Futures – narzędzie przyszłości na giełdzie

Finanse i gospodarka

Kontrakty terminowe, są jednym z głównych i najstarszych instrumentów giełdowych. 17 października rozpocznie się konkurs Parkiet Futures, którego uczestnicy będą mogli sprawdzić swoje umiejętnośći inwestowania na rynku terminowym. Dla najlepszych przewidziano nagrody rzeczowe, w tym samochód Peugeot 308.

– Mimo, że futures są coraz bardziej popularne wśród inwestorów indywidualnych na GPW, nadal spora część spośród nich nie zna wszystkich możliwości, które niosą ze sobą kontrakty terminowe – podkreśla
Lubicz-Lisowski z DI BRE. – Sposobem na zapoznanie ich z tym stał się Konkurs Parkiet Futures, który po raz czwarty rozpocznie się 17 października 2011 – dodaje.

Pełny artykuł tutaj

Źródło: BRE Bank

Futures – narzędzie przyszłości na giełdzie

Polecamy

Kontrakty terminowe, są jednym z głównych i najstarszych instrumentów giełdowych. 17 października rozpocznie się konkurs Parkiet Futures, którego uczestnicy będą mogli sprawdzić swoje umiejętnośći inwestowania na rynku terminowym. Dla najlepszych przewidziano nagrody rzeczowe, w tym samochód Peugeot 308.

– Mimo, że futures są coraz bardziej popularne wśród inwestorów indywidualnych na GPW, nadal spora część spośród nich nie zna wszystkich możliwości, które niosą ze sobą kontrakty terminowe – podkreśla
Lubicz-Lisowski z DI BRE. – Sposobem na zapoznanie ich z tym stał się Konkurs Parkiet Futures, który po raz czwarty rozpocznie się 17 października 2011 – dodaje.

Początek instrumentów typu futures związany był handlem produktami rolnymi i surowcami, na których ceny miały wpływ nieprzewidywalne sytuacje losowe, takie jak np. nieurodzaj. Wykorzystanie kontraktów terminowych dawało możliwość zmniejszenia ryzyka zmieniających się cen. – Z czasem ich wykorzystanie zaczęło ewoluować i obecnie nie opierają się jedynie na towarach, ale także na innych instrumentach bazowych takich jak waluty, indeksy, akcje i stopy procentowe – tłumaczy Maciej Lubicz-Lisowski makler z Domu Inwestycyjnego BRE Banku. Są one wykorzystywane przez duże koncerny, pozwalając na zarządzanie ryzykiem, jak również przez inwestorów indywidualnych, aby grać na giełdzie.

Kontrakty terminowe stają się coraz popularniejsze na Giełdzie Papierów Wartościowych, jednak ciągle znaczna liczba osób nie wie czym są. Futures, polegają na zawarciu swoistej umowy pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia, a druga do sprzedaży instrumentu bazowego po ściśle określonej cenie w wyznaczonym terminie. Sprzedający i kupujący przewidują jaką cenę dany instrument osiągnie w przyszłości. W zależności od tego jak ukształtuje się ona w rzeczywistości – czy okaże się wyższa od przewidywań czy niższa, jeden z kontrahentów zarabia na tej różnicy. Co ważne, w przypadku kontraktów futures, nie następuje fizyczne dostarczenie instrumentu bazowego (np. baryłek ropy) od sprzedającego do kupującego lecz następuje jedynie rozliczenie pieniężne, które stanowi zysk dla jednej ze stron, a stratę dla drugiej.

Kontrakty terminowe pojawiły się na warszawskiej giełdzie w 1998 roku. Pierwszym rodzajem były kontrakty dla których instrumentem bazowym był indeks WIG20. Obecnie transakcje futures można zawierać także dla indeksu mWIG40, a także dla akcji 14 spółek i walut: dolara, euro i franka szwajcarskiego.

Futures są instrumentem dostępnym dla wszystkich. Daje on możliwości, których nie da się osiągnąć na rynku kasowym. Kontrakty terminowe pozwalają na zarobek także na rynku zniżkującym. Specyficzny dla kontraktów jest mechanizm dźwigni. Mechanizm ten daje szansę na znacznie wyższe zyski z zainwestowanego kapitału, ale także ewentualne straty stają się bardziej dotkliwe. Dlatego też rynek futures wymaga od inwestorów wiedzy na temat tego rodzaju transakcji.

Zapisy do konkursu Parkiet Futures potrwają do 9 listopada. Każdy chętny spróbowania swoich sił w tego typu inwestycjach może ubiegać się o atrakcyjne nagrody inwestując realne pieniądze w kontrakty terminowe na indeks WIG20. Najlepsi mają szansę codziennie wygrywać wartościowe przedmioty, a nagrodą główną dla inwestora, który do 10 listopada osiągnie najwyższy dzienny procentowy zysk jest samochód Peugeot 308. Każda osoba fizyczna, w pełni zdolna do czynności prawnych może przystąpić do rywalizacji składając formularz zgłoszeniowy (dostępny w DI BRE Banku oraz na stronie internetowej www.parkietfutures.pl ) i wpłacając wpisowe w wysokości 39 zł oraz kwotę startową mieszczącą się w przedziale 10.000 – 100.000 zł na swój rachunek. Wszystkie inwestycje uczestników dokonywane w ramach Konkursu realizowane będą za pośrednictwem DI BRE Banku. Nagrody zostaną wręczone na konferencji “Profesjonalny Inwestor” odbywającej się w Kołobrzegu pod koniec listopada.

Więcej szczegółów o Konkursie znajduje się na stronie: www.parkietfutures.pl

Źródło: BRE Bank