnienia konieczne pozytywne sygnały ze strony czynników wewnętrznych. Zmiana percepcji rynku w kwestii momentu zacieśnienia polityki pieniężnej w USA wyraźnie osłabiła waluty gospodarek wschodzących, choć końcówka tygodnia przyniosła lekkie odreagowanie. Niestety, nie dla złotego. Rodzimą walutę ponownie osłabiły czynniki wewnętrzne. Zaszkodzić mogła konfrontacyjna retoryka premier B. Szydło podczas piątkowego wystąpienia w sejmie. Złoty, pomimo pozytywnego werdyktu agencji Moody’s, na przestrzeni ubiegłego tygodnia był jedną z najsłabszych walut zaliczanych do emerging markets, choć nie przewodził temu niechlubnemu rankingowi. Kurs USD/PLN wybił się ponad kwietniowe maksima zlokalizowane w rejonie 3,92, a EUR/PLN powrócił ponad 4,40. Okolice ceny 4,42 są, w naszej ocenie, kluczowe dla dalszego obrazu rynku. Jeśli dojdzie do jego sforsowania, może nie skończyć się na 4,50. Rozpoczynający się tydzień jest stosunkowo ubogi w publikacje i wydarzenia istotne z punktu widzenia rynków finansowych. Za kluczowe należy uznać dzisiejsze wstępne odczyty indeksów PMI z Europy oraz, publikowane jutro i w środę, wskaźniki nastrojów ekonomicznych z Niemiec (ZEW, Ifo). Warte odnotowania są także rewizje danych o PKB. Kluczowe wystąpienie J. Yellen na Uniwersytecie Harvarda już po zamknięciu polskiego rynku w piątek (19.15). Następny tydzień zapowiada się natomiast arcyciekawie. Rynek w pełni zareaguje na ewentualne słowa prezes Fed, a oprócz tego obradował będzie Europejski Bank Centralny, opublikowane zostaną indeksy ISM z USA oraz dane z rynku pracy. Po nich wiadomo będzie znacznie więcej na temat dalszych decyzji Fed w sprawie stóp procentowych. Nie jest ona przesądzona tak w czerwcu, jaki i lipcu, choć rynek znacząco zwiększył oczekiwania w tej kwestii. My zakładamy, że na następnym spotkaniu Fed jasno zadeklaruje, że jeśli czynniki globalne nie dadzą podstaw do niepokojów (w domyśle uniknie się Brexitu), bank podniesie stopy procentowe o 25 bkt bazowych w lipcu. Wypełni tym samym pierwszą część prognoz na 2016 r., z których wynikało, że oprocentowanie zwiększy się o 0,5 pkt proc. Damian Rosiński,Dom Maklerski AFS [bannerb1] [bannerb2] [alebankmodule origin="jcomments" par1="on" ] Czytaj więcej...


