Sprawy międzynarodowe: Ale w koło jest wesoło

NZB 2016/01

Sprawy międzynarodowe: Ale w koło jest wesoło

Regularne donoszenie o interesujących sprawach związanych z sektorem finansowym, które aktualnie toczą się na świecie. Taka właśnie będzie rola tej kolumny. Dzieje się oczywiście sporo i zdarza się nawet niekiedy, że brakuje czasu na rzetelną codzienną lekturę informacji i dostarczanych analiz.

Szymon Stellmaszyk

Zastanawiam się, z czego najbardziej to wynika? Szybkiego tempa życia i skracania dystansu na wielu płaszczyznach? Licznych zainteresowań i obowiązków? A może po prostu z wszystkiego po trochu?

nzb.2016.p1.foto.065.a.267xSzymon Stellmaszyk

W Związku Banków Polskich od 2006 roku; doradca Zarządu w Zespole Współpracy Międzynarodowej; absolwent prawa oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych na UAM w Poznaniu i KU Leuven w Belgii; na przestrzeni lat członek komitetów ds. zwalczania przestępstw finansowych, ds. międzynarodowych i ds. komunikacji w Europejskiej Federacji Bankowej

Na co dzień doradzam Zarządowi Związku Banków Polskich (ZBP) w Zespole Współpracy Międzynarodowej i reprezentuję izbę m.in. w Komitecie Europejskiej Federacji Bankowej (EBF) ds. komunikacji. Nie wspominam o tym fakcie przypadkowo. W ramach prac komitetu, spotykając się raz na kwartał z koleżankami i kolegami z całej Europy, m.in. referujemy aktualną sytuację gospodarczą w swoich krajach, w tym oczywiście w sektorze bankowo-finansowym, wskazujemy na kluczowe bieżące działania asocjacji bankowych. Sama federacja została utworzona już w 1960 r., a dziś skupia 32 krajowe stowarzyszenia banków z państw członkowskich UE i tych należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Organizacja reprezentuje interesy w sumie około 4500 banków – dużych i małych, lokalnych i transgranicznych, które np. zatrudniają około 2,5 mln osób! Taka regularna wymiana informacji oraz najlepszych praktyk, którą w ZBP rozwiniętą mamy szczególnie na poziomie naszego regionu, pomaga więc w analizowaniu doniesień medialnych ze świata oraz zwykłym porządkowaniu wielu spraw w głowie.

Wskazywanie na różne problemy i wyzwania sektora finansowego w kontekście międzynarodowym oraz specyficzne problemy w poszczególnych krajach – takie tematy i przemyślenia, chcielibyśmy omawiać w tym miejscu, ale po kolei…

Priorytety

EBF, jako poważna międzynarodowa organizacja, oczywiście uzgadnia obszary, które są szczególnie ważne dla jej wszystkich członków. W ubiegłym i obecnym roku skupiamy się przede wszystkim na czterech głównych filarach.

1. Finansowanie wzrostu i rozwój jednolitego rynku

Ten priorytet związany jest głównie z planem Komisji Europejskiej na lata 2014-2019, który służy m.in. wzrostowi gospodarczemu, tworzeniu nowych miejsc pracy i likwidacji barier w ramach wspólnego unijnego rynku. Tak jest! Unia Europejska wciąż żyje, mimo wielu zapowiedzi jej rychłego kresu. Nie należy więc zaniedbywać pracy na rzecz sprawnego funkcjonowania wspólnego rynku dla dobra wszystkich obywateli. Sektor bankowy zainteresowany jest w tym segmencie np. realizacją Planu Inwestycyjnego dla Europy, czy wspieraniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie np. w obszarze innowacji.

Rola banków w finansowaniu gospodarki jest przecież wyjątkowa, bo szacuje się, że blisko 75 proc. aktywności kredytowej gwarantują właśnie banki komercyjne. W tym kontekście ważne dla sektora finansowego są prace i postępy unijnych instytucji nad reformą strukturalną bankowości oraz tworzeniem unii rynków kapitałowych.

2. Nadzór bankowy i Jednolity Mechanizm Nadzorczy (SSM)

Pozostawanie poza strefą euro, czy nadzorem Europejskiego Banku Centralnego, powoduje nie tylko faktyczne istnienie Europy różnych prędkości, ale także funkcjonowanie obok siebie różnych reżimów prawnych dla systemów bankowych w państwach członkowskich UE. Te szczególne uwarunkowania bierze oczywiście pod uwagę EBF – pamiętając o swojej wyjątkowej roli, jaką jest platforma wspólnych interesów w kontekście wypracowywania stanowisk wobec instytucji europejskich, np. EBC. Dlatego EBF, obok siedziby w Brukseli, otworzyła w 2015 r. swoje biuro we Frankfurcie.

Prace prowadzone w ramach unii bankowej, w strefie euro, nie powinny pozostawać obojętne również w naszym kraju, choćby ze względu na powiązania kapitałowe czy handlowe.

3. Reputacja

Dzień bez afery dniem straconym. Takie mam wrażenie, śledząc dzienniki i media społecznościowe. Na szczęście w tym całym bałaganie sektor bankowy oceniany jest lepiej niż wiele innych sektorowych branż, szczególnie zaś tzw. elita polityczna. Nie ma jednak co ukrywać, że kryzys finansowy ostatnich lat ogólnie pogorszył oceny i zaufanie do bankowości. W każdym z państw sytuacja jest oczywiście nieco inna, ale w całej Europie bankom zależy na przywróceniu większego zaufania swoich klientów, dotarciu do różnych środowisk i dialogu z nimi w celu np. wyjaśniania roli sektora w gospodarce. Dlatego warto przyjrzeć się niektórym problemom z bliska, potępić niegodne zachowania i praktyki, zastanowić się, czy zostały wyciągnięte odpowiednie wnioski z popełnionych błędów i wdrożone programy naprawcze oraz z jakim skutkiem. Przykładów ze świata nie brakuje.

4. Agenda cyfrowa

Dynamiczny rozwój technologii oczywiście nie omija sektora bankowego. Banki są często nawet pionierem w stosowaniu najnowszych rozwiązań głównie dla ułatwiania dostępu i szybkości swoich usług. Te zmiany niosą za sobą ogromne szanse, wyzwania, ale też zagrożenia. Eksperci banków np. w zakresie płatności elektronicznych, bankowości detalicznej, zwalczania przestępczości i komunikacji pracują intensywnie w celu nie tylko wypracowania wspólnej strategii, czy dobrych praktyk, ale również w pogoni za postępem i wzrostem oczekiwań swoich klientów. Także w tym obszarze nie brakuje przykładów z różnych stron świata do zarekomendowania polskim czytelnikom.

To be continued

Takimi tematami chciałbym zająć się w kolejnych tekstach w kolumnie, którą nazwaliśmy „Ale w koło jest wesoło”. Tytuł przeboju Perfectu nie zatracił przecież swojego pierwotnego wydźwięku. Teraźniejszość czasem wydaje się bowiem być na tyle śmieszna, że inaczej niż z odpowiednim dystansem reagować nie wypada.