Cytat dnia 2017.07.18. – Krzysztof Hillar

Jest jeden wspólny element, bez którego nie można sobie wyobrazić efektywnego kształcenia, to znaczy takiego, które daje wartoś...

Cytat dnia 2017.07.05. – Paweł Holnicki...

Zagrożenia wynikające z szybkiego rozwoju gospodarczego państw i postępującej globalizacji, informatyzacji, a także międzynarodo...

Cytat dnia 2017.07.03 – Krzysztof...

Kredyt bankowy nadal pozostaje najważniejszym źródłem finansowania zewnętrznego dla polskich przedsiębiorców, a wartość kredyt...

Cytat dnia 2017.06.26 – Jerzy Dąbrowski

Istotną zmianą w prawie, która dotknie przedsiębiorców, są nowe przepisy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) ora...Media społecznościowe

X
0