Pro publico bono

BANK 2016/12

Pro publico bono

Banki znacząco wspierają polską kulturę. A choć nie szczędzą funduszy, przeciętny obywatel Rzeczypospolitej Polskiej niewiele o tym wie. Zapewne i dlatego, że instytucje finansowe wiedzą, że chwalić się specjalnie nie wypada..

Adam Żółw

Kultura jest tym sektorem życia publicznego, który wymaga znaczących nakładów finansowych. Na dodatek zyski pochodzące z działalności kulturalnej są zazwyczaj niemierzalne – głównie dlatego, że oddziałuje ona na wnętrze i wrażliwość człowieka, a także umożliwia i ułatwia mu rozwój duchowy. Można wręcz rzec, że dzięki rozwojowi kultury dokonuje się, oczywiście w pewnym sensie, rozwój społeczeństwa. Sponsorowanie instytucji kulturalnych winno zatem przekładać się na budowę wizerunku firmy, która – oprócz realizacji własnych celów ekonomicznych – pełni też misję społeczną. Bank jawi się wówczas jako instytucja kreatywna, nowoczesna i dbająca o dobro społeczne.

Sponsoring kultury to także jedna z technik marketingowych, która w ostatnich latach staje się coraz bardziej powszechna. W tym przypadku dość trudno jest jednak tak dobrać przedmiot „inwestycji”, żeby osiągnąć efekt w postaci transferu wizerunku. A o opłacalności takiej działalności raczej nie ma co mówić, gdyż na profity trzeba nieraz bardzo długo czekać, a można i nie doczekać się w ogóle.

Mimo to banki chętnie sponsorują kulturę. Większość działających na naszym rynku instytucji prowadzi fundacje, które zajmują się mecenatem i sponsoringiem. Jednym z głównych celów ich działalności jest wspieranie kultury i sztuki. Pojęcie to jest dość szerokie, więc pozwala na dość swobodną interpretację. Banki w różny sposób realizują ten cel. Dla przykładu – PKO Bank Polski, jako mecenas kultury i sztuki, angażuje się w projekty upowszechniające wiedzę oraz pamięć historyczną. W tym roku włączył się m.in. w obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski, a także związane z Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W przeszłości bank sponsorował Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wspierał też m.in. Festiwal Wratislavia Cantans, Filharmonię Narodową i Teatr Stary w Krakowie.

Bank Zachodni WBK, bez wsparcia instytucji kultury, stworzył wydarzenie, jakim jest BZ WBK Press Foto. Pomysł okazał się wielkim sukcesem. Był także mecenasem filmów m.in. Jerzego Hoffmana „Bitwa warszawska 1920” i „Czarny czwartek” Antoniego Krauzego.

Również ING Bank Śląski bierze czynny udział w promowaniu i rozpowszechnianiu kultury poprzez założoną przez siebie w 2000 r. Fundację Sztuki Polskiej ING. Promuje ona młodych artystów i polską sztukę współczesną.

Z kolei bank BGŻ BNP Paribas był sponsorem miniserialu „Dwoje we troje”. Produkcja miała przedstawiać świat bankowców w zupełnie nowym, lekkim i komediowym stylu.

Inwestowanie w kulturę nie jest też obce Bankowi Pekao S.A. Wspiera on Łódzkie Spotkania Baletowe, Festiwal i Konkurs Indywidualności Muzycznych, czy gdański Festiwal Szekspirowski.

image

Fot. Muzeum Narodowe w Warszawie

– Wsparciu banków zawdzięczamy możliwość realizacji wybitnych projektów wystawienniczych, edukacyjnych i konserwatorskich. Doświadczenie w tej dziedzinie mamy bardzo dobre, a najżywsze związki mamy z PKO Bankiem Polskim – mecenasem wielu wystaw czasowych, takich jak „Aleksander Gierymski 1850–1910”, „Europa Jagiellonica 1386–1572”, „Brescia. Renesans na północy Włoch” oraz wyłącznym mecenasem wystawy „Papież awangardy. Tadeusz Peiper w Hiszpanii, Polsce, Europie” – podkreśla Agnieszka Morawińska, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie. – W 2011 i 2012 r. PKO Bank Polski był mecenasem programu konserwacji obrazu Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem” oraz fundatorem nowej ramy.

Bank Citi Handlowy wraz z Fundacją Kronenberga przy Citi Handlowym umożliwił odzyskanie znakomitego obrazu Anny Bilińskiej „Murzynka”, skradzionego z Muzeum Narodowego podczas ostatniej wojny. W 1997 r. dzięki wsparciu fundacji kolekcja Muzeum Narodowego w Warszawie powiększyła się o cenny zespół ponad 170 sreber najwybitniejszych złotników stołecznych XIX w. Bank Citi Handlowy był w 2013 r. sponsorem wystawy Marka Rothki.

Obecnie MN prowadzi rozmowy z Fundacją BGŻ PNB Paribas na temat programu konserwatorskiego wybranych dzieł z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. Zadeklarowała ona chęć wsparcia wydania katalogu malarstwa francuskiego w zbiorach MNW.


Bank Millennium finansował, w ramach cyklu Perły Millennium, realizację kilku przedstawień i koncertów w TVP. Banki zajmują się sponsoringiem kultury i sztuki, gdyż odpowiada to ich misji bycia instytucją prospołeczną. Po trosze i dlatego, że może to przekładać się na kreowanie wizerunku instytucji stabilnej, odpowiedzialnej i wspierającej ważne dla rozwoju społeczeństwa dziedziny i wydarzenia.