EDS raport: Rewitalizacja źródłem zrównoważonego rozwoju społecznego

EDS 2015

W ostatnich miesiącach trwały intensywne prace nad Krajową Polityką Miejską (przyjętą na posiedzeniu Rady Ministrów 20 października 2015 r.) oraz ustawą o rewitalizacji (Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.). Oba dokumenty wprowadzają czytelny zestaw założeń - ideowych i legislacyjnych - normujących rozumienie rewitalizacji w Polsce.

dr Aleksandra Jadach-Sepioło,
mgr inż. Przemysław Zaremba

Dotychczasowe stricte remontowe (wynikające z doświadczeń wielu dotychczas zrealizowanych projektów rewitalizacji) konotacje tego pojęcia powinny ustąpić szerokiemu znaczeniu rewitalizacji stawiającej w centrum procesu społeczność lokalną, jej potrzeby, aspiracje i możliwości co wpisuje się w pojęcie zrównoważonego rozwoju społecznego.

eds.2015.foto.079.a.150x

dr Aleksandra Jadach-Sepioło

Adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, wykładowca szkoleń i studiów podyplomowych ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

0