BANK 2013/07-08

bank.2013.07-08.okladka.150Miesięcznik Finansowy BANK (lipiec-sierpień 2013)

  • Raport specjalny: Audyt i doradztwo w instytucjach finansowych: Aby mieć zyski, trzeba mieć obiektywne, zewnętrzne spojrzenie na stan bilansów banku - to podstawa budowania strategii marketingowej i projektowania nowych produktów bankowych
  • Nowa strategia chińskich banków

Strefa VIP: Przyszłość polskiego systemu emerytalnego

Bez względu na to, jaka przyszłość czeka otwarte fundusze emerytalne, nasze emerytury będą niższe - to jeden z głównych wniosków po dyskusji w Klubie Polska 2015+. W perspektywie kilkudziesięciu lat największym problemem nie będzie zaś struktura systemu emerytalnego, ale demografia i konsekwencje dzisiejszych uwarunkowań rynku pracy, stawiające wielu młodych ludzi poza nawiasem systemu zabezpieczenia społecznego. Czytaj więcej...


Horyzonty Bankowości 2013: Czy dogonimy Europę?

W tym roku VIII Kongres Gospodarki Elektronicznej otworzyła sesja zatytułowana Paradoks Zenona z Elei o Achillesie i żółwiu - czy kiedykolwiek dogonimy Europę? Wzięli w niej udział m. in. Michał Boni - minister administracji i cyfryzacji, posłowie: Marcin Święcicki (PO) i Wincenty Elsner (Ruch Palikota) oraz profesorowie: Wojciech Cellary i Jacek Gołaczyński. Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz odczytał też skierowany do uczestników list profesora Łukasza Górskiego. Czytaj więcej...Opinie: Migawki

1. Do późnego popołudnia czytałem roczniki paryskiej "Kultury", bez wątpienia najlepszego czasopisma, jakie wydała nasza powojenna emigracja. Pojedyncze numery były jeszcze nierozcięte, więc rozcinałem uważnie żółte strony, czując się trochę dziwnie jako pierwszy czytelnik egzemplarzy wydrukowanych w Paryżu sześćdziesiąt lat temu. Czytaj więcej...Bank i Klient: Nowe wcielenie Zasad Dobrej Praktyki Bankowej

Zasady Dobrej Praktyki Bankowej zostały przyjęte przez Związek Banków Polskich w 1999 r. - miały stanowić wsparcie dla kształtującego się w Polsce systemu bankowego. Istniała wyraźna potrzeba usystematyzowania elementarnych zasad postępowania w relacjach z klientami oraz partnerami biznesowymi. Działania Komisji Etyki Bankowej przyczyniły się do uregulowania systemu funkcjonowania sektora bankowego w Polsce. Czytaj więcej...Zagranica: Przegląd wydarzeń – lipiec-sierpień 2013

Cypr jednak był pralnią... Pokaźna część cypryjskiego systemu bankowego nastawiła się na pranie brudnych pieniędzy. Potwierdził to raport Deloitte, wykonany na zlecenie ministrów finansów Euro - grupy, oraz agencji Moneyval przy Radzie Europy. Deloitte przyjrzało się przepływom na kontach w sześciu cypryjskich bank ach. Ich nazwy oraz nazwiska klientów nie zostały ujawnione. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Wsparcie biznesu w okresie spowolnienia

Ponad dwa tysiące przedsiębiorców, sześć tysięcy internautów, szesnastu regulatorów regionalnych, kilkudziesięciu dziennikarzy krajowych i lokalnych oraz prawie stu ekspertów spotkało się ostatnich trzech miesiącach, we wszystkich regionach Polski, w ramach kampanii informacyjnej Wsparcie biznesu w okresie spowolnienia. W czym mogą pomóc dostępne środki unijne? Czytaj więcej...


