PPP w sporcie, rekreacji i turystyce: niewykorzystany potencjał

Finanse i gospodarka / Polecamy / Samorząd

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz przeprowadziła analizę funkcjonowania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w rozwoju infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Polsce. Okazało się, że pomimo dużej liczby postępowań PPP, formułę PPP wykorzystuje się w tym sektorze wciąż niedostatecznie.

Opublikowany właśnie raport Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz przedstawia i podsumowuje 3 lata funkcjonowania nowych przepisów o PPP i koncesjach w kontekście szeroko pojętej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i turystycznej w Polsce. Autorzy przeanalizowali podejmowane oraz planowane inwestycje w tej formule pod różnymi kątami, wyciągając na tej podstawie wnioski co do przewidywanej kondycji wykorzystania PPP w sektorze.

Z danych zawartych w raporcie wynika, że sport, rekreacja i turystyka obejmują ponad 1/3 wszystkich postępowań PPP w Polsce. W analizowanym okresie podmioty publiczne ogłosiły 48 postępowań PPP, które dotyczyły 36 przedsięwzięć, w tym 29 przedsięwzięć inwestycyjnych i 7 kontraktów operatorskich. Co ciekawe, wszystkie postępowania ogłaszane były przez jednostki samorządu terytorialnego. 75% postępowań zakłada budowę nowej infrastruktury sektora sportowo-rekreacyjnego i turystycznego – niemal połowa z planowanych inwestycji to parki wodne, pływalnie i baseny. W drugiej kolejności przygotowywana jest realizacja kompleksów sportowo-rekreacyjnych. Szacunkowe nakłady na inwestycje w ramach PPP planowane w tym okresie przekraczają 2 miliardy złotych.

“Analiza prezentowanych danych prowadzi do wniosku, że formuła PPP jest niedostatecznie wykorzystana do rozwoju rynku infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i turystycznej w Polsce. Co więcej, ogłaszane postępowania PPP mają niską efektywność” – stwierdza wspólnik Kancelarii, mec. Rafał Cieślak. – “Podstawowych przyczyn takiego stanu rzeczy upatruję w rozbieżności oczekiwań strony publicznej i prywatnej co do opłacalności projektów w sektorze. Z drugiej strony, sport, rekreacja i turystyka to jeden z najpopularniejszych i stale rozwijających się obszarów planowania współpracy publiczno-prywatnej w ramach PPP w Polsce. Śmiało możemy więc założyć, że w najbliższym czasie partnerstwo publiczno-prywatne będzie stanowiło coraz istotniejszą, szerzej wykorzystywaną formę unowocześniania infrastruktury sportowej i rozwoju rynku usług rekreacyjno-turystycznych.”

Pełny tekst raportu pozostaje do wglądu u przedstawicieli Biura Prasowego Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz.

Źródło: Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz