Archiwum NBS

NBS - okładkaNowoczesny Bank Spółdzielczy (grudzień 2017):

 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2018 r.
 • Międzysektorowa wymiana informacji warunkiem bezpieczeństwa w e-gospodarce
 • BITCOIN – czyżby początek końca państwa jako takiego
 • Czy podwyżka stóp procentowych zaskoczy kredytobiorców hipotecznych?
 • Banki spółdzielcze w czasach innowacji i przemian

Zobacz pełne wydanie pisma

NBS - okładkaNowoczesny Bank Spółdzielczy (październik 2017):

Zobacz pełne wydanie pisma

nbs.2016.05.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (maj 2016):

 • Ranking Nowoczesnego Banku Spółdzielczego "100 wyróżniających się banków spółdzielczych w Polsce 2016"
 • Banki spółdzielcze włączyły się do e-rodziny 500+
 • Rośnie konkurencja dla banków
 • Problem nie tylko polityczny
 • Aby terminale zbłądziły pod strzechy...
 • Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego dostępne już w Polsce

nbs.2016.04.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (kwiecień 2016):

 • Liczy się biznes, informatyka jest tylko narzędziem i spoiwem - Wszyscy doświadczamy wpływu nowoczesnych technologii na nasze życie zawodowe i prywatne, ale ciągle aktualne jest pytanie o wpływ wszechobecnej informatyzacji i automatyzacji na nasz biznes w bankowości spółdzielczej
 • RAPORT NBS: Finansowanie rozwoju na obszarach wiejskich - Przed nami wiele zadań - mówi Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi
 • IPS i inne wyzwania - rozmowa z Czesławem Swachą, prezesem zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego
 • Ryzyko regulacyjne
 • Więcej informacji to mniej wyłudzeń
 • Wpływ zmian otoczenia na zarządzanie strategiczne bankiem spółdzielczym

nbs.2016.03.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (marzec 2016):

 • Wzrost czy stabilizacja? Mimo że zbliżamy się już do końca pierwszego kwartału 2016 r., więcej jest niewiadomych niż możliwych do przewidzenia ścieżek prowadzących w najbliższą przyszłość. Zakładamy jednak, że mimo wielu ryzyk związanych z rozwojem gospodarek globalnych oraz niepewnością sytuacji społeczno-politycznej w Polsce, w roku 2016 nie nastąpi spowolnienie gospodarcze.
 • Raport Bancassurance
 • Strategia warunkiem efektywnej zmiany modelu biznesowego banku spółdzielczego
 • Nowe zasady naliczania i wpłat opłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w 2016 r.
 • Podatek bankowy - wstęp do przebudowy rynku finansowego
 • Media społecznościowe w budowaniu strategii komunikacyjnej i umacnianiu relacji z klientami

nbs.2016.02.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (luty 2016):

 • Doświadczenia europejskich banków spółdzielczych - Sektor bankowości spółdzielczej w Polsce wchodzi w okres wielkich egzystencjalnych wyzwań. Banki muszą nie tylko skłonić instytucje zrzeszające do radykalnej zmiany formuły i zasad działania, ale także odnaleźć się w strukturach systemu ochrony instytucjonalnej (IPS).
 • Opłaty na BFG czy systemowe koszty stabilizacji sektora bankowego
 • Opłata na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców
 • Nowe realia rynkowe wymagają innowacyjnego działania
 • Uczymy oszczędzania już od pierwszej klasy
 • Aktywizacja i wyrównywanie szans

nbs.2016.01.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (styczeń 2016):

 • Zarządzanie ryzykiem bywa ryzykowne
 • Zaliczanie udziałów banków spółdzielczych do funduszy własnych dla potrzeb rozporządzenia CRR
 • Czy społeczna odpowiedzialność biznesu ma sens? Od wielu lat prowadzona jest dyskusja na temat społecznej odpowiedzialności biznesu oraz roli, jaką odgrywają w tym zagadnieniu banki i instytucje finansowe. Banki są utożsamiane z instytucjami, które winny kreować odpowienie postawy społeczne i propagować inicjatywy, które mają wspierać rozwój firm i instytucji.
 • Lepsze warunki dla bankowości spółdzielczej?
 • Banki spółdzielcze i jednostki samorządu terytorialnego - wspólnie walczą o dobro regionu.
 • 51. uroczystość wręczenia certyfikatów ZBP

nbs.2015.12.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (grudzień 2015):

