Forum Liderów Banków Spółdzielczych: Krzysztof Kokot – Sektor bankowości spółdzielczej dla edukacji

Multimedia

Krzysztof Kokot – Prezes Zarządu, Warszawski Instytut Bankowości

Rozmowa dostępna na kanale youtube