Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem: Rośniemy w siłę!

NZB 2016/01

Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem: Rośniemy w siłę!

Umowy o współpracy ze 122 polskimi uczelniami, ponad 660 wykładów, dla 31 590 studentów, 146 stref NZB dla 24 tys. odwiedzjących, 9 szkoleń dla ponad 350 pracowników naukowych, 9 dużych partnerów instytucjonalnych - program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem w ciągu ostatnich trzech lat stał się jedną z największych inicjatyw łączących środowisko nauki z biznesem.

Magdalena Bajon

nzb.2016.p1.foto.006.a.267xMagdalena Bajon

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacji PR i Marketing Medialny oraz Szkoły Głównej Handlowej, specjalizacji Kompetencje Psychologiczne i Negocjacyjne w Firmie. Od ponad 10 lat zajmuje się komunikacją w wymiarze PR-owym, jak i marketingowym. Współtworzyła i realizowała wiele ogólnopolskich projektów z zakresu CSR oraz kreowania marki. Od kilku lat zaangażowana w realizację programów budujących dialog pomiędzy biznesem i środowiskiem naukowym

 

Głównym założeniem programu NZB jest rozwój współpracy świata biznesu ze szkołami wyższymi. Grupami docelowymi programu jest kadra naukowa oraz studenci – przyszli menedżerowie i właściciele przedsiębiorstw. Misją NZB jest podnoszenie poziomu praktycznej wiedzy o rynkach, ubezpieczeniach, przedsiębiorczości i zarządzaniu biznesem. Przeznaczony jest dla kadry naukowej oraz dziesiątek tysięcy studentów – przyszłych menedżerów i właścicieli przedsiębiorstw. Misją NZB jest podnoszenie poziomu praktycznej wiedzy o rynkach, ubezpieczeniach, przedsiębiorczości i zarządzaniu biznesem. Program powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich, a jego partnerami są: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor, Biuro Informacji Kredytowej, Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Polska Izba Ubezpieczeniowa, Spółdzielcza Grupa Bankowa S.A., Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Celem programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem jest:

 • budowa potencjału polskiej przedsiębiorczości,
 • rozwój ekonomii społecznej,
 • inspirowanie działań nauka-biznes-finanse,
 • udział w realizacji celów rządu polskiego – łączenie nauki z biznesem,
 • wzmocnienie, kreowanie wizerunku instytucji finansowych,
 • wsparcie w procesach sukcesji w małych i dużych przedsiębiorstwach,
 • stopniowy wzrost wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie,
 • pogłębianie i rozpowszechnianie wzorców dobrych i sprawdzonych praktyk biznesowych poprzez zwiększenie przepływu informacji pomiędzy nauką a praktyką gospodarczą,
 • skuteczniejsze oddziaływanie na wzrost efektywności przedsiębiorców i całej gospodarki,
 • zapewnienie efektywnego, o wysokiej jakości, przekazu merytorycznego.

– Ośrodki akademickie to kolebka polskiej gospodarki. Realizując program NZB, główny nacisk kładziemy na stopniowy wzrost wiedzy ekonomicznej wśród studentów, co jest gwarantem zapewnienia dopływu na rynek lepiej wykwalifikowanej i zapoznanej z praktyką gospodarczą kadry. Nie zapominamy także o działaniach podnoszących kwalifikacje wykładowców akademickich, bo ich merytoryka stanowi o jakości uczelni – podkreśla Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. – Naszym silnym wsparciem są partnerzy programu, których know-how pozwala budować świadome społeczeństwo. Od poziomu wiedzy dzisiejszego studenta zależy jutrzejsza konkurencyjność Polski.

Formuła programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem oparta jest na realizacji wykładów prowadzonych zarówno przez praktyków reprezentujących partnerów, jak i przeszkolonych nauczycieli akademickich i koordynatorów NZB.

Obecnie realizowane są cztery moduły tematyczne:

 • Zarządzanie ryzykiem finansowym w biznesie i życiu.
 • Narzędzia e-gospodarki.
 • Ubezpieczenia społeczne niezbędne w prowadzeniu firmy i codziennym życiu każdego człowieka.
 • Nowy wymiar bankowości spółdzielczej.

W marcu br. uruchamiany jest kolejny moduł tematyczny – Oszczędzanie i inwestowanie długoterminowe. Równocześnie realizowane są strefy NZB – punkty informacyjne o działalności partnerów programu, konferencje naukowe i biznesowe pod patronatem programu NZB, szkolenia pracowników akademickich oraz działania skierowane bezpośrednio do studentów

nzb.2016..p1.foto.007.a.400xW minionym roku, dzięki wszystkim działaniom prowadzonym w ramach programu NZB, dotarliśmy do prawie 50 tys. studentów i pracowników naukowych. NZB milestones 2015 Dynamika i rozwój – te słowa doskonale podsumowują miniony rok.

Ostatnie 12 miesięcy to:

 • Dołączenie do programu NZB nowych jego partnerów (Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Polska Izba Ubezpieczeniowa, Spółdzielcza Grupa Bankowa S.A., Zakład Ubezpieczeń Społecznych).
 • Uruchomienie dwóch nowych modułów tematycznych:
  1. Ubezpieczenia społeczne niezbędne w prowadzeniu firmy i codziennym życiu każdego człowieka (Zakład Ubezpieczeń Społecznych).
  2. Nowy wymiar bankowości spółdzielczej – banki spółdzielcze, banki społecznie odpowiedzialne (Spółdzielcza Grupa Bankowa S.A.).
 • Podpisanie porozumienia rozpoczynającego uruchomienie nowego modułu tema tycznego Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Polska Izba Ubezpieczeń, Związek Banków Polskich).
 • Podpisanie porozumienia i rozpoczęcie współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Parlamentem Studentów RP.
 • Zorganizowanie w ramach 20-lecia PSRP Ogólnopolskiej Konferencji Mediów Akademickich 2015 inicjującej prace nad strategią współpracy z mediami akademickimi.
 • Realizacja – wspólnie z Fundacją Inicjatyw Młodzieżowych – ogólnopolskiego badania dotyczącego przygotowania zawodowego studentów (w tym problematyki współpracy praktyków biznesu z uczelniami).
 • Realizacja dwóch szkoleń dla pracowników akademickich.

Udział w nich wzięło 160 osób.

– Rok 2015 pokazał, jak wiele można zrobić, ale również, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w ramach programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Zależy nam na jakości realizowanych przez nas działań, ale nie zapominamy o efekcie skali. Im szersze dotarcie z jakościowym przekazem, tym większa szansa realnego wpływu na poziom wiedzy finansowej i ekonomicznej polskiego społeczeństwa. – mówi dr Urszula Wiśniewska, dyrektor programu NZB.

Sukcesywnie z roku na rok planowany jest dynamiczny rozwój programu we wszystkich obszarach jego realizacji.

Więcej informacji o programie Nowoczesne Zarządzanie Biznesem: www.nzb.pl oraz www.facebook.com/NowoczesneZarzadzanieBiznesem

nzb.2016.p1.loga.007.a