Wyniki wyszukiwania: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Rząd przyspiesza Mieszkanie Plus. Powstała Rada Mieszkalnictwa z Morawieckim i Czerwińską w składzie

30.01.2018 15:15, Nieruchomości

Zwiększenie dostępności mieszkań na rynku to główne założenie programu Mieszkanie Plus. Za koordynację działań w tym obszarze odpowiada nowo powołana Rada Mieszkalnictwa, na czele której stanął premier Mateusz Morawiecki. Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się 30 stycznia 2018 r. - poinformował CIR. Czytaj więcej...


Fundusze unijne: Miliardy dla regionalnych pośredników finansowych szansą dla banków spółdzielczych

16.11.2017 15:17, NBS 2017/11

W 2017 r. ruszyły długo oczekiwane nabory na pośredników finansowych nowych instrumentów zwrotnych w ramach regionalnych programów polityki spójności w Polsce. Do rozdysponowania wśród instytucji finansowych poszukujących środków na pożyczki, poręczenia i wejścia kapitałowe w sektorze przedsiębiorstw i samorządowym będzie prawie 8 mld zł. Czytaj więcej...


Nowelizacja przepisów w zakresie obrotu ziemią rolną

14.11.2017 13:29, Polecamy

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, która znowelizowała m.in. ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego, obowiązuje od 30 kwietnia 2016 r. Głównymi celami ustawy są wzmocnienie ochrony ziemi rolnej przed spekulacyjnym wykupem przez krajowe oraz zagraniczne osoby fizyczne i prawne, zatrzymanie niekorzystnego trendu w strukturze agrarnej oraz poprawa sytuacji ekonomicznej polskich rolników. Czytaj więcej...Sprawozdania: XIII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych “Narodowy Program Mieszkaniowy – Szansa Wyzwanie dla Rynku” 2017

01.08.2017 21:25, FN 2017/01-03 (styczeń-marzec 2017)

W dniach 24–25 listopada 2016 roku w Hotelu Holiday Inn w Józefowie odbył się XIII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych. Podstawowym celem corocznych spotkań, organizowanych przez Związek Banków Polskich, Komitet ds. Finansowania Nieruchomości działający przy Związku Banków Polskich oraz Centrum AMRON , jest wymiana poglądów i doświadczeń instytucji oraz podmiotów związanych z finansowaniem nieruchomości, a także ocena dotychczasowych rozwiązań w zakresie polityki mieszkaniowej. Czytaj więcej...
XIII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych: „Narodowy Program Mieszkaniowy – szansa i wyzwanie dla rynku”

31.12.2016 18:30, FN 2016/10-12 (październik-grudzień 2016)

Narodowy Program Mieszkaniowy „Mieszkanie Plus” to propozycja rządu, która ma być pierwszym kompleksowym rozwiązaniem problemów mieszkaniowych Polaków. Od lat był to jeden z głównych postulatów Związku Banków Polskich omawianych na forach Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych. Czytaj więcej...Banki spółdzielcze: Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2016

20.10.2016 16:13, NBS 2016/10

W dniach 13-14 września br. odbyła się w Warszawie kolejna edycja konferencji Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Jak co roku cieszyła się ona olbrzymim zainteresowaniem banków spółdzielczych, firm współpracujących z bankowością spółdzielczą i ekspertów sympatyzujących z tą częścią sektora finansowego. Obradom przysłuchiwało się łącznie ponad 600 osób. Czytaj więcej...


Banki spółdzielcze: Pakt dla rozwoju

19.09.2016 20:41, NBS 2016/09

Ministerstwo Rolnictwa pracuje od kilku miesięcy nad „Paktem dla obszarów wiejskich” – nową strategią dla rolnictwa i rozwoju terenów wiejskich. Ma on stanowić także swego rodzaju społeczne i gospodarcze porozumienie wszystkich środowisk na rzecz polskiej wsi. Bankowość spółdzielcza od lat wpisana jest w jej krajobraz i na pewno powinna być ważnym elementem takiej strategii. Czytaj więcej...Odpowiedzialny rozwój: Banki spółdzielcze w rządowym „Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”