 • Jak aplikować po nowe gwarancje unijne?
 • Obciążenia finansowe na Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • Za bank odpowiadają jego władze: Kwestią istotną wydaje się perspektywa uzyskania w efekcie zbudowania Systemu Ochrony Instytucjonalnej ulgi dotyczącej kosztów wkładu finansowego na rzecz BFG i KNF - Z zastępcą przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Wojciechem Kwaśniakiem rozmawia Maciej Małek
 • Ryzyko modeli
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu to strategia działań
 • 25-lecie SGB-Banku S.A. i Spółdzielczej Grupy Bankowej

nbs.2015.11.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (listopad 2015):

 • Podsumowanie Forum Liderów Banków Spółdzielczych
 • System ochrony podstawą nowego modelu działania SGB
 • Dobre wybory to nasze być albo nie być: Udział sektora spółdzielczego w rynku mierzony sumą
  bilansową, poziomem depozytów i akcją kredytową utrzymuje się na stałym poziomie. Oznacza to, że rozwijamy się w tempie sektora bankowego. To dobrze. Niepokojący jest malejący udział w zyskach sektora. Nie wystarczy więc w budowanym IPS uwolnienie części kapitałów dla rozwiązania problemu efektywności. Kluczowa pozostaje kwestia ich alokacji. Rozmowa z Teresą Kudlicką, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku, przewodniczącą Sekcji banków spółdzielczych i zrzeszających w ZBP.
 • Kiedy bank działa zgodnie z przepisami prawa?
 • Społeczna odpowiedzialność to nasza codzienność
 • Mikrofinansowanie na wznoszącej fali

nbs.2015.10.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (październik 2015):

 • Nowy ład regulacyjny to szansa i wyzwanie
 • Jerzy Bańka: Wypełnianie wymogów ustawowych to nie wszystko
 • Nie wolno zwlekać z dyskusją nad poprawą efektywności sektora: (...) Diagnoza dedykowana bankom spółdzielczym ze swej istoty pozostaje niezmienna, a ewaluacji podlegają elementy wynikające z dynamiki zmian na rynkach finansowych - Rozmowa z prezesem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dr. Jerzym Pruskim
 • Świat nie kończy się na dotacjach
 • Banki spółdzielcze i JST - partnerstwo dla rozwoju
 • CSR - nasz chleb powszedni

nbs.2015.09.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (wrzesień 2015):

 • Zgoda buduje - podpowiada Bartosz Kublik
 • Krzysztof Pietraszkiewicz: - Pracujemy na rzecz efektywnych rozwiązań
 • Banki spółdzielcze w otoczeniu regulacyjno-gospodarczym - Przejrzyste rozgraniczenie kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy bankami spółdzielczymi a bankami zrzeszającymi stanowiło dotychczas podstawowy problem polskiej bankowości spółdzielczej.
 • Znowelizowana konstytucja bankowości spółdzielczej w Polsce
 • Sprawy niezwykle ważne
 • Odpowiedzialność wpisana w tradycję

nbs.2015.07-08.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (lipiec-sierpień 2015):

 • NBS Raport: Portfel w chmurze
 • Kapitał ma narodowość - Po latach importowania aktywów i know-how z zagranicznych banków przyszedł czas na repolonizację sektora finansowego. Brakuje odpowiedzi na pytania: po co, za ile i kto za to zapłaci?
 • Obligacje wieczyste, jako fundusze własne
 • Banki i franki pod mieczem Temidy
 • Grupa Raiffeisena w Bazylei III

nbs.2015.06.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (czerwiec 2015):