Bez przełomu w EBC

03.10.2013 07:10, Finanse i gospodarka

M. Draghi nie powiedział nic, co mogłoby zahamować trend aprecjacji euro. Powtórzył tezy z poprzedniego posiedzenia EBC. Wraz z rozwiązaniem kryzysu politycznego we Włoszech oraz słabymi danymi z rynku pracy prywatnej firmy ADP, spowodowało to dalszy wzrost eurodolara do 1,3600. Złoty mocniejszy. EUR/PLN testuje dolne ograniczenie konsolidacji. Komunikat oraz wypowiedzi prezesa Europejskiego Banku Centralnego na konferencji prasowej po październikowym posiedzeniu nie przyniosły żadnych nowych informacji. M. Draghi powtórzył w większości stwierdzenia, które pojawiły się podczas wrześniowego spotkania Rady Zarządzającej. Stwierdził, że w średnim terminie presja cenowa w strefie euro pozostanie ograniczona, a oczekiwania inflacyjne mocno zakotwiczone. Dodał, że EBC utrzyma akomodacyjną politykę pieniężną tak długo jak to będzie konieczne. Powtórzył, że stopy procentowe w regionie pozostaną na obecnym lub niższym poziomie przez dłuższy czas. Potwierdził, że po raz kolejny dyskutowano o obniżce stóp procentowych. EBC jest gotowy rozważyć wszystkie dostępne instrumenty polityki pieniężnej (w tym program wsparcia płynności LTRO) by stabilizować sytuację na rynkach i wspierać aktywność gospodarczą. Nie zapowiedział jednak, że przygotowuje się do ich uruchomienia. [bannerb1] Według Draghiego koniunktura w regionie ulega stopniowej, ale powolnej poprawie. EBC nie widzi zagrożenia dla wzrostu ze strony kursu walutowego. Na pytanie czy wysokie notowania euro wobec dolara nie zaszkodzą proeksportowo nastawionej europejskiej gospodarce (EUR/USD znajduje się na tym samym poziomie co w lutym, kiedy takie stwierdzenie padło z ust prezesa) stwierdził, że kurs walutowy nie jest celem polityki ECB. Dodał jednak, że Bank obserwuje wahania euro z dużą uwagą. Rynki z zadowoleniem przyjęły utrzymanie dotychczasowej retoryki przez Draghiego. Wielu spodziewało się, że w związku ze spadkiem inflacji oraz szeregiem nienajlepszych danych z gospodarki strefy euro, złagodzi on ton wypowiedzi. Tymczasem nie próbował w żaden sposób wpływać na zmianę postrzegania sytuacji przez inwestorów. W reakcji na słowa Włocha euro wyraźnie zyskało na wartości wobec dolara. Kurs EUR/USD wzrósł do nowych, 7-miesięcznych maksimów, powyżej 1,3600. W ślad za wahaniami na rynku międzynarodowym, zyskiwał również złoty. Kurs USD/PLN przełamał wtorkowe minima na 3,1050, zaś EUR/PLN je wyrównał (4,2110). Notowania utrzymały się jednak w granicach krótkoterminowej konsolidacji. Na rynek napłynęły wczoraj również dwie inne, sprzyjające wspólnej walucie, informacje. Włoski parlament udzielił wotum zaufania rządowi E. Letty, co kończy polityczne zamieszanie w tym kraju. Ponadto, prywatna firma ADP oszacowała, że w USA we wrześniu przybyło jedynie 166 tys. nowych miejsce pracy, czyli tylko o 7 tys. więcej niż w sierpniu i 14 tys. mniej niż wynikało z szacunków ekonomistów. Przyrost o 182 tys. etatów to konsensus odnośnie do oficjalnych danych Departamentu Pracy. Powinny one zostać odtajnione w piątek. Możliwe, że tak się jednak nie stanie z powodu zamknięcia instytucji federalnych, a publikacja zostanie przełożona na późniejszy termin. Przełomu nie przyniosło wczoraj również posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. W tym przypadku jednak nie można mówić o niespodziance. Stopy nie uległy zmianie i pozostaną na obecnym poziomie przynajmniej do końca 2013 r. W ocenie Rady w najbliższych kwartałach gospodarka będzie stopniowo przyspieszać. O dalszych wytycznych na temat polityki pieniężnej RPP będzie ewentualnie dyskutować na kolejnych posiedzeniach. EURPLN: W ślad za rosnącym eurodolarem złoty zyskał na wartości wobec głównych walut, w szczególności dolara. EUR/PLN dotarł do dolnego ograniczenia trendu bocznego, ale nie doszło do wybicia z konsolidacji. Pojawiła się okazja do kupna euro. Zmienność na rynku pozostaje bardzo mała. Czekające rynek wzrosty kursu przyjmą znacznie silniejsze rozmiary. Pozostaję negatywnie nastawiony do złotego w krótkim terminie. EURUSD: M. Draghi nie dał podstaw do osłabienia euro utrzymując dotychczasową retorykę wypowiedzi. Kurs wybił się powyżej 1,3560 docierając w nocy w rejon 1,3620. Konsolidacja teoretycznie została zakończona wybiciem w górę. Jednak niewielki zakres następujących po nim wzrostów kursu nakazuje poddać w wątpliwość czy rynek będzie nadal piął się w górę. Ostatnie kluczowe wydarzenia nadal przed nami. Nie wiadomo czy raport z amerykańskiego rynku pracy zostanie opublikowany zgodnie z planem w piątek. Do czasu jego odtajnienia rynek może pozostawać w próżni. Szanse na silniejsze wzrosty euro oceniam jako niewielkie. Damian RosińskiDom Maklerski AFS [bannerb2] Czytaj więcej...


Draghi nieprzejednany

07.02.2017 12:19, Komentarze ekspertów

Prezes Europejskiego Banku Centralnego potwierdził ogólne kierunki polityki pieniężnej w strefie euro po I kw. br. Piłeczka jest teraz po stronie Fed. J. Yellen w przyszłym tygodniu występuje przed Kongresem. Jeśli podtrzyma scenariusz 3 podwyżek stóp procentowych w tym roku, dolar utrzyma zyski, które spodziewamy się zobaczyć w oczekiwaniu na jej wystąpienie. Czytaj więcej...
Yellen: Gospodarka gotowa na kilka podwyżek stóp rocznie

19.01.2017 11:57, Komentarze ekspertów

W przeddzień posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego J. Yellen jednoznacznie jastrzębio wypowiedziała się na temat przyszłości polityki pieniężnej w USA zatrzymując tendencję słabnięcia dolara. Czy M. Draghi również dostrzeże sygnały możliwego zmniejszenia skali stymulacji monetarnej? W naszej ocenie euro w najbliższych tygodniach pozostanie w ofensywie w stosunku do dolara. Proces ten będzie wspierał odzyskiwanie strat także przez złotego i inne waluty rynków wschodzących. Czytaj więcej...


Sesja pod dyktando Trumpa

11.01.2017 13:53, Komentarze ekspertów

Oczy inwestorów zwrócone dziś będą na pierwszą po wyborze na prezydenta konferencję prasową D. Trumpa. Można spodziewać się zapowiedzi pierwszych działań tuż po zaprzysiężeniu. Czy dolar zyska w reakcji na to wydarzenie? Jeśli nie, a tego się spodziewamy, będzie to sygnał wyczerpania potencjału jego aprecjacji w krótkim terminie. Złoty stabilny, ale jeszcze straci przed końcem tygodnia. Czytaj więcej...


W cenach walut zbyt duża rozbieżność między Fed a EBC

10.01.2017 14:22, Komentarze ekspertów

Rynek łagodnie zwiększył oczekiwania na wzrost stóp procentowych Fed w czerwcu po jastrzębiej wypowiedzi członka FOMC E. Rosnegrena podtrzymującej scenariusz zarysowany w projekcjach Komitetu (3 podwyżki). Dolar jednak stracił, co wskazuje, że kluczowe pozycje na rynku ustawione są przeciwko wolucie USA. Złoty słabszy na fali odwrotu od walut rynków wschodzących. Z relatywną siłą w koszyku EM od początku roku. Jeszcze lekko straci przed decyzjami agencji ratingowych. Czytaj więcej...
EBC: łagodzenie z jastrzębią retoryką?

08.12.2016 13:03, Komentarze ekspertów

Europejski Bank Centralny wydłuży dziś programu QE poza marzec 2017 r., ale przekaz z konferencji prasowej M. Draghiego będzie dość restrykcyjny (ultra łagodna polityka pieniężna zmierza ku końcowi), co powinno umocnić wspólną walutę. Euro może przejściowo zyskać i do złotego, ale z czasem polska waluta uzyska przewagę. Ceny walut na koniec miesiąca niższe niż obecnie. Czytaj więcej...Minutes potwierdzą podwyżkę stóp w grudniu

23.11.2016 11:30, Komentarze ekspertów

Złoty mocniejszy, a euro stabilne do dolar przed publikacją ważnych z punktu widzenia nastawienia Europejskiego Banku Centralnego do polityki pieniężnej wstępnych danych o kondycji sektorów przemysłu i usług w listopadzie. Wieczorne minutes ostatnią przygotowaniem do grudniowej podwyżki. W kolejnych tygodniach Fed będzie łagodził narosłe oczekiwania, co do tempa podwyżek stóp procentowych w USA w 2017 r. Czytaj więcej...


Przereagowanie

15.11.2016 10:42, Komentarze ekspertów

Trwa gwałtowna wyprzedaż obligacji w skali globalnej, co w przypadku krajów uzależnionych od finansowania z zewnątrz, jak Polska, oznacza osłabienie waluty. Rentowność amerykańskich 10-latek wzrosła w okolice najwyższych wartości od roku (2,25 proc.), niemieckich wynosi 0,30 proc., a polskich jest w okolicach poziomu 3,5 proc., co oznacza 2,5-letnie maksima (czerwiec 2014 r.). W poniedziałek osłabiła się istotnie również polska giełda, dlatego słabe zachowanie waluty było naturalną konsekwencją powyższych. Złoty nie odbiega szczególnie od innych walut spoza G10. Słabsza jest połowa jego odpowiedników z Ameryki Płd., turecka lira, południowoafrykański rand, a także większość walut peryferyjnych (frontier markets). Czytaj więcej...


Strachy na Lachy

10.11.2016 10:39, Komentarze ekspertów

Amerykańskie giełdy pozytywnie zareagowały na wybór D. Trumpa na prezydenta USA, a dolar się umocnił. Inwestorzy liczą na rozkręcenie gospodarki i inflacji na bazie stymulacji fiskalnej. Rosną ceny większości towarów i rentowności długoterminowych obligacji. Fed podniesie stopy w grudniu, ale kolejną zaaplikuje najwcześniej w II poł. 2017 r. Czytaj więcej...


Nadal wolny wzrost inflacji w USA

19.10.2016 08:51, Komentarze ekspertów

Rynki w niewielkim stopniu reagują na doniesienia z gospodarki USA. Tym bardziej, jeśli, tak jak wczorajsze o inflacji CPI, nie dają jednoznacznych przesłanek co do dalszych losów polityki pieniężnej Fed. Coraz bardziej prawdopodobna jest konsolidacja kursów w oczekiwaniu na istotne wydarzenia początku listopada. Złoty stabilniejszy. Potencjał spadkowy rodzimej waluty powoli się wyczerpuje. Czytaj więcej...


Fed przygotowuje rynek na podwyżkę

13.10.2016 09:11, Komentarze ekspertów

Podwyżka stóp procentowych Fed we wrześniu była bliższa, niż się wydawało, co jeszcze bardziej przekonuje, że będzie miała miejsce przed końcem roku (najpewniej w grudniu). Na rynkach coraz większa niepewność, co do dalszego kierunku, co nie wróży dobrze wzrostom cen akcji i umacnianiu walut wschodzących. Dalsze wzrosty na parze USD/CNY kierują kapitał ku bezpiecznej przystani. Złoty jeszcze się osłabi. Czytaj więcej...


Bliżej (trudnego) porozumienia producentów ropy

11.10.2016 10:04, Komentarze ekspertów

Rynek niepokojąco ignoruje to, co dzieje się na parze USD/CNY. Zły znak. Kurs chińskiej waluty spadł do najniższego poziomu od 2010 r. W ciągu ostatnich 5 miesięcy stracił więcej, niż podczas skokowej dewaluacji z sierpnia 2015 r. Zalecana wzmożona czujność. Rośnie prawdopodobieństwo nagłego wzrostu zmienności na rynkach. Trwające umocnienie złotego nie będzie trwałe. W najbliższych dniach zakładamy solidne odbicie kursów. Czytaj więcej...


Strona 1 z 4512345...102030...Ostatnia »
X
0