Jerzy Pruski Prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Gwarantów Depozytów

Kadry

Jerzy Pruski Prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Gwarantów Depozytów

Podczas odbywającego się 25 października 2012 roku, dorocznego Walnego Zgromadzenia Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Gwarantów Depozytów (IADI) w Londynie, Jerzy Pruski - Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - został wybrany Prezesem IADI i Przewodniczącym Rady Wykonawczej tego stowarzyszenia na trzyletnią kadencję. Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest pierwszym Polakiem i jednocześnie pierwszym Europejczykiem, który staje na czele IADI.

Wybór Prezesa został dokonany przy jednogłośnym poparciu wszystkich członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu IADI. Jerzy Pruski zastąpił na tym stanowisku dotychczasowego szefa IADI Martina Gruenberga, który jest jednocześnie Przewodniczącym Rady Dyrektorów amerykańskiej Federalnej Korporacji Ubezpieczeń Depozytów (Federal Deposit Insurance Corporation – FDIC) – najstarszej na świecie instytucji gwarantującej depozyty.

Martin Gruenberg, gratulując nowemu przewodniczącemu, powiedział: Jerzy Pruski jest znakomitym liderem, dysponuje szeroką wiedzą z zakresu stabilności finansowej oraz roli instytucji gwarantujących depozyty w sieci bezpieczeństwa finansowego. Serdecznie witam go na stanowisku Prezesa oraz Przewodniczącego Rady Wykonawczej IADI.

W wystąpieniu na sesji specjalnej Rady Wykonawczej IADI Prezes BFG mówił o swojej wizji rozwoju stowarzyszenia na najbliższe trzy lata podkreślając, że staje się ono coraz ważniejszym elementem światowej sieci bezpieczeństwa finansowego, wypracowując między innymi zasady efektywnego działania systemów gwarantowania depozytów i uczestnicząc w ocenie zgodności z tymi zasadami.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Gwarantów Depozytów (International Association of Deposit Insurers – IADI) powstało w 2002 r. i jest instytucją o światowym zasięgu, skupiającą 64 członków ze wszystkich kontynentów. IADI promuje współpracę międzynarodową w dziedzinie gwarantowania depozytów oraz wypracowuje międzynarodowe standardy służące poprawie efektywności funkcjonowania instytucji gwarantowania depozytów. Przyczynia się tym samym do wzmacniania stabilności systemów finansowych na świecie.

W 2009 roku IADI, wraz z Bazylejskim Komitetem ds. Nadzoru Bankowego, opracowało „Podstawowe Zasady Efektywnego Gwarantowania Depozytów” (ang. Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems) – tzw. katalog podstawowych wskazówek dla instytucji gwarantujących depozyty i ich relacji z innymi podmiotami sieci bezpieczeństwa finansowego. W 2010 roku zakończone zostały prace nad „Metodyką oceny zgodności z Zasadami Efektywnego Gwarantowania Depozytów” (ang. Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems. Methodology for Compliance Assessment).

W 2011 roku Podstawowe Zasady Efektywnego Gwarantowania Depozytów zostały włączone przez Radę Stabilności Finansowej (Financial Stability Board – FSB) do listy podstawowych standardów określających stabilne systemy finansowe. Metodyka oceny zgodności z zasadami będzie wykorzystywana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy przy badaniu okresowej oceny stabilności sektora finansowego.