 • Liderzy polskiego kapitału. Gala rankingu miesięcznika NBS
 • NBS Raport: Portfele zrzeszeń
 • Nowe technologie IT: WYŚCIG ZBROJEŃ - Banki spółdzielcze nie mogą ignorować płatności mobilnych, cloud computing czy big data - cyfrowego świata, który zmienia nasze życie. Nowe technologie winny dawać konkretny efekt biznesowy, tak jak w bankach komercyjnych, które w ciągu 10 lat ujednoliciły standardy i zautomatyzowały obsługę klientów, redukując wskaźniki efektywności C/I do poziomu 50 proc.
 • Trudne słowo: integracja
 • Prawnik w banku pilnie poszukiwany
 • Raiffeisen Schweiz. Konsolidacja jako przywilej

nbs.2015.05.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (maj 2015):

 • Krajowy Ranking "Wyróżniające się banki spółdzielcze" 2015
 • NBS Raport: Córki do wzięcia
 • Polskie banki dobre, jak stare wino: Sektor banków spółdzielczych posiada aktywa na poziomie 133 mld zł, rozwija się szybciej niż banki komercyjne, działa w 1/3 wszystkich placówek bankowych. Dwa zrzeszenia razem są piątym pracodawcą w kraju i liderem instytucji finansowych na rynkach lokalnych.
 • M-płatności. Auto z fotelem do tyłu
 • Wielka integracja ze smartfonem w tle
 • Dlaczego Müller idzie do Volksbanku?

nbs.2015.04.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (kwiecień 2015):

 • NBS Raport: PŁATNOŚCI@WYGODA.PL
 • Suplement: Bank urodzajnych głów
 • Euro do grosza a będzie kokosza: W latach 2015-2020 na polską wieś trafi 42,4 mld euro, w tym 13,5 mld euro w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na konta bankowe rolników, firm sektora agrobiznesu i samorządów lokalnych.  To zastrzyk środków wart więcej niż powojenny plan Marshalla dla Europy.
 • Regulacje na rynku bankowym. Wedle stawu grobla
 • Övag. Płyniemy w jednej łodzi
 • Ustawa o BFG według dyrektyw

nbs.2015.03.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (marzec 2015):

 • NBS Raport: Portfele zrzeszeń
 • Masz swój bank w jednym palcu: BLIK - system płatności mobilnych na numer telefonu bez użycia gotówki i karty płatniczej obejmuje swym zasięgiem już 60 proc. klientów banków w Polsce.
 • Młodych mieć i więcej nic
 • Sektor idzie do parlamentu. Byle nie na manowce
 • IT bez kapitału? Zapomnij...

nbs.2015.02.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (luty 2015):

 • NBS Raport: Spadające stopy
 • Ustawa dla utracjusza: Upadłość konsumenta jest możliwa nawet wtedy, gdy jego działania zostały prawomocnie uznane za dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli albo gdy podał on we wniosku nieprawdziwe lub niekompletne dane, czy też nie wykonał ciążących na nim obowiązków.
 • Niech kapitał będzie z nami
 • Składki na BFG w standardzie unijnym
 • Hiszpańskie hipoteki, mechanizm katastrofy

nbs.2015.01.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (styczeń 2015):

 • NBS Raport: Bank i samorząd
 • Świat globalny, biznes lokalny: Nie będzie już wiele czasu na to, żeby istniały dwa światy: dużych aglomeracji z presją niezwykle silnej konkurencji oraz małych miast i wiosek, gdzie poprzez zdobycie pozycji monopolu można utrzymywać ponadprzeciętne marże..
 • Portfele zrzeszeń, płynność pod nadzorem
 • Gwarancje dla depozytów szyte na miarę
 • Kapitały wszystkich krajów łączcie się!

nbs.2014.12.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (grudzień 2014):

 • NBS Raport: Gwarancje Made in Europe
 • Bank i Spółdzielnia - Nie kołchoz: To, co nie jest zabronione prawem, powinno być dozwolone. Decyzję o wyborze modelu zrzeszeń podejmiemy indywidualnie, każdy bank z osobna jako odrębny podmiot prawa.
 • Wolny wybór z restrykcjami w tle
 • Restrukturyzacja w nowej konstrukcji
 • Skośne oczy, wielki kapitał

nbs.2014.11.okladka.313x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (listopad 2014):

