Wyniki wyszukiwania: Karol Jerzy Mórawski


Bank i Klient: Oczekiwanie na podstawowe rachunki płatnicze

10.05.2018 13:48, BANK 2018/04

Prowadzenie konta za zero złotych, pięć darmowych transakcji płatniczych w obrocie krajowym oraz pięć bezpłatnych operacji kartowych w bankomatach na terenie całej Polski – takie funkcjonalności przewiduje podstawowy rachunek płatniczy. Ustanowiony przez unijną dyrektywę PAD instrument już od 8 sierpnia br. będzie musiał znaleźć się w ofercie każdego banku, instytucji kredytowej oraz spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Cyfryzacja gospodarki to zadanie dla wszystkich

09.05.2018 14:00, BANK 2018/04

Szeroka dostępność elektronicznych form płatności stanowi zarówno nieodzowny warunek transformacji cyfrowej współczesnej gospodarki, jak też jej najbardziej dostrzegalny efekt. W tym też kontekście kluczową rolę w upowszechnianiu obrotu bezgotówkowego odgrywają dostawcy towarów i usług, w szczególności jeżeli kierują swą ofertę do konsumentów. Czytaj więcej...
Podatki: JPK: ważny krok na drodze do cyfrowej gospodarki

23.03.2018 08:35, NBS 2018/03

Cyfryzacja sprawozdawczości podatkowej polskich przedsiębiorców z wykorzystaniem Jednolitego Pliku Kontrolnego stanowi bez wątpienia największą rewolucję w polskim systemie fiskalnym od czasu wprowadzenia podatku od towarów i usług w roku 1993. Nowe zasady raportowania dotyczą mikroprzedsiębiorców będących podatnikami VAT, a od 1 lipca br. elektroniczne kontrole podatkowe z wykorzystaniem JPK obejmą wszystkie podmioty gospodarcze zarejestrowane w Polsce. Czytaj więcej...Kompetencje przydatne nie tylko w windykacji

16.03.2018 15:51, Gospodarka

Rynek pracownika zawitał do Polski na dobre i wiele wskazuje na to, że w nadchodzących latach to pracodawcy będą musieli zabiegać o względy kandydatów. Na jakie korzyści mogą liczyć przedstawiciele pokoleń „Y” i „Z”, podejmujący pracę w branży zarządzania wierzytelnościami? O perspektywach rekrutacji w sektorze windykacyjnym dyskutowali uczestnicy tegorocznych Targów Zarządzania Wierzytelnościami. Czytaj więcej...


Budżety partycypacyjne to nie wszystko, czyli jak współrządzić miastem wraz z mieszkańcami

15.03.2018 11:07, Gospodarka

Dynamiczny rozwój nowych form komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych, sprawia, iż pojęcie demokracji bezpośredniej przestaje być tylko utopijną wizją politologów czy też wspomnieniem ustroju panującego w starożytnych Atenach. Możliwość powszechnego udziału w sprawowaniu władzy wydaje się być rychłą perspektywą zwłaszcza w społecznościach lokalnych, o czym świadczy chociażby rosnąca popularność głosowań nad budżetami partycypacyjnymi w polskich miastach. Do takich wniosków doszli uczestnicy finałowej debaty tegorocznego Smart City Forum. Czytaj więcej...Banki nie boją się zakazu handlu w niedziele

09.03.2018 16:00, Gospodarka

Wbrew wcześniejszym przewidywaniom, ograniczenie niedzielnego handlu nie spowoduje zamknięcia polskich galerii handlowych. Oprócz hipermarketów i sieciowych sklepów w „świątyniach handlu” funkcjonuje wszak wiele podmiotów, których wprowadzany od najbliższej niedzieli zakaz nie obejmie. W tym całkiem pokaźnym gronie znajdują się również banki, które z reguły udostępniały swym klientom placówki i agencje zlokalizowane w centrach handlowych przez siedem dni w tygodniu. Czytaj więcej...Innowacje wymagają swobody, a przeregulowanie im szkodzi

02.03.2018 15:28, Gospodarka

Zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki nie jest możliwe bez zagwarantowania prawa do ponoszenia ryzyka związane z nowatorskimi przedsięwzięciami. To jeden z najistotniejszych wniosków z debaty poświęconej tworzeniu warunków dla rozwoju technologicznego, zorganizowanej 1 marca br. przez Manager Business Hub, Centrum im. Adama Smitha i kancelarię K&L GATES. Czytaj więcej...


