Sprzedaż i umorzenia w krajowych funduszach inwestycyjnych* (lipiec 2011)

Finanse i gospodarka

Lipcowe dane o napływie nowych środków do funduszy inwestycyjnych są zaskakująco dobre. Saldo wpłat i wypłat do 379 funduszy monitorowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami wyniosło +1,26 mld zł.

To najwyższa wartość od kwietnia 2010 roku, kiedy bilans sprzedaży sięgnął +1,64 mld zł. Bardziej szczegółowe dane pokazują jednak, iż gros pozyskanej w lipcu kwoty to zasługa jednego funduszu utworzonego na potrzeby jednej z grup kapitałowych. Pozytywna informacja jest taka, iż nawet po jego odjęciu, bilans sprzedaży pozostaje dodatni, sięgając +0,3 mld zł.

Pełny artykuł tutaj.

Sprzedaż i umorzenia w krajowych funduszach inwestycyjnych* (lipiec 2011)

Polecamy

Lipcowe dane o napływie nowych środków do funduszy inwestycyjnych są zaskakująco dobre. Saldo wpłat i wypłat do 379 funduszy monitorowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami wyniosło +1,26 mld zł.

To najwyższa wartość od kwietnia 2010 roku, kiedy bilans sprzedaży sięgnął +1,64 mld zł. Bardziej szczegółowe dane pokazują jednak, iż gros pozyskanej w lipcu kwoty to zasługa jednego funduszu utworzonego na potrzeby jednej z grup kapitałowych. Pozytywna informacja jest taka, iż nawet po jego odjęciu, bilans sprzedaży pozostaje dodatni, sięgając +0,3 mld zł.

Struktura przepływu kapitału była mocno związana z koniunkturą panującą w ostatnich tygodniach na rynkach. Wraz z topniejącymi zyskami wypracowanymi przez fundusze akcyjne, maleje skłonność do nabywania nowych jednostek. W lipcu klienci przeznaczyli na ich zakup zaledwie +1,1 mld zł, czyli najmniej od półtora roku. Z kolei poziom wypłat wyniósł -1,8 mld zł, co sprawiło, że lipcowy bilans sprzedaży funduszy akcyjnych zamknął się na poziomie -714,9 mln zł. To najgorszy wynik od lipca 2008 roku, kiedy przewaga umorzeń nad wpłatami sięgnęła -1,3 mld zł. W przypadku funduszy o uniwersalnej strategii saldo wpłat i wypłat wyniosło -555 mln zł, a funduszy akcji małych i średnich spółek było najniższe od momentu rozpoczęcia publikowania tych danych (grudzień 2009) i sięgnęło -145 mln zł.

220811.sprzedaz

Zła koniunktura na rynkach akcji nie sprzyja również sprzedaży jednostek funduszy mieszanych, które nawet przy sprzyjających okolicznościach mają problem z generowaniem nadwyżki wpłat. W lipcu sprzedaż netto wyniosła -505 mln zł. W przypadku funduszy zrównoważonych przewaga wypłat sięgnęła -257 mln zł, stabilnego wzrostu -155 mln zł, a aktywnej alokacji -178 mln zł. Jedynie fundusze, których zadaniem jest m.in. ochrona kapitału, zdołały zamknąć lipcowy bilans na plusie, pozyskując +106 mln zł. To przede wszystkim zasługa funduszu o charakterze strukturyzowanym, oferowanego klientom przez cały maj i czerwiec przez KBC TFI (wartość wpłat została zaliczona dopiero do lipcowych danych).

220811.saldoLipiec należał przede wszystkim do funduszy dłużnych, które trzeci miesiąc z rzędu kończą z dodatnim saldem wpłat i wypłat. Tym razem, m.in. dzięki wspomnianemu funduszowi stworzonemu na potrzeby jednej z grup, sięgnęło ono aż +1,4 mld zł. Gros tej kwoty trafiło do funduszy inwestujących na rynku długu skarbowego (+1,1 mld zł), blisko +260 mln zł netto klienci wpłacili do funduszy uniwersalnych i +42 mln zł do funduszy korporacyjnych. Trwa również dobra passa funduszy pieniężnych. Klienci zakupili jednostki warte +2,3 mld zł, a sprzedaż netto (czyli po uwzględnieniu umorzeń) przekroczyła +1,0 mld zł. To najwyższa wartość od stycznia 2008 roku, kiedy klienci masowo wypłacali oszczędności z funduszy inwestujących na rynkach akcji, przenosząc je do funduszy bezpiecznych.

220811.saldo.wyplatZ pozostałych segmentów rynku, dodatni bilans sprzedaży odnotowały jedynie fundusze sklasyfikowane jako inne (czyli private equity, hedgingowe itp.), które pozyskały netto +90 mln zł. Fundusze absolutnej stopy zwrotu oraz surowcowe odnotowały natomiast odpływ kapitału na poziomie odpowiednio -54 mln zł i -11 mln zł.

W sumie od początku roku klienci wpłacili do funduszy +44 mld zł, jednocześnie wypłacając ponad -42 mld zł. Saldo wpłat i wypłat wyniosło więc +1,9 mld zł.