 • NBS Raport: Ryczałt na cash-back
 • Bruksela nie śpi: Europejski Bank Centralny przejął kontrolę nad bankami 4 listopada 2014 r., uzyskał wyłączność na kluczowe uprawnienia nadzorcze, w tym m.in. w zakresie licencjonowania, egzekwowania wymogów kapitałowych oraz stosowania norm płynności.
 • Jabłko nie gruszka, kredyt nie pożyczka
 • Tu się samo nic nie stanie
 • Odwrócona hipoteka. Kroplówka dla seniora

nbs.2014.10.okladka.321x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (październik 2014):

 • NBS Raport: Portfele zrzeszeń
 • Padłeś powstań: W ocenie bankowców w pierwszym okresie obowiązywania znowelizowanej ustawy o upadłości konsumenckiej należy liczyć się ze wzrostem liczby składanych przez osoby fizyczne i rozpatrywanych przez sądy wniosków.
 • Wysoki Sejmie, pomóż nam pomagać!
 • Róbmy to, w czym jesteśmy dobrzy
 • Dochody odsetkowe eurobanków

nbs.2014.09.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (wrzesień 2014):

 • NBS Raport: Poręczenia i gwarancje
 • Portfele migrują w stronę nieba: Instytucje finansowe pracują już w tzw. chmurze obliczeniowej, model outsourcingu IT może wprowadzić do zrzeszeń banków spółdzielczych usługi z najwyższej półki bez wielkich inwestycji kapitałowych
 • FinanzGruppe w systemie ochrony instytucjonalnej IPS
 • Model biznesowy usługi cash back
 • Uczciwość kupiecka w klauzulach umownych

nbs.2014.07-08.okladka.x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (lipiec-sierpień 2014):

 • NBS Raport: Prosument OZE
 • Pieniądze świata. Kłusownicy i darmozjady: Połowa ludności świata ma do dyspozycji zaledwie 1 proc. bogactwa naszego globu, jednocześnie 2 proc. najbogatszych ludzi posiada ponad połowę wszystkich aktywów. Skala rozwarstwienia dochodowego przybiera przerażające rozmiary. Budujemy świat, w którym nadmierna asymetria stała się normą.
 • Święto spółdzielców. Dobro brzmi cicho.
 • Idzie niebem wielka e-chmura.
 • Bank i firma. Lewar ma dwa końce.

nbs.2014.06.okladka.321x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (czerwiec 2014):

 • Husaria liderów. Gala Rankingu Miesięcznika NBS
 • Za co kochać wirtualny świat: Albo jesteś przebojowy, aktywny i reklamujesz skutecznie swój produkt, albo trafiasz na margines. Prowadzenie biznesu bez ciągłego chwalenia się jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Nikt poza nami nie wie, co robimy.
 • Wizja bez działania. Działanie bez wizji.
 • Zysk za udziały. Fundusze europejskie.
 • Pan Müller ma konto w Volksbanku.

nbs.2014.05.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (maj 2014):

 • Ranking: 100 Najlepszych Banków Spółdzielczych w Polsce 2014.
 • Polski kapitał. Europejskie standardy.
 • Portfele zrzeszeń. Spadające procenty.
 • Grupa ÖVAG. Studium przypadku.
 • Władza korporacji cudzego pieniądza.

nbs.2014.04.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (kwiecień 2014):

 • Dzień dobry JEREMIE - Bank Gospodarstwa Krajowego w programie JEREMIE - wsparcia mikro, małych i średnich firm ze środków publicznych - dysponuje kwotą 1,7 mld zł. Dotychczas z oferty pożyczkowej i poręczeniowej skorzystało 12 tys. przedsiębiorców.
 • Władza korporacji cudzego pieniądza.
 • Po kredyt, rodacy! Sygnały z rynku.
 • Pieniądze papieża. Bank Watykański IOR.

nbs.2014.03.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (marzec 2014):

 • Krajowy Ranking Banków Spółdzielczych - Ankieta.
 • Klient gra pierwsze skrzypce - Pozwy zbiorowe przeciwko korporacjom finansowym są u nas na etapie inicjacji, lecz to, co może się wydarzyć na rynku, pokazuje przykład klauzul abuzywnych, które stały się niezwykle łakomym kąskiem dla kancelarii prawnych.
 • Zosia Samosia. Wojna z gotówką.
 • A Ty komu ufasz? Firma w social media.
 • FinanzGruppe w Bazylei III.

