Tag: Sławomir Dębowski

Rynek akcji – Tesla możliwa realizacja zysków

20.02.2017 09:11

Od wielu tygodni kurs spółki znajduje się w silnym trendzie wzrostowym. Z dna na poziomie 180 USD kurs wzrósł do szczytu na poziomie 287 USD. Na sesji w dniu 14 lutego pojawił się negatywny sygnał w postaci spadającej gwiazdy. Kurs spółki jest po silnych wzrostach. Od początku grudnia kurs zyskał aż 60% i dotarł do silnej bariery w rejonie 265-280 USD Czytaj więcej...


Średnioterminowy scenariusz dla ropy

25.01.2017 13:37

W kilkumiesięcznej perspektywie oczekuję wzrostów. W połowie roku możliwe jest osiągnięcie szczytu. Target szacuję nawet na rejon 65-70 USD. To powinno zakończyć kilkunastomiesięczne odbicie z dna z 2016 roku na poziomie 26 USD. W dalszej wielomiesięcznej perspektywie oczekuję spadków. W 2018 roku możliwy jest powrót w okolice dna z 2016 roku. Czytaj więcej...

S&P500 – gwałtowna korekta czy powtórka z 2007 roku?

29.08.2015 09:01

Od marca 2009 roku rynek akcji w USA znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Przez wiele miesięcy siły popytu i podaży pozostawały we względnej równowadze. W ubiegłym tygodniu doszło do silnego i wręcz panicznego wybicia w dół z wielomiesięcznej fazy konsolidacji. Wielu inwestorów obawia się, że rozpoczyna się długoterminowy trend spadkowy, katalizatorem może być krach na rynku w Chinach. Rozważam dwa długoterminowe scenariusze... Czytaj więcej...Analiza Specjalna Sławomira Dębowskiego – Długoterminowa prognoza dla indeksu S&P500

25.06.2015 07:00

Długoterminowe scenariusze dla USA Od marca 2009 roku rynek akcji w USA znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Od wielu miesięcy siły popytu i podaży pozostają we względnej równowadze. Niestety układ techniczny jest bardzo niepokojący. Na przykład na wskaźniku RSI widoczna jest wielomiesięczna negatywna dywergencja, podobnie jak w 2007 roku. Rozważam dwa długoterminowe scenariusze... Czytaj więcej...


0