20.04.2016 21:51, NBS 2016/04

"Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju", znany bardziej jako "Plan Morawieckiego", przyjęty przez rząd w lutym br. zakłada m.in. wsparcie najmniejszych firm oraz rozwój obszarów wiejskich, ale z punktu widzenia bankowca najważniejsza wiadomość to sygnał do budowy solidnego filaru kapitałowego dla potrzeb rozwojowych gospodarki. Czytaj więcej...Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

10.07.2015 11:32, NBS 2015/07-08

SPÓŁDZIELNIA FARMERÓW Krajowa Rada Spółdzielcza chce promować nowy standard spółdzielni rolniczych, m.in. wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych (OZE) - na wzór działających w Niemczech, gdzie w ciągu ostatnich 8 lat założono 1000 takich kooperatyw. U nas pierwsza spółdzielnia energetyczna powstała w woj. lubelskim. Koncepcja opiera się na budowie zintegrowanej sieci 15 biogazowni rolniczych, każda o mocy 0,5-1 MW. Nowym kierunkiem mogą być też zakładane przez rolników mikro spółdzielnie do sprzedaży bezpośredniej żywności ekologicznej na lokalnych rynkach i przez internet - rozwiązania te zostały upowszechnione m.in. w Austrii, Niemczech, Włoszech, Francji i Szwajcarii. W krajach UE-15 spółdzielnie są postrzegane jako najbardziej przyjazna forma współdziałania, organizują one ok. 65 proc. rynku rolnego. Farmerzy mają za sobą wieloletnie tradycje w prowadzeniu różnego typu spółek mechanizacyjnych, usługowych i handlowych. Spółki mogą dzielić określoną część zysku (zwolnioną od podatku) w formie bonifikaty zwrotnej pomiędzy swoich członków. Czytaj więcej...Bank urodzajnych głów: Unijnepłatności.pl – kwiecień 2015

11.05.2015 03:34, NBS 2015/04

DOPING DLA ŚREDNIAKA MRiRW uważa, że poziom dopłat bezpośrednich powinien być zróżnicowany, a dodatkowe wsparcie mogłyby otrzymać gospodarstwa średnie. Konsultacje w tej sprawie z organizacjami rolników potrwają do 11 lipca br. Ministerstwo przygotowało trzy warianty, w pierwszym jednolita dopłata na poziomie 205 euro/ha przysługiwałaby w relacji do posiadanego areału, dwa pozostałe zakładają zwiększenie dofinansowania dla aktywnych rolników z perspektywami na wzrost produkcji towarowej i dochodów. Resort proponuje, aby osiągnąć to poprzez dodatkową dotację do tzw. pierwszych hektarów, tj. w zależności od wariantu od 3-5 do 10 ha na poziomie 20 lub 26 euro/ha oraz od 10 do 30 ha w wysokości 62 bądź 80 euro (dodatkowo do każdego hektara). Czytaj więcej...Spotkanie z bankami

06.02.2015 16:25, Bankowość

Sekretarz stanu Kazimierz Plocke spotkał się z przedstawicielami banków. Do zorganizowania rozmów ministerstwo rolnictwa zobowiązało się w protokole ustaleń podpisanych po ostatnich negocjacjach z komitetami protestacyjnymi rolników z województw: wielkopolskiego oraz kujawsko - pomorskiego. Dlatego też w spotkaniu wzięli udział rolnicy: Wojciech Mojzesowicz, Piotr Walkowski oraz Stefan Kominek. Ze strony banków obecni byli przedstawiciele Związku Banków Polskich, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, BGŻ, PKO SA, SGB, PBS. Czytaj więcej...


Gospodarcze Otwarcie Roku 2015

15.01.2015 11:13, Tylko u nas

Jednym z sygnałów modernizacji polskiej gospodarki jest dynamiczny rozwój rynku płatności bezgotówkowych - i temu zagadnieniu poświęcona była kolejna debata podczas Gospodarczego Otwarcia Roku. W dyskusji, prowadzonej przez dziennikarza "Dziennika Gazety Prawnej" Jacka Uryniuka, udział wzięli: Ewa Bereśniewicz-Kozłowska - prezes zarządu eCard, Paweł Bułgaryn z Ministerstwa Finansów, Joanna Erdman - dyrektor ds. rozwoju kart płatniczych w mBanku, Adrian Kurowski - dyrektor Visa Europe w Polsce oraz Adam Tochmański - dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP. Czytaj więcej...Strona 1 z 41234
0