nbs.2014.02.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (luty 2014):

 • Raport NBS: Postaw wiatrak.
 • Nasz bank jest.mobi: Dla jednej czwartej konsumentów zarządzających swoimi finansami za pomocą smartfona atrakcyjna aplikacja jest wystarczającym powodem do zmiany banku. Na pewno nie uczyni tego tylko trzech na dziesięciu klientów - internautów.
 • Klienci migrują jak bociany.
 • Private banking. Bogaci są wszędzie.
 • Profil firmy w social media.

nbs.2014.01.okladka.321x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (styczeń 2014):

 • Raport NBS: Standardy płatności
 • Portfele zrzeszeń. Z presją niskich stóp procentowych nie radzą sobie przede wszystkim banki o aktywach mniejszych niż 100 mln zł. Grupa ta, do której należy 47,9 proc. BS-ów, posiada już wyraźnie niższe udziały w sektorze, zwłaszcza pod względem aktywów i wyniku netto.
 • Bankowość spółdzielcza. Wizje i twarde dane.
 • Rewolucja: od placówki do smartfona.
 • Bank i samorząd, bliska komitywa.

nbs.2013.12.okladka.321x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (grudzień 2013)

 • NBS Raport: Bocian da energię.
 • Nie ma nic na zawsze: Raz utracony klient może być już nie do odzyskania, a zdobycie nowego jest coraz trudniejsze. Z raportu Deloitte wynika, że bank, który przekona klientów, jak łatwa jest zmiana oraz zapewni im odpowiednią jakość obsługi, szybko zdobędzie przewagę konkurencyjną.
 • Młot, obcęgi, w tle strategia.
 • Biedronka na komórce. Wojna z gotówką.
 • Bank Raiffeisen tuż za rogiem.

nbs.2013.11.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (listopad 2013):

 • NBS Raport: Matrix w płatnościach
 • BIZNES, SPÓŁDZIELCO: Malejące dochody, bariera kosztów, niskie nakłady na inwestycje IT i ograniczone możliwości kredytowania w regionach powodują, że potencjał zrzeszeń nie jest zagospodarowany w sposób efektywny
 • Płynność zrzeszeń, skarb do odkrycia
 • Przyjemnie być liderem. Wojna z gotówką
 • Spółdzielczy TeamBank, finansowy McDonald

nbs.2013.10.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (październik 2013):

 • NBS Raport: Faktury płacą się same
 • Własną pracą i pomocą, a siłami zjednoczonymi: O systemie IPS na VI Forum Liderów Banków Spółdzielczych
 • Bank spółdzielczy obywatelski
 • Dwa światy w kraju za miastem
 • Raiffeisen Schweiz. Marka buduje wartość

nbs.2013.09.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (wrzesień 2013)

 • NBS Raport: Premia na zielony dom.
 • Parabank to teraz takie brzydkie słowoDrugiTytułZOkładki. W 2012 r. parabanki miały 1,021 mln klientów, udzieliły ponad 1,1 mln pożyczek w kwocie 3-4 mld zł. Co miesiąc 100 tys. umów kredytowych podlegało transferowi z banków do firm pożyczkowych..
 • Finansowy autoportret. Wojna z gotówką.
 • Ryzyko pod parasolem FinanzGruppe.
 • Idealny sprzedawca zajrzy nam do mysli.

nbs.2013.07-08.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (lipiec-sierpień 2013)

 • Forum Liderów Banków Spółdzielczych - wrzesień 2013
 • Nie da się okiełznać gotówki bez pieniędzy. "Rynek płatniczy wciąż wymaga budowania. Razem z akceptantami powinniśmy wypracować formułę, która pozwoli podzielić racjonalnie koszty i przeznaczyć część przychodów na jego rozwój." Mec. Jerzy Bańka - wiceprezes Związku Banków Polskich
 • Bilanse zrzeszeń w analizie UKNF.
 • Młodzi bankowcy na dobrym kursie.
 • Kasy w komunie. Spółdzielnia po wietnamsku.

nbs.2013.06.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (czerwiec 2013)

