Niższe ryzyko systemowe w Europie zagrożeniem dla polskich obligacji

Raporty

- W 2013 r. zakładamy wzrost rentowności obligacji niemieckich. Za takim scenariuszem przemawia nie tylko perspektywa zaostrzenia polityki pieniężnej na świecie (odległa w czasie), ale również spadek ryzyka systemowego w Europie.

– Spodziewamy się, że wzrostowi rentowności papierów niemieckich towarzyszyć będzie wolniejszy wzrost dochodowości obligacji amerykańskich. Z naszego modelu wynika, że spread pomiędzy UST a Bundem dla sektora 10-letniego zawęzi się w 2013 r. o 40 pb w okolice zera;

– Uważamy, że dojdzie do dalszego zawężenia się spreadów rentowności IT-DE i ES-DE, po części na skutek wzrostu rentowności obligacji niemieckich.

– Wzrost rentowności na świecie skutkować powinien osłabieniem polskiego rynku długu. Ze względu jednak na dalszy napływ środków globalnych na rynki obligacji skarbowych państw wschodzących nie spodziewamy się znaczących zmian rentowności już w I kw. 2013 r.

RAPORT SPECJALNY, Biuro Strategii Rynkowych – pobierz.

PKO Bank Polski
Biuro Strategii Rynkowych