Kontakt

Redaktor Naczelny

Piotr Zajdel
tel. (+48) 22 629 18 72
e-mail: p.zajdel@aleBank.pl

Redakcja portalu

e-mail: redakcja@aleBank.pl

Dział Prenumeraty i sklep www

e-mail: sklep@aleBank.pl
Katarzyna Cechowska
tel. (+48) 22 623 84 53
e-mail: k.cechowska@wydawnictwocpb.pl

Pomoc

e-mail: pomoc@aleBank.pl

Reklamacje

e-mail: reklamacje@aleBank.pl

Regulamin usługi SMS

Dostęp do treści kodowanych serwisu alebank.pl: Pobierz

 

Wydawnictwo Centrum Prawa Bankowego i Informacji

ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa
tel.: (+48 22) 629 18 75 do 77
tel./fax: (+48 22) 629 18 72
strona internetowa: www.aleBank.pl

Dyrektor Wydawnictwa

Andrzej Lazarowicz
tel.: (+48 22) 629 18 77
e-mail: a.lazarowicz@WydawnictwoCPB.pl

Miesięcznik Finansowy BANK

e-mail: redakcja@MiesiecznikBank.pl

Redaktor naczelny

Stanisław Brzeg-Wieluński
tel. (+48) 22 821 97 02
e-mail: s.brzeg-wielunski@MiesiecznikBank.pl

Zastępca redaktora naczelnego

Janusz Grobicki
tel. (+48) 22 821 97 02
e-mail: j.grobicki@MiesiecznikBank.pl

Miesięcznik Nowoczesny Bank Spółdzielczy

e-mail: redakcja@MiesiecznikNBS.pl

Redaktor naczelny

Maciej Małek
tel. (+48) 22 629 18 77
e-mail: m.malek@WydawnictwoCPB.pl

Kwartalnik Finansowanie Nieruchomości

e-mail: redakcja@KwartalnikFN.pl

Redaktor naczelna

Bożena Chlabicz
tel. (+48) 22 629 18 72
e-mail: b.chlabicz@KwartalnikFN.pl

Półrocznik Nowoczesne Zarządzanie Biznesem – Kurier Finansowy

e-mail: redakcja@Kurier-Finansowy.pl

Redaktor naczelny

Maciej Małek
tel. (+48) 22 629 18 77
e-mail: m.malek@WydawnictwoCPB.pl

Europejski Doradca Samorządowy

e-mail: redakcja@DoradcaSamorzadowy.pl

Redaktor naczelny

Maciej Małek
tel. (+48) 22 629 18 77
e-mail: m.malek@WydawnictwoCPB.pl

Szkolenia

e-mail: szkolenia@WydawnictwoCPB.pl

Katarzyna Cechowska
tel. (+48) 22 623 84 53
tel. (+48) 885 885 923
e-mail: k.cechowska@WydawnictwoCPB.pl

Konferencje

Marta Rakowska
tel. (+48) 22 627 59 64
e-mail: m.rakowska@aleBank.pl

  • www.e-kiosk.pl
  • www.kiosk24.pl