Bankowość relacyjna zmieni się nie do poznania

27.02.2018 12:34, Bankowość spółdzielcza

Dynamiczny rozwój bankowych technologii teleinformatycznych, równie gwałtowne zmiany prawa i agresywne wejście na rynek finansowy nowych kategorii podmiotów – te tendencje wyznaczały kierunek ewolucji sektora bankowego na przestrzeni minionych dziesięciu lat. O krótkie podsumowanie tego okresu i wskazanie perspektyw na kolejne lata poprosiliśmy Teresę Kudlicką, doradcę zarządu ZBP i byłą prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku. Czytaj więcej...Prawo: Obrót ziemią rolną: są powody do optymizmu

16.02.2018 13:25, NBS 2018/02

Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi nie będą mieć zastosowania do ich sprzedaży na licytacji komorniczej lub w toku postępowania upadłościowego. Przygotowany przez resort rolnictwa i rozwoju wsi projekt zmian w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego w znacznej mierze uwzględnia postulaty zgłaszane od samego początku przez sektor bankowy Czytaj więcej...


Ta zmiana zaszkodzi przede wszystkim dłużnikom

03.02.2018 08:44, Prawo i regulacje

Propozycja wykreślenia z kodeksu postępowania cywilnego art. 485 par. 3 KPC, umożliwiającego wydawanie nakazów zapłaty na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych, stanowi niebezpieczny krok w kierunku pogłębiania asymetrii pomiędzy wierzycielami a dłużnikami, na korzyść tych ostatnich – przestrzega wiceprezes Związku Banków Polskich mec. Jerzy Bańka. Czytaj więcej...


Rynek Finansowy: 30 lat minęło…

29.01.2018 12:22, BANK 2018/01

Ćwierć wieku temu ówczesne Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa podjęło próbę wykreowania kompleksowej polityki mieszkaniowej, uwzględniającej specyfikę okresu transformacji. Jednym z efektów „Nowego Ładu Mieszkaniowego”, bo taką nazwę zyskała strategia, było stworzenie rynku kredytów hipotecznych, które z czasem stały się podstawowym sposobem finansowania mieszkalnictwa w Polsce. Czytaj więcej...


Certyfikaty ZBP: Stopnie zawodowe dla kolejnych bankowców

22.01.2018 14:11, NBS 2018/01

Tradycji stało się zadość, a spółdzielcy po raz kolejny potwierdzili, iż należyte przygotowanie kadr bankowych stanowi dla nich niekwestionowany priorytet. Podczas 53. uroczystości wręczenia certyfikatów w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych Związku Banków Polskich aż 63 z 88 przyznanych w tym roku certyfikatów trafiło w ręce przedstawicieli lokalnych instytucji finansowych Czytaj więcej...Rynek Finansowy: Rolnictwo bez kredytowania?

04.01.2018 11:21, BANK 2017/12

Poszerzenie listy składników gospodarstwa rolnego niepodlegających egzekucji stanowi wyzwanie nie tylko dla wierzycieli rolników, w szczególności instytucji finansowych. Zastrzeżenia natury konstytucyjnej i praktycznej, generowane zarówno przez wydane 5 lipca br. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, jak i obowiązujące dotychczas przepisy skłaniają do podjęcia debaty nad optymalnym modelem dochodzenia roszczeń, pozwalającym równocześnie na sanację przeżywającego kryzys gospodarstwa i zaspokojenie jego wierzycieli. Czytaj więcej...Strona 1 z 3412345...102030...Ostatnia »
0