Od redakcji: październik-grudzień 2015

FN 2015/10-12

Od redakcji: październik-grudzień 2015

Szanowni Państwo! Wydajemy kolejny numer Kwartalnika "Finansowanie Nieruchomości" w nowym układzie parlamentarnym i rządowym w Polsce. Doświadczenia historyczne wskazują, że każdy nowy rząd wychodził z propozycjami dla rozwoju rynku finansowania nieruchomości, które albo istotnie zmieniały poprzednie projekty, albo też nie wnosiły nic nowego.

dr hab. Zbigniew Krysiak
Przewodniczący Rady Programowej Kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości”

Wydaje się, że moglibyśmy sobie życzyć, aby w najbliższej przyszłości projekty regulacyjne poszły w kierunku umożliwienia bankom komercyjnym emisji listów zastawnych w celu pobudzenie rynku finansownia nieruchomości oraz zwiększenia długotermiowych pasywów w bilansach banków, co może istotnie redukować ryzyko płynności

Duża bierność regulatora, w przeszłości, w zakresie uruchamiania mechanizmów i instrumentów prawnych dla rozwinięcia wtórnego rynku finansowania nieruchomości w Polsce, powoduje wzrost ryzyka w sektorze bankowym. Obiecane od kilku lat przez rząd rozwiązania regulacyjne w zakresie efektywnej emisji listów zastawnych w Polsce nadal nie istnieją, co bardzo zwiększa skumulowane ryzyko kredytowe i ryzyko płynności sektora bankowego. To skłania do wniosku, że bez odpowiedniej roli ustawodawcy i regulatora trudno będzie rozwijać społeczną odpowiedzialność banków, w której finansowanie nieruchomości ma bardzo ważne znaczenie dla rozwoju gospodarstw domowych, społeczeństwa i gospodarki.

Innym jeszcze obszarem należącym do istotnych problemów jest długoterminowe oszczędzanie na cele mieszkaniowe oraz finansowanie rozwoju budownictwa na wynajem. Wydaje się, że nie powinniśmy mnożyć liczby programów, ale skupić się na kluczowych i zrealizować je skutecznie, a nie, tak jak bywało w przeszłości, „powierzchownie”. Przykładem do takiego działania mogą być programy i polityka mieszkaniowa realizowana w okresie międzywojennym w Polsce, do poznania której można zachęcać w celu czerpania dobrych wzorców.

Życząc Państwu zadowolenia z lektury kolejnego numeru kwartalnika, pozostaję z poważaniem