Pozytywne trendy na brytyjskim rynku nieruchomości komercyjnych

Raporty

W drugim tygodniu każdego miesiąca inwestorom trudno jest znaleźć impulsy do działania w danych makroekonomicznych. W tym okresie publikowanych jest ich niewiele, a jeśli już to są mniejszego kalibru. Dziś negatywnie na klimacie odbija się większy od oczekiwanego spadek produkcji przemysłowej w Wielkiej Brytanii. W styczniu wyniósł 2,9% w skali roku wobec 2,1% miesiąc wcześniej.

Trudno te informacje traktować jako przełomowe dla nastrojów rynkowych. Dużo ważniejsze będą jutrzejsze informacje o lutowej sprzedaży detalicznej w USA, a potem piątkowe dane na temat nastrojów konsumentów w lutym. Inwestorzy w kolejnych dniach będą raczej próbowali sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zwyżki z ostatnich dni, zwłaszcza na największych giełdach świata, nie były przesadzone, niż będą nastawieni na reagowanie na pojawiające się wiadomości.

Opublikowane właśnie styczniowe wskaźniki wyprzedzające koniunktury w najbardziej uprzemysłowionych krajach świata potwierdziły utrzymywanie się ożywienia koniunktury. Jednocześnie jednak pokazały, że skala tego zjawiska wciąż pozostawia wiele do życzenia, a równocześnie utrzymują się pokaźne dysproporcje pomiędzy poszczególnymi państwami. Wskaźnik LEI, który pozwala ocenić to, co w gospodarkach może dziać się w kolejnych 6 miesiącach, miał w styczniu 100,4 pkt wobec 100,3 pkt w grudniu. Od września, kiedy osiągnął graniczne 100 pkt, co miesiąc przyrasta o nie więcej niż 0,1 pkt.

LEI wskazują na rozwój koniunktury w USA, Wielkiej Brytanii i Japonii, a jej regres w Brazylii, Chinach, Indiach i Rosji. Wśród największych państw in minus wyróżnia się jeszcze Kanada. Polska na tym tle wypada nieźle ze 100,6 pkt.

HOME BROKER ZWRACA UWAGĘ:

Wskaźniki wyprzedzające koniunktury OECD wskazują na nierównomierne i słabe ożywienie koniunktury gospodarczej na świecie.
Utrwalają się pozytywne trendy na brytyjskim rynku nieruchomości komercyjnych.

Rynki nieruchomości

Luty był szóstym kolejnym miesiącem ożywienia na brytyjskim rynku nieruchomości komercyjnych. Wskaźnik opracowywany przez Savills i Markit podniósł się ze styczniowych 3,1 pkt do 10,9 pkt. Koniunktura poprawiała się zarówno w segmencie prywatnym, jak publicznym, ale w tym pierwszym znacznie bardziej. Zresztą dysproporcja kondycji segmentu prywatnego i publicznego jest widoczna od miesięcy. Jednocześnie nasilały się optymistycznie oczekiwania. Oceny przyszłej koniunktury okazały się najwyższe od 34 miesięcy. Odczyt ukształtował się na poziomie 15,6 pkt. Do poprawy kondycji rynku mają przyczyniać się lepszy stan gospodarki, rozpoczynanie nowych projektów oraz wzmożone działania marketingowe. Najlepsze perspektywy badani widzą przed segmentem nieruchomości przemysłowych (magazyny, centra logistyczne itp.). Relatywnie najsłabiej oceniany jest segment handlowo-rozrywkowy.

Według profesjonalistów z rynku nieruchomości w lutym zwiększyła się nieznacznie presja na ceny mieszkań w Wielkiej Brytanii. Wskaźnik RICS spadł z minus 4 pkt w styczniu do minus 6 pkt.

Od dewelopera

W inwestycji Zielona Italia realizowanym przez firmę Marvipol Development na warszawskich Włochach, budynki C i D otrzymały pozwolenie na użytkowanie. Budynki zostały wybudowane przez generalnego wykonawcę Mostostal Warszawa SA, który równocześnie odstąpił od umowy na budowę inwestycji Zielona Italia. W wyniku czego Marvipol Development podpisał list intencyjny z firmą Warbud, która ma kontynuować dalszy proces budowy osiedla, zapewniając tym samym zakończenie prac w inwestycji w dotychczas ustalonych terminach. Ceny mieszkań w całym projekcie zaczynają się od 4990 zł za m kw., a na chwilę obecną pozostają w ofercie sprzedaży ok. 182 mieszkania.

Home Broker Daily – pobierz.

Zespół analiz
Home Broker