Tag: Bohdan Szafrański

Bankowość spółdzielcza: Jak racjonalizować gospodarowanie i aktywizować lokalny kapitał?

Co najmniej od kilku lat trwa debata dotycząca miejsca spółdzielczości, w tym bankowej, w nowoczesnej gospodarce. Ekonomiści w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym są przekonani, że jednym z istotnych niedostatków naszej transformacji ustrojowej było niedocenienie sektora spółdzielczego w gospodarce. Kraje, w których sektor ten jest lepiej rozwinięty, lepiej też funkcjonują. Czytaj więcej...


Raport specjalny Bezpieczeństwo banków 2017: Dla czego boimy się RODO?

24 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zacznie ono obowiązywać dopiero od 25 maja 2018 r., ale przygotowania trzeba rozpocząć już dziś. Czytaj więcej...Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Jak sobie radzi sektor spółdzielczy?

W minionych dwóch latach doszło do znaczących zmian w środowiskach, w jakich funkcjonują banki spółdzielcze. To efekt konieczności sprostania wymogom regulacyjnym związanym z CRD IV i CRR oraz Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw. Czytaj więcej...


Rynek kredytów w 2016 roku – dane Grupy BIK

Zgodnie z przedstawionymi 8 lutego przez BIK informacjami, w minionym roku zanotowano spadek liczby udzielonych kredytów konsumpcyjnych przy jednoczesnym wzroście ich wartości. Również mniej wydano nowych kart kredytowych, ale ze znacznie wyższymi kwotami limitów. W przypadku kredytów mieszkaniowych BIK odnotował znaczne pogorszenie koniunktury w ostatnim kwartale 2016 roku. Przy okazji prezentacji danych zgromadzonych przez BIK, Tomasz Kaczor główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) przedstawił problemy z finansowaniem zewnętrznym, na jakie w naszym kraju napotyka młoda firma. Czytaj więcej...


Technologie: Banki w świecie nowych technologii

Przedsiębiorstwa i banki starają się znaleźć uniwersalną receptę na odniesienie sukcesu na rynku. Środkiem do osiągnięcia celu mają być mobilność, biometria, big data, internet rzeczy. Przynajmniej tak twierdzą firmy technologiczne, reklamując swoje rozwiązania. Może i mają rację, bowiem na rynku usług finansowych pojawili się nowi gracze, dla których to właśnie nowinki technologiczne stały się podstawą budowania biznesu. Czytaj więcej...
Banki Spółdzielcze: Nowoczesność tylko wspólnymi siłami

Nowoczesność najczęściej wiąże się z obniżeniem kosztów, choć wymaga znaczących inwestycji. Duże banki komercyjne przyzwyczaiły klientów do korzystania z rozwiązań informatycznych, sposobów kontaktu i obsługi. Zatem takich samych standardów oczekują oni w banku spółdzielczym. Mniejszym bankom trudniej jednak zapewnić właściwe poziomy bezpieczeństwa i wypełniać obowiązki nakładane przez instytucje nadzorcze – choćby ze względu na ograniczoną liczbę pracowników i możliwości zatrudnienia specjalistów z wielu dziedzin. Czytaj więcej...


Rynek FinTech w Europie Środkowo-Wschodniej – nowy raport Deloitte

Dużo mówi się o zagrożeniu, jakie mają stanowić dla sektora bankowego firmy określane terminem FinTech. To firmy, które oferują rozwiązania informatyczne dla sektora finansowego oraz jego klientów zarówno o ugruntowanej pozycji na rynku, jak i nowe firmy. Eksperci Deloitte oceniają, że tego typu firmy w Europie Środkowo-Wschodniej mają 2,2 mld euro przychodów rocznie, z czego prawie 40%, czyli 856 mln euro przypada na rynek polski. Czytaj więcej...


SIX Payment Services – prognozy rozwoju polskiego rynku płatności bezgotówkowych w 2017 roku

SIX Payment Services, jeden z większych europejskich agentów rozliczeniowych przewiduje, że rok 2017 będzie kolejnym w upowszechnieniu i rozwoju płatności elektronicznych. Znaczący postęp nastąpi zwłaszcza w implementacji rozwiązań mobilnych, tworzeniu nowych usług oraz integracji kanałów sprzedaży. SIX obsługuje szwajcarskie centrum finansów i stale wprowadza udoskonalenia. Systemy przygotowane są do radzenia sobie z bardzo dużymi obciążeniami. Są stabilne, bezpieczne i niezawodne. W firmie obecnie jest zatrudnionych 4058 osób w 35 lokalizacjach w 25 krajach. Warszawa staje się jednym ze znaczących lokalizacji. Tu właśnie powstaje Centrum Usług Wspólnych, które od stycznia 2017 roku będzie przejmować obsługę klientów z innych krajów w ich ojczystych językach. Jak podkreślali przedstawiciele firmy w czasie spotkania z dziennikarzami, trwa już rekrutacja pracowników, którzy poza językiem polskim posługują się też językiem niemieckim, węgierskim, włoskim itp. W warszawskiej siedzibie firmy jest już gotowych 157 „biurek”. Rozpoczynający się proces rekrutacji ma być prowadzony we współpracy między innymi z uczelniami wyższymi. Czytaj więcej...IT@BANK 2016: Cyfrowe państwo

Współpraca administracji państwowej z sektorem bankowym tworzy nowe możliwości, ale i też zagrożenia. Planowane są działania administracji w obszarach e-identyfikacji i e-tożsamości. Podniesie to bezpieczeństwo usług internetowych. W wystąpieniu wprowadzającym do sesji II, Niels Gotfredsen, senior vice President eSecurity Services w Nets, zaprezentował jak te problemy zostały rozwiązane w Danii. Czytaj więcej...
Banki spółdzielcze: W poszukiwaniu modelu biznesowego

Tegoroczne Forum Liderów Banków Spółdzielczych (FLBS) zdominowało poszukiwanie optymalnego modelu biznesowego dla banków spółdzielczych. Odpowiadającego na wyzwania nowych technologii wchodzących do bankowości i zmian w otoczeniu regulacyjnym. Jak dziś skutecznie, zachowując spółdzielczy rodowód, utrzymać dotychczasowych klientów i członków oraz zdobywać nowych? Czytaj więcej...


