Konferencja „Rozwój polskich miast z wykorzystaniem inżynierii finansowej w perspektywie do 2020 roku”.

Finanse i gospodarka

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego organizuje 22 września 2011 r. w Poznaniu, wspólnie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, konferencję pt. "Rozwój polskich miast z wykorzystaniem inżynierii finansowej w perspektywie do 2020 roku".

Celem konferencji jest zaprezentowanie polityki miejskiej oraz zintegrowanego podejścia do rozwoju miast z perspektywy polskiej i europejskiej. Podczas spotkania przedstawione zostaną różne modele planowania, zarządzania, koordynowania i finansowania polityki miejskiej w kontekście zapewnienia trwałego rozwoju i konkurencyjności obszarów miejskich.

Pełny artykuł tutaj.

Konferencja „Rozwój polskich miast z wykorzystaniem inżynierii finansowej w perspektywie do 2020 roku”.

Polecamy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego organizuje 22 września 2011 r. w Poznaniu, wspólnie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, konferencję pt. "Rozwój polskich miast z wykorzystaniem inżynierii finansowej w perspektywie do 2020 roku".

Celem konferencji jest zaprezentowanie polityki miejskiej oraz zintegrowanego podejścia do rozwoju miast z perspektywy polskiej i europejskiej. Podczas spotkania przedstawione zostaną różne modele planowania, zarządzania, koordynowania i finansowania polityki miejskiej w kontekście zapewnienia trwałego rozwoju i konkurencyjności obszarów miejskich.

Polskie i zagraniczne instytucje zaprezentują swoje doświadczenia w zakresie zastosowania nowych, pozadotacyjnych mechanizmów finansowania zwrotnego (tzw. inżynierii finansowej) i ich wpływu na rozwój miast. Przedstawione zostaną efekty zastosowania zwrotnych instrumentów finansowych przy finansowaniu miejskich projektów rewitalizacyjnych poprzez inicjatywę JESSICA – m.in. w województwie wielkopolskim, w którym Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał pierwsze umowy na realizację zrównoważonych projektów rewitalizacyjnych finansowanych preferencyjnymi pożyczkami.

W konferencji udział wezmą m.in.:

  • Waldemar Sługocki, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego;
  • Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego;
  • Leszek Wojtasiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego;
  • Aleksandra Gajewska-Przydryga, Wicemarszałek Województwa Śląskiego;
  • Ryszard Grobelny, Prezydent Miasta Poznania;
  • Eugenio Leanza, zarządzający realizacją JESSICA w Europejskim Banku Inwestycyjnym;
  • Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich;
  • Dariusz Daniluk, Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przewiduje się udział około 200 uczestników – przedstawicieli samorządów, Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich i Instytucji Zarządzających programami regionalnymi z Andaluzji, Bułgarii i Regionu Morawsko-Śląskiego.