Stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wobec raportu NIK dotyczącego stanu realizacji projektów informatycznych

Polecamy

Raport Najwyższej Izby Kontroli "Informacja o wynikach kontroli działań organów administracji publicznej podejmowanych w celu zapewnienia dostępu do sieci i usług telekomunikacyjnych", mimo kilku uwag krytycznych, pozytywnie ocenia Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako instytucję zarządzającą i koordynującą zadania zarówno w obszarze zarządzania projektem Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej, jak i koordynacji Regionalnych Programów.

Ocena NIK dotyczy realizacji projektów do listopada 2011 r. i nie uwzględnia działań późniejszych, istotnych dla wdrażania projektów telekomunikacyjnych. Od 2011 r. nastąpiło znaczące przyspieszenie prac nad projektami z zakresu sieci, w tym przy realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej.

Niezależnie od przedstawionego przez NIK raportu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dostrzega pojawiające się trudności związane z przygotowaniem projektów polegających na zapewnieniu dostępu do sieci i usług telekomunikacyjnych. W związku z tym stale monitoruje postęp w realizacji projektów z tego obszaru oraz podejmuje działania zaradcze, tak by w pełni wykorzystać środki europejskie i zapewnić realizację założonych celów (w tym wartości wskaźników w projektach).

Źródło: www.mrr.gov.pl