V Forum Usług Płatniczych

W tegorocznej edycji głównym z poruszanych tematów jest przygotowanie wdrożenia dyrektywy PSD2. Nawiązali do tego, otwierając spotkanie Andrzej Wolski - wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji i dr Mieczysław Groszek - wiceprezes Związku Banków Polskich. Dla banków dużą zmianą będzie między innymi kwestia udostępniania stronom trzecim dostępu do systemów bankowych poprzez otwarte dla nich API. Czytaj więcej...
Usługi bankowe w oczach przedsiębiorców prywatnych

W jaki sposób polskie małe i średnie firmy finansują bieżącą działalność, a do kogo zwracają się podejmując inwestycje? Jaki procent zapotrzebowania sektora mikro i MŚP na gotówkę pokrywają fundusze unijne? I wreszcie – skąd taksówkarz spod Grójca czy właściciel masarni z Olsztyna dowiaduje się o atrakcyjnych dla niego produktach finansowych? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi udzieliła 18 już edycja badania „Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych”. Autorami opracowania są Centrum Badań Marketingowych INDICATOR oraz Warszawski Instytut Bankowości, a partnerem tegorocznej edycji został Związek Banków Polskich. Czytaj więcej...
W lipcu mniejsza aktywność konsumentów i przedsiębiorców na rynku bankowym – indeks PENGAB niższy o 1,1 punktu i wynosi 19,6 pkt.

Tym razem za obniżenie indeksu PENGAB odpowiada okres wakacyjny. Nie jest to zaskoczeniem, bo taka sytuacja jest obserwowana w okresie letnim co roku. W Polsce nie mamy jeszcze zwyczaju znacznie ograniczać aktywność gospodarczą w okresie wakacyjnym, jak to się dzieje choćby we Włoszech. Jednak w okresie letnim gospodarka wyraźnie zwalnia i spadek wskaźnika koniunktury jest tego wyrazem. Czytaj więcej...
PE – reforma systemu handlu emisjami CO2 w UE

Dopuszczenie do handlu uprawnieniami do emisji (ETS) miało w założeniu zachęcać branże między innymi takie jak: przemysł ciężki, energetyka, ciepłownictwo do inwestycji w „zielone” technologie. Od kilku lat narasta problem nadwyżki uprawnień w stosunku do popytu. Parlament Europejski poparł 8 lipca wynegocjowaną pomiędzy krajami członkowskimi umowę o redukcji nadwyżki. Czytaj więcej...


eurobank chroni klientów przed kradzieżą tożsamości – rozdaje IBM Security Trusteer Rapport

Banki i użytkownicy bankowości elektronicznej są coraz częściej celem ataków grup przestępczych, wykorzystujących internet i złośliwe oprogramowanie typu malware. Dlatego ważna jest każda inicjatywa zwiększająca bezpieczeństwo użytkowników sieci. Taką jest oferowanie przez Euro Bank SA (eurobank) klientom, oprogramowania IBM Security Trusteer Rapport, które blokuje na komputerach działanie złośliwego oprogramowania i phishing. Czytaj więcej...


Skuteczna mediacja w biznesie – to się opłaca

Jak wynika z badań prowadzonych wśród przedsiębiorców, polscy przedsiębiorcy niemający doświadczenia na rynkach międzynarodowych, za główną barierę w prowadzeniu działalności uznają wysokie koszty pracy. Natomiast ci, którzy takie doświadczenie mają lub przyszli z Europy, lub z innych krajów świata do Polski mówią nie o wysokości opłat, danin, podatków, ale o niewydolności aparatu państwowego, który obsługuje przedsiębiorczość i gospodarkę. Czytaj więcej...


Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) z wykorzystaniem rozwiązania IBM

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) to system informatyczny, w którym dane medyczne gromadzone są w formie elektronicznej. W Polsce zasady prowadzenia EDM określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Czytaj więcej...


Sektor bankowy w Europie Środkowej – na północy dobrze, na południu gorzej

Polska liderem Sektor bankowy w Europie, według analiz przeprowadzonych przez analityków firmy Deloitte, znacznie się różni w zależności od położenia geograficznego kraju. Oceniając ogólną sytuację ekonomiczno-gospodarczą Unii Europejskiej, można powiedzieć, że minione dwa lata to okres wchodzenia na zdrową ścieżkę stabilnego rozwoju gospodarczego. Czytaj więcej...Zjazd Polskiego Związku Windykacji – kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce

Członkowie Polskiego Związku Windykacji starają się dostosować sposób funkcjonowania do zmieniającej się roli windykacji w czasach kryzysu gospodarczego. Dochodzenie wierzytelności nie powinno kojarzyć się tylko z odzyskiwaniem należności. Coraz częściej firmy windykacyjne pełnią także funkcję edukacyjną. Czytaj więcej...X
0