 • NBS Raport: Farmy na wspomaganiu.
 • Statuetki dla liderów: Relacja z Gali Miesięcznika NBS
 • Technologia połączy banki - Firmy skłonne są w jak największym stopniu połączyć swoje systemy finansowo-księgowe z bankami, aby wszelkie transakcje móc rozliczać automatycznie
 • Bankowość spółdzielcza: Husaria bez strategii.
 • Wojna z gotówką: Koperta pod stołem.
 • Pan Müller polubił Volksbank.

nbs.2013.05.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (maj 2013)

 • Ranking "100 najlepszych banków spółdzielczych 2013".
 • Raport NBS: "Klikasz i... masz"
 • Polskie banki z polskim kapitałem.
 • M jak marka. Bank nie na zawsze.
 • Karta płatnicza w zwykłym telefonie.
 • F.W. Raiffeisen. Dobry ojciec rodziny.

nbs.2013.04.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (kwiecień 2013)

 • Krajowy Ranking Banków Spółdzielczych - Ankieta.
 • Ciepłe gniazdko z dotacją NFOŚiGW. Za dużo wydajesz na ogrzewanie domu? Zbuduj z bankiem spółdzielczym swój zielony dom.
 • Cudze chwalicie... IT@PBS BANK.
 • Banco Credicoop. Spółdzielcza korporacja.
 • Rekomendacje na kryzyk. Obligacje vs. lokaty.

nbs.2013.03.okladka.150x185Nowoczesny Bank Spółdzielczy (marzec 2013)

 • Krajowy Ranking Banków Spółdzielczych - Ankieta
 • Nawigacja i drajwery - System Ochrony Instytucjonalnej IPS jest szansą, a nie zagrożeniem. Jeżeli przyjmiemy pozytywny scenariusz, wystarczy dołożyć do niego właściwy model biznesowy...
 • Coś dla banków, coś dla zarządu
 • Dłużnicy pod ścianą. Upadłeś, powstań
 • Kwitnące wspólnoty made in Japan

nbs.2013.02.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (luty 2013)

 • NBS Raport - Biznes w chmurze
 • Kredyt i dotacja pod jednym dachem
 • Bank z Dzierżoniowa, bankowcy z... Wenus
 • Prawo spółdzielcze, nasza konstytucja
 • UOKiK: Milionowe kary dla banków
 • Zaprenumeruj nas - zyskasz doradcę!

nbs.2013.01.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (styczeń 2013)

 • NBS Raport: Urząd bez petenta.
 • Stress testy. Bez strachu.
 • Spółdzielcy w słusznym prawie.
 • Gwiazdki z nieba nie dostaniesz.
 • Kapitały Finanz Gruppe.
 • Zaprenumeruj nas, zyskasz doradcę.

nbs.2012.07-08.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (lipiec - sierpień 2012)

 • Choroba jest zdrowiem zdrowie jest choroba Świat stoi przed wyzwaniem zmiany starego paradygmatu opartego na chciwości, egoizmie i bezwzględnej rywalizacji, nazywanych konkurencją...
 • Bóg, honor... lewizna. Wojna z gotówka
 • Bank uczy oszczedzania. Rekomendacje na kryzysk
 • Cud w miescie Wörgl. Pieniadz bezodsetkowy

nbs.2012.06.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (czerwiec 2012)

 • Raport NBS: "Alternatywa w sieci"
 • NBS nagrodził najlepsze Banki Spółdzielcze
 • Sukces nie zjawia się przypadkiem
 • Nie musimy myśleć tak samo
 • Certyfikaty ZBP - Szukajcie więcej światła
 • Berliner Volksbank z akcentem spółdzielczym

nbs.04.2012.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (kwiecień 2012)

 • SPÓR O IMPONDERABILIA
 • Mirosław Potulski, prezes Banku BPS S.A. denerwuje się, gdy słyszy, że System Ochrony Instytucjonalnej jest "kołem ratunkowym dla banków zrzeszających". - Ktoś kiedyś wymyślił tę konstrukcję zrzeszeń, chcecie teraz zostawić nas z tym bagażem?
 • Regulacje bazylejskie. Sektor idzie do krawca
 • Bank BPS ma 10 lat i... chce być dorosły
 • Konsolidacja banków made in Portugal

okladka.nbs.2011.06.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (czerwiec 2011)

 • Liderzy ekstraklasy
  Sławomir Czopur członek zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy Klient to bezlitosny dyktator, a zarazem - bezcenne dobro, które można szybko stracić. To do jego potrzeb musimy się dostosować, doskonaląc ofertę, aby zawsze być z tymi, którzy są pierwsi...
 • Brand zrzeszenia, produkt w standardzie
 • Portfele banków w ocenie nadzoru
 • Agrogrupa z certyfikatem.

okladka.nbs.2011.05.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (maj 2011)

 • Sztuka walki karateki z zawodnikiem sumo
  ... przenosząc to na grunt rynku, mówimy: nie przejmuj się, że są inne większe banki, lewaruj na swoją korzyść ich słabości, dodawaj wartości klientom. Dzięki temu masz szansę wygrać.
 • Spółdzielcy na ścieżce kapitałowej
 • TEAMBANK, kredyt dla pana Müllera.
 • Jak Kali ukraść krowę...Fundusze europejskie.

nbs.2011.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (styczeń 2011)

 • TRZY W JEDNYM LEKCJA MATEMATYKI Mirosław Potulski, prezes Banku BPS: "...proste możliwości już się wyczerpały. Musimy szukać bardziej finezyjnych".
 • Wspólna Polityka Rolna. Dieta z Bruksel(k)i
 • Finansowanie MŚP. Bank czy skarpeta?
 • Banca Popolare. Kapitalizm ludowy.

nbs.2010.11.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (listopad 2010)

 • Daniny banków i ich klientów. Obciążenia banków z tytułu wpłat do BFG w najbliższych latach wyniosą do 400 mln zł rocznie. Na 1 mln euro udzielonych kredytów przypada 359 euro kosztów nadzoru bankowego, tj. kilkakrotnie więcej niż w innych krajach Unii Europejskiej.
 • Odkryjmy moc śpiącego misia
 • Spółdzielcy Wielkopolanie. Urodziny GBW
 • Kapitał z giełdy. Spółdzielnie na akcje

nbs.2010.10.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (październik 2010)

 • Pomost do kapitału. Za pośrednictwem DM Banku BPS weszły na rynek giełdowy Catalyst 10-letnie papiery PBS w Ciechanowie (10 mln zł), 10-letnie BS w Piasecznie (5 mln zł) i 14-letnie P-MBS w Zabłudowie (5 mln zł).
 • Nasza droga do euro: długi marsz
 • Raiffeisen spółdzielcza ikona
 • Solidne ubezpieczenia z Grupą Concordia

nbs.2010.07-08.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (lipiec-sierpień 2010)

 • Sanocki diament. Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sankoku - pierwszy w sektorze uruchomił emisję własnych obligacji o wartości 25 min zł.
 • Pit - stop w formule kapitałowej Banku BPS
 • RoboBank Gospodarki Żywnościowej
 • Fundusze europejskie. Słońce do kuchni

nbs.2010.05.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (maj 2010)

 • Głupcy wierzą w szczęście. Madrzy w przyczynę i w skutek.
 • Finanse zrzeszeń. Dewidenda w kapitale
 • Rekomendacja T. Mity i prawdy...
 • Wojna z gotówką. Bankier w kieszeni.

nbs.2010.03.okladka.01.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (marzec 2010)

 • Gdy wszyscy myślimy tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
 • Funduszeeuropejskie. Brukselka rośnie w... banku
 • Credit Mutuel. Drużyna z górnej półki
 • Bazylea III. Zażegnane niebezpieczeństwo
 • Krajowy ranking: "Wyróżniające się banki spółdzielcze" - ankieta

nbs.2010.01.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (styczeń 2010)

 • Raj utracony: Model, w którym kran z kapitałami banki mogły odkręcić na pełny strumień, już się skończył i szybko nie wróci!
 • NBS Raport: Consumer Finance 2010
 • Konkurencja (ta prawdziwa) nie śpi.
 • Karta pre-paid prezent dla wszystkich.
 • Fundusze europejskie. Wieś @ktywna.