Rynek finansowy: W Sopocie o przyszłości

Podczas III Europejskiego Kongresu Finansowego najważniejsze postaci gospodarki przez trzy dni debatowały o sposobach rozwiązania na jważniejszych problemów stojących przed polskim rynkiem finansowym. Jacek Uryniuk Kongres zainaugurował wykład ministra finansów Jacka Rostowskiego. Podczas swojego wystąpienia szef resortu finansów skoncentrował się na konieczności powołania tzw. unii bankowej. Jego zdaniem współczesna Europa potrzebuje rozwiązania składającego się z trzech elementów: wspól - nego nadzoru bankowego, systemu kontrolowanej upadłości instytucji finansowych oraz systemu gwarancji depozytów klientów. - Jeżeli zapytalibyśmy mieszkańców krajów z tzw. starej UE o to, czy tak a bankowa unia jest potrzebna, to jeszcze kilka lat temu z pewnością odpowiedzieliby, że nie. Przecież przez tyle lat spokojnie obywali się bez niej. [bannerb1] Ale wszystko zmieniło się po 2008 r. Kryzys wszystkim uwydatnił, że wspólnota europejska nie może funkcjonować bez wspólnego nadzoru nad systemem finansowym - mówił Rostowski. Jego zdaniem w społeczeństwach nowych krajów unii, takich jak Polska, gdzie większość banków jest własnością międzynarodowych grup kapitałowych, potrzeba stworzenia paneuropejskiej unii bankowej jest rozumiana już od dawna. [alebankmodule origin="sms-dostep" par1="g1" ] Możliwość wyboru Minister finansów przekonywał, że brak unii bankowej oznacza koszty dla rządów i przedsiębiorstw, np. w postaci wyższych kosztów finansowania. W rezultacie słabe gospodarki krajów południa Europy nie pozwalają rosnąć ich bankom, a słaby sektor finansowy uniemożliwia osiągnięcie wzrostu gospodarczego i wyrwanie się tych państw z recesji. - Trzeba przerwać te błędne koło, bo północna Europa, będąca obecnie w lepszej sytuacji makroekonomicznej, nie będzie miała szans na trwały wzrost gospodarczy, jeżeli recesja nie zakończy się także na południu - powiedział Jacek Rostowski. Szef resortu finansów stwierdził, że podstawowe zasady nadzoru nad bankami zostały już wynegocjowane. Polska, jako kraj spoza strefy euro, będzie miała wybór, czy przystępować do niego przed przyjęciem wspólnej waluty, czy nie. Dalszych negocjacji wymagać będą reguły uporządkowanej upadłości banków. Zdaniem Jacka Rostowskiego, ze względu na rozbieżne interesy różnych krajów, ostateczne rozwiązanie będzie mało skuteczne, co opóźni wejście na ścieżkę wzrostu gospodarczego niektórych państw. Najwięcej problemów będzie jednak z wypracowaniem zasad zabezpieczenia depozytów. - Prawdopodobnie wynegocjowane rozwiązanie będzie się opierać na systemach krajowych, z pewnymi tylko elementami wspólnymi - powiedział minister finansów. Do tematu unii bankowej odnosili się także Steffen Kampeter, sekretarz stanu w ministerstwie finansów Niemiec, Joschka Fischer, wicekanclerz Niemiec w latach 1998-2005, Janusz Lewandowski, komisarz UE ds. budżetu i programowania finansowego oraz Boris Vujčić, prezes narodowego banku Chorwacji. Bezpieczeństwo finansowe a integracja Temat tego, czy i na jakich warunkach do unii bankowej powinny przystąpić kraje spoza strefy euro, powrócił w późniejszej debacie "Bezpieczeństwo finansowe a integracja Unii Europejskiej", moderowanej przez Jana Krzysztofa Bieleckiego, przewodniczącego Rady Programowej EKF. - Outs have doubts - trafnie skwitował wątpliwości krajów spoza strefy prof. Dariusz Filar z Uniwersytetu Gdańskiego. Między uczestnikami panelu wywiązała się żywa dyskusja, podsycana przez prof. Avinasha Persauda z London Business School, który bronił tezy, że unia bankowa będzie oznaczała śmierć Unii Europejskiej. - Jestem Europejczykiem, fascynuje mnie euro-projekt, ale nie mogę patrzeć na to, jak moi przyjaciele z Brukseli na każdą przeszkodę mają jedną radę: dalszą harmonizację - mówił prof. Avinash Persaud. Zwieńczeniem pierwszego dnia III EKF było wystąpienie mającego polskie korzenie prof. Romana Frydmana z New York University pt. "Did Capitalism Fail? The Financial Crisis Five Years On". Częścią winy za obecny kryzys finansowy profesor obarczył ekonomistów. - To ich idee dały rzekomą naukową podbudowę do decyzji politycznych i