Senat: zniesienie limitu składek na ZUS dopiero od 2019 r.

Aktualności / Praca i emerytura

Senat przegłosował ustawę znoszącą limit składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z poprawką, zgodnie z którą nowe przepisy mają wejść w życie dopiero od 2019 r.

Wszyscy zatrudnieni, niezależnie od wysokości przechodów, będą płacić pełne składki na #ZUS.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na ten rok.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw zakłada zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powyżej którego nie płaci się składek. Oznacza to, że wszyscy zatrudnieni, niezależnie od wysokości przechodów, będą płacić pełne składki na ZUS.