Reklama

Biuro reklamy Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. (Związek Banków Polskich):

  • Kampanie banerowe na portalu aleBank.pl.
  • Reklamy i artykuły sponsorowane w wydawnictwach kadry zarządzającej banków („Miesięcznik Finansowy BANK” oraz pozostałe pisma).
  • Udział partnerski w kluczowych aktywnościach konferencyjnych sektora bankowego.

Kontakt biuro reklamy: reklama@wydawnictwocpb.pl

Dział reklamy:

 

Portal alebank.pl

“Miesięcznik Finansowy BANK”

Miesięcznik “Nowoczesny Bank Spółdzielczy”

Kwartalnik “Finansowanie Nieruchomości”

Półrocznik “Nowoczesne Zarządzanie Biznesem – Kurier Finansowy”

Rocznik “Europejski Doradca Samorządowy”

 

Polecane konferencje i inne wydarzenia branżowe:

  • Kongres Bancassurance (październik)

Więcej informacji na temat konferencji

Informacje o kosztach uczestnictwa oraz pakietach sponsorskich: reklama@wydawnictwocpb.pl

Raporty specjalne

Informacje o kosztach uczestnictwa w raportach specjalnych w pismach: reklama@wydawnictwocpb.pl