finansowych innowacji, które sprawiły, że kryzys stał się bardziej prawdopodobny, wręcz nieuchronny - mówił. Zwrócił przy tym uwagę, że Polska należy do grupy szczęśliwych spóźnialskich. - Warto, by uczestnicy kongresu pamiętali o nieskutecznym, głównie amerykańskim, eksperymencie, aby makroekonomię i rynki finansowe traktować jak maszyny, uczestników rynku jak roboty, a ekonomistów i finansistów jako inżynierów projektujących reakcje między uczestnikami rynku - przekonywał Frydman. Bank 3.0 Drugi dzień EKF otworzył honorowy gość kongresu Werner Hoyer, prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który w swoim wystąpieniu wskazał najważniejsze europejskie inicjatywy sprzyjające finansowaniu infrastruktury. Uczestnicy wtorkowych debat musieli zmierzyć się z następującymi pytaniami: jak motywować menedżerów spółek strategicznych, by łączyć doraźną zyskowność z długofalowym rozwojem, czy giełda służy jeszcze pozyskiwaniu kapitału i wycenie, czy już tylko spekulacji, jak zarządzać polityką dywidendową podmiotów z udziałem skarbu państwa, by godzić potrzeby budżetu z długofalową budową wartości spółek. Podczas debaty "Bank 3.0 - czyli customer centricity po polsku", moderowanej przez doradcę firmy Deloitte Józefa Wancera, przedstawiciele największych banków działających w naszym kraju zastanawiali się nad przyszłością stacjonarnych placówek bankowych. Zdaniem Jarosława Mastalerza, wiceprezesa BRE Banku, w ciągu najbliższych lat bankowe oddziały znikną z najważniejszych ulic wielkich miast oraz z centrów handlowych. To konsekwencja faktu, że coraz mniej ludzi do nich przychodzi, bo sprawy wolą załatwiać za pomocą zdalnych kanałów, takich jak telefon i internet, a ostatnio aplikację na smartfonie. - Z naszych badań wynika, że do stacjonarnych oddziałów klientów przychodzi coraz mniej. Obecnie średnio dziesięciu dziennie. I zwykle nie z własnej woli, tylko dlatego, że zostali do tego zmuszeni przez pracownika banku - powiedział Jarosław Mastalerz. Bankowcy zgodzili się, że liczba oddziałów będzie się zmniejszać, a te, które pozostaną, będą się zmieniać. Chociaż nie ma pewności, w jaki sposób. Część specjalistów jest zdania, że bankowe placówki będą ewoluować w kierunku niewielkich punktów w rodzaju kiosków bankowych. Inni są zdania, że przetrwają tylko duże, uniwersalne oddziały. - Na pewno jeszcze długo oddziały będą potrzebne w mniejszych ośrodkach, w tzw. Polsce powiatowej - stwierdził Adrian Adamowicz, dyrektor pionu sprzedaży detalicznej w PKO BP. Debat było dostatek Trzeciego dnia uczestnicy EKF dyskutowali podczas licznych debat. W czasie jed - nej z nich zastanawiano się nad perspektywami rozwoju rynku korporacyjnych obligacji detalicznych w naszym kraju. Temat stał się modny, od kiedy sukcesem zakończyła się emisja papierów PKN Orlen. Spółka zdołała uplasować na rynku walory o wartości 400 mln zł. - Jesienią zamierzamy wyemitować kolejną transzę obligacji dla klientów indywidualnych - powiedział Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes Orlenu. Być może jeszcze w tym roku swoje obligacje detaliczne wyemituje także Bank PKO BP. Mirosław Urbański z banku inwestycyjnego Goldman Sachs podkreślił, że obligacje korporacyjne przeżywają swoją drugą młodość w całej Europie. Ten trend dociera i do naszego kraju. Dla firm stają się one realną alternatywą finansowania kredytami, których nie przybywa ze względu na małą ilość depozytów. Zdaniem Urbańskiego szczególną pozycję na rynku zająć mogą obligacje detaliczne. - Wszyscy uczestnicy rynku na pewno kibicują temu instrumentowi. Trzeba jednak pamiętać, że w zakresie finansowania firm zarezerwowana jest dla niego raczej rola uzupełniająca niż strategiczna - mówił. Ostrożnie rolę obligacji detalicznych ocenił również Jakub Papierski, wiceprezes PKO BP. Podkreślił, że wszystko jest dobrze, gdy sytuacja emitenta nie budzi wątpliwości. - Jednak gdy się komplikuje, a mieliśmy ostatnio do czynienia z takimi przypadkami, dialog z obligatariuszami jest skomplikowany. Współpraca z bankiem pozwala na o wiele dalej idącą elastyczność w poszukiwaniu drogi do wyjścia z kłopotów finansowych - stwierdził. Trzeciego dnia EKF zainaugurowano również forum "Dialog i biznes: Polska - Rosja", które otworzył były premier Waldemar Pawlak. W wydarzeniu uczestniczyli również: Igor Barskow, przewodniczący przedstawicielstwa Rządu Obwodu Kaliningradzkiego przy Rządzie Federacji Rosyjskiej, Beata Stelmach, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Andrzej Dycha, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska. W ramach forum rozmawiano na temat zacieśniania relacji biznesowych z naszym wschodnim partnerem. Debaty poświęcone były umiędzynarodowieniu firm, jako źródle wzrostu i innowacyjności oraz finansowaniu i bezpieczeństwie transakcji transgranicznych. Ten drugi panel, prowadzony w formie okrągłego stołu, wzbudził wyjątkowe zainteresowanie. Udział w dyskusji chciało wziąć blisko 200 osób i... po raz pierwszy w historii EKF organizatorzy musieli, z uwagi na przepisy BHP, ograniczyć liczbę uczestników debaty. [bannerb2] Wypracowane rekomendacje Tradycyjnie zwieńczeniem Europejskiego Kongresu Finansowego są rekomendacje wypracowane przez jego uczestników. - Zaproponowane kierunki zmian łączy bardzo praktyczny walor. Spójne stanowisko pozwoli nam na różnych forach promować najbardziej odpowiednie dla Polski i Europy rozwiązania i decyzje - tłumaczył Mateusz Morawiecki, prezes BZ WBK. - Każda z rekomendacji była dyskutowana przez kilka miesięcy, są więc bardzo dobrze uargumentowane. Zostaną one przekazane wszystkim instytucjom zaangażowanym w omawiane przez nas obszary, parlamentarzystom oraz mediom, z prośbą, by monitorowały status zmian, które są niezbędne dla rozwoju nie tylko sektora finansowego, ale i całej polskiej gospodarki - dodał prof. Leszek Pawłowicz, dyrektor zarządzający Gdańskiej Akademii Bankowej. Tegoroczne rekomendacje zostały ujęte w sześciu zaleceniach, przy czym jedno z nich zostanie przedstawione w drugiej połowie lipca. Pierwsza z opublikowanych trzeciego dnia kongresu zaleceń dostarcza odpowiedzi na pytanie: czy i kiedy kraje spoza strefy euro powinny wstąpić do Unii Bankowej. Autorem rekomendacji jest prof. Leszek Pawłowicz. Zaleca się w niej, by nie podejmować decyzji o przystępowaniu do unii bankowej nim projekt ten nie zostanie ostatecznie ukończony. Druga z rekomendacji odpowiada na pytanie, w jaki sposób wynagradzać menedżerów w publicznych spółkach strategicznych. Autorem zaleceń jest Jarosław Bachowski z Egon Zehnder International. W rekomendacji zaleca się m.in., by wynagrodzenie menedżerów w większym stopniu zależało od wyników przedsiębiorstwa, a wypłata tej części pensji była odroczona w czasie. Trzecia z rekomendacji mówi o polityce dywidendowej w spółkach należących do Skarbu Państwa. Jej autorem jest Jerzy Kalinowski z KPMG Polska. Zaleca się, by polityka każdej spółki w tym zakresie zmierzała do zapewnienia akcjonariuszom godziwego zwrotu na kapitale w wyniku nie tylko wypłacanej dywidendy, ale i wzrostu wartości akcji. Z kolei w przypadku rekomendacji dla rynku kapitałowego, której autorem jest prezes Giełdy Papierów Wartościowych Adam Majewski, zaleca się np. stworzenie zachęt podatkowych, promujących inwestowanie na rynku publicznym. Natomiast były minister finansów Mirosław Gronicki w rekomendacji odnoszącej się do polityki energetycznej państwa wezwał polityków do ostatecznego podjęcia decyzji określających poziom wsparcia i bezpieczeństwa decyzji inwestycyjnych w energetyce. Red. Jacek Uryniuk z "Dziennika Gazety Prawnej" - otrzymał jedną z dwóch równorzędnych pierwszych nagród dziennikarskich ZBP im. Mariana Krzaka- za umiejętne i konsekwentne prezentowanie tematyki finansowo-bankowej, a szczególnie za przybliżanie czytelnikom nowoczesnych produktów bankowych i ich prezentację przystępnym dla czytelnika językiem. Druga równorzędna nagroda im. Mariana Krzaka przypadła red. Wiktorowi Legowiczowi. Nagrodzono go za rzetelną prezentację tematyki ekonomicznej na antenie Polskiego Radia oraz za wieloletnią pracę na rzecz edukacji ekonomicznej Polaków [alebankmodule origin="edocs" par1="images/stories/pdf/bank/2013/2013.07-08/bank.2013.07-08.016-019.pdf,600,750,link" par2="153552" ]   Czytaj więcej...


