Dyrektorzy finansowi: widzimy wyraźny spadek poczucia niepewności gospodarczej

Raporty

Jak wynika z kolejnej edycji międzynarodowego badania „CFO Survey”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte optymizm dyrektorów finansowych (CFO) rośnie co przekłada się na opinie, że polska gospodarka będzie kontynuowała stabilny wzrost.

Zdaniem dyrektorów finansowych w roku 2018 w Polsce będziemy mieli do czynienia z nieco słabszym kursem walutowym (4,1-4,3 PLN/ EUR) i dalszym spadkiem niskiego już poziomu bezrobocia

86 proc. menedżerów prognozuje, że wzrost PKB nie przekroczy 3,5 proc., z czego 54 proc. uważa, że przekroczy on 2,5 proc. 80 proc. dyrektorów jest zdania, że mamy do czynienia z niskim lub normalnym poziomem niepewności gospodarczej. Niemniej, istnieje nadal szereg czynników, które stanowią istotne obszary ryzyka dla prowadzenia działalności w roku 2018. Są to: niedobór wykwalifikowanych pracowników, wzrost kosztów operacyjnych i presja cenowa – podał Deloitte.

Należy przyznać, że poprzednie edycje badań wykazały, że dyrektorzy finansowi wiarygodnie przewidują rozwój polskiej gospodarki, a ich wcześniejsze prognozy dot. wzrostu PKB dla Polski na rok 2013 (około 1,5 proc PKB), 2014 (około 3 proc.), 2015 (około 3 proc.) i rok 2016 (około 3 proc.) sprawdziły się.

Krzysztof Pniewski, Partner i Lider Programu CFO w Polsce ocenia, że prognozy CFO na rok 2017 na poziomie około 3 proc. wydają się na dziś bardzo ostrożne. – Warto pamiętać, że duży wpływ na wzrost PKB w ostatnich 12 miesiącach miał przyrost konsumpcji w kraju, m.in. z Programu 500+. Pytaniem pozostaje czy w drugiej połowie tego roku umożliwi on równie dynamiczny wzrost PKB jak w pierwszej połowie – dodaje Pniewski.

Z badania wynika również, że 57 proc. CFO w 2018 roku oczekuje wzrostu inflacji powyżej 2 proc. – Dyrektorzy zakładają istotny impuls inflacyjny, który mógłby być efektem wzrostu kosztów płac wynikających z rosnących braków wykwalifikowanej kadry, podniesienia płacy minimalnej, obciążeń Funduszu Ubezpieczeń Społecznych czy też programu 500+ – wynika z raportu.

Zdaniem dyrektorów finansowych w roku 2018 w Polsce będziemy mieli do czynienia z nieco słabszym kursem walutowym (4,1-4,3 PLN/ EUR) i dalszym spadkiem niskiego już poziomu bezrobocia (45 proc. ankietowanych).

Warto dodać, że ostatnie miesiące spowodowały w Polsce znaczny spadek poczucia niepewności gospodarczej. Jej poziom w drugiej połowie tego roku gwałtownie spadł, wracając do poziomu z przełomu lat 2014-15. Zdaniem 80 proc. CFO mamy do czynienia z niskim lub normalnym poziomem niepewności, a tylko 20 proc. uważa, że jest on wysoki – to spadek o 51 pp. w stosunku do badania sprzed pół roku.

– Ocena poziomu niepewności zmieniła się również w Europie, ale nie aż tak mocno jak w Polsce. Wśród 19 krajów Europy średnio 52 proc. CFO odczuwało wysoki poziom niepewności. Jest to 9 pp. mniej niż pół roku temu. Branże o najwyższym poczuciu niepewności gospodarczej to dobra konsumpcyjne, usługi finansowe, budownictwo i produkcja – podsumowali badacze.