Leszek Balcerowicz doctorem honoris causa ukraińskiej uczelni

Kadry

6 września 2013 roku Leszek Balcerowicz został uhonorowany tytułem doctora honoris causa przez Narodowy Uniwersytet Charkowski im. Wasyla Karazina na Ukrainie.

Podczas uroczystości Profesor wygłosił wykład pt.: “Drogi krajów postkomunistycznych do gospodarki rynkowej. Analiza porównawcza.”, podczas którego udowadniał, że sytuacja na Ukrainie nie jest tak zła, jak Polski na początku lat 90tych.

Leszek Balcerowicz był także gościem międzynarodowego forum ekonomicznego w Charkowie, gdzie powiedział, że szansą dla Ukrainy jest integracja europejska, która może doprowadzić do wzrostu obrotów handlowych z Rosją.

Źródło: www.polskieradio.pl