Nieruchomości: Po naszej publikacji

W nr 6/2013 "Miesięcznika Finansowego BANK" opublikowaliśmy wywiad z mec. Jerzym Bańką, wiceprezesem Związku Banków Polskich, poświęcony m.in. perspektywom wprowadzenia odwróconej hipoteki. Dosłownie dzień po publikacji od Małgorzaty Azembskiej, koordynator ds. PR Bramasole Public Relations & Publishing House otrzymaliśmy list następującej treści: Czytaj więcej...Rynek finansowy: Fuzja, która może przyśpieszyć zmiany

Przejęcie przez PKO BP aktywów związanych z grupą Nordea Bank P olska to nie tylko operacja, która ma wymiar statystyczny, gdy łączy się numer jeden z numerem dziesiątym na liście największych podmiotów w sektorze bankowym. To przede wszystkim próba zmiany modelu dochodowości, gdyż ten oparty na hipotecznym kredycie walutowym, z jakim można utożsamiać właśnie spółki z g rupy Nordea, będzie zastępowany przez propozycję biznesową PKO BP dostosowaną do odmiennego otoczenia makroekonomicznego i regulacyjnego. Czytaj więcej...

Systemy ZBP: Rzetelna informacja to bezpieczeństwo banków i klientów

W bazie danych Systemu BANKOWY REJESTR znajduje się prawie 2,3 mln informacji o konsumenta ch i przedsiębiorcach. Banki, mając na celu minimalizowanie ryzyka kredytowego, muszą wykazywać szczególną dbałość o prawidłową ocenę zdolności płatniczej. Bad ają więc historię kredytową i płatniczą, wykorzystując w tym celu własne i dostępne na rynk u zewnętrzne zasoby informacji. Czytaj więcej...


Rynek finansowy: Kronika – lipiec-sierpień 2013

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Alior Bank, Bank Millennium, Bank Zachodni WBK, BRE Bank, ING Bank Śląski i PKO Bank Polski porozumiały się w sprawie strategicznej współpracy w zbudowaniu wspólnego standardu płatności mobilnych. Celem projektu jest zbudowanie wspólnej infrastruktury dla płatności mobilnych w Polsce. Kilkanaście milionów klientów banków będzie mogło płacić telefonem w ramach jednolitego standardu. Czytaj więcej...