Raport NBP: Sytuacja finansowa gospodarstw domowych w I kwartale 2016 r.

Aktualności

W I kwartale 2016 roku zwiększyły się realne dochody sektora gospodarstw domowych. Spożycie prywatne utrzymało stałą dynamikę wzrostu.

Narodowy Bank Polski opublikował 8 września br. analizę sytuacji finansowej sektora gospodarstw domowych dotyczących danych za I kwartał 2016 roku. Publikacja zawiera również próbę oceny dotychczasowych i potencjalnych efektów programu “Rodzina 500 plus” dla konsumpcji sektora gospodarstw domowych.

Szybciej rosły realne dochody sektora gospodarstw domowych (3,5 proc. r/r oraz 1,7 proc. kw/kw po usunięciu wahań sezonowych). Wzrost realnych dochodów opierał się przede wszystkim na korzystnej dynamice dochodów z pracy najemnej. Spadki odnotowano w rentowności indywidualnej działalności gospodarczej. Przy wyższej dynamice dochodów stała dynamika spożycia pozwoliła na wzrost oszczędności, stopa oszczędzania wyniosła 3,5%. Pozostają one jednak na niskim poziomie co powoduje pogłębienie luki pomiędzy stopą inwestowania a oszczędzania przez gospodarstwa domowe. Głównym źródłem finansowania inwestycji w Polsce pozostają oszczędności sektora przedsiębiorstw.

Systematycznie acz coraz wolniej rosną aktywa w dyspozycji gospodarstw domowych. Najwięcej środków ulokowano w formie aktywów o względnie niskim poziomie ryzyka i dużej płynności (gotówka i depozyty krótkoterminowe). W dłuższej perspektywie, w strukturze rośnie znaczenie aktywów nieryzykownych i płynnych, a maleje rola instrumentów ryzykownych. Wolniej niż aktywa rosły także zobowiązania – głównie za sprawą kredytów hipotecznych.

Pełny raport dostępny tutaj

Biuro Prasowe
Departament Komunikacji i Promocji
Narodowy Bank Polski