Tag: Jerzy Kwieciński

Dodatkowy miliard dla małych firm

31.08.2017 15:37

Dwa lata temu Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym umowę, umożliwiającą udzielenie polskim małym i średnim przedsiębiorcom 1 mld złotych kredytu z wykorzystaniem instrumentów gwarancyjnych dostępnych w ramach unijnego programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME). 31 sierpnia br. władze BGK oraz EFI podjęły decyzję o dwukrotnym zwiększeniu tej kwoty. Czytaj więcej...


Sektor finansowy na rzecz nowoczesnej edukacji

28.03.2017 15:23

O kluczowych wyzwaniach w zakresie nowoczesnej edukacji ekonomicznej dyskutowało 28 marca br. na PGE Narodowym w Warszawie ponad 300 przedstawicieli reprezentujących ok. 150 instytucji i podmiotów z obszaru finansów, edukacji i szkoleń. Podczas pierwszej edycji Kongresu Edukacji Finansowej podpisano również porozumienie o partnerstwie w projekcie „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni”, zainicjowanym przez banki, firmy infrastrukturalne i technologiczne. Czytaj więcej...


Najskuteczniejsi dystrybutorzy wsparcia dla innowacji wyróżnieni

28.03.2017 12:34

Pośród udostępnianych przez Bank Gospodarstwa Krajowego programów wsparcia dla polskiego biznesu szczególne znaczenie mają instrumenty przeznaczone na działalność innowacyjną. Do takich narzędzi należały, oferowane przezeń do 27 stycznia br., gwarancje w ramach Funduszu Gwarancyjnego dla rozwoju innowacyjności MŚP. 22 marca br. w warszawskim Klubie Bankowca prezes zarządu BGK Beata Daszyńska-Muzyczka wręczyła nagrody najaktywniejszym sprzedawcom produktów bankowych korzystających z gwarancji PO IG. Czytaj więcej...
Wielkie wsparcie dla małych firm. Finansowanie w ramach nowych Programów Ramowych UE rusza na Gwiazdkę

21.12.2015 08:49

Najmniejsze podmioty gospodarcze na polskim rynku otrzymają w tym roku wyjątkowy prezent świąteczny. Właśnie w okresie Bożego Narodzenia uruchomione zostaną pierwsze instrumenty zwrotne w ramach nowej perspektywy UE, dedykowane najmniejszym graczom na rynku. Z tej okazji 17 grudnia br. w warszawskim Klubie Bankowca odbyła się konferencja, zorganizowana przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej przy Związku Banków Polskich. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele polskiego rządu, Komisji Europejskiej, Związku Banków Polskich, Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw - jak również trzech nowych pośredników, posiadających w ofercie preferencyjne finansowanie dla segmentu MSP: Raiffeisen Leasing, Idea Banku oraz Towarzystwa Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Czytaj więcej...


Jak wspierać ekspansję polskich firm na rynki zagraniczne?

30.10.2015 09:54

"Skuteczna dyplomacja gospodarcza" - tak brzmiał temat jednej z debat drugiego dnia Forum dla Wolności i Rozwoju. Czy po 25 latach od końca gospodarki centralnie planowanej polska dyplomacja potrafi skutecznie występować w interesie rodzimych firm funkcjonujących za granicą? Jaka jest rola dyplomacji gospodarczej w kreowaniu wizerunku polskich produktów na całym świecie? Czytaj więcej...


IX raport BCC nt. stanu wykorzystania funduszy z Unii Europejskiej

21.10.2015 09:02

Koniec 2015 roku to koniec realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007 - 2015 i koniec wydatkowania œrodków unijnych w ramach Narodowej Strategii Spójnoœci na lata 2007 - 2013, w której mamy do dyspozycji 68 miliardów z Unii Europejskiej na inwestycje w ramach polityki spójnośœci. W sumie ze œśrodkami krajowymi na cele rozwojowe przeznaczamy ponad 110 miliardów euro. Czytaj więcej...

Opinia dra Jerzego Kwiecińskiego, eksperta BCC ds. rozwoju regionalnego i funduszy UE

02.09.2014 16:46

Donald Tusk nowym Przewodniczącym Rady Europejskiej. Co ta nominacja oznacza dla Polski? Jakie mogą być konsekwencje gospodarcze? Z początkiem grudnia Donald Tusk obejmie stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej i jednocześnie szefa eurogrupy - to dotychczas najwyższe stanowisko obejmowane przez Polaka w instytucjach unijnych i w strukturach międzynarodowych. Czytaj więcej...


10 lat Polski w Unii Europejskiej

04.05.2014 08:00

Polska jest na pewno innym krajem po 10 latach członkostwa w Unii Europejskiej. Jest bardziej optymistyczna, bardziej zamożna, lepiej rozwinięta, bardziej konkurencyjna, bardziej licząca się w polityce europejskiej, dokonała skutecznej transformacji. Polskie firmy dobrze sobie radzą z konkurencją na rynku europejskim. Rośnie eksport. Nie mamy większych problemów z wykorzystaniem funduszy unijnych. Bilans dekady jest na pewno pozytywny. Czytaj więcej...


0