Tag: Witold GadomskiPrawie 5 bln złotych długu publicznego – ale bez paniki

22.04.2018 09:30

GUS podał wielkość nabytych uprawnień emerytalno-rentowych na koniec roku 2015. Wyniosły 4.959.144,0 mln zł, czyli 275,7 % PKB. Wielkość ta nazywana jest popularnie ukrytym długiem publicznym i zgodnie z metodologią Eurostatu ESA 2010 krajowe instytucje statystyczne mają obowiązek ją obliczać i podawać do publicznej wiadomości Czytaj więcej...500 plus nie wystarczy, żeby zachęcić kobiety do rodzenia dzieci

29.03.2018 07:00

Program rządowy Rodzina 500+ miał dwa cele – poprawę sytuacji materialnej rodzin wielodzietnych, z których spora część ma średnie dochody niższe niż minimum socjalne i podniesienie dzietności, a w dłuższej perspektywie zahamowanie spadku demograficznego. Ten pierwszy cel jest łatwo mierzalny i szybko odczuwany. Drugi jest ważniejszy w dłuższym okresie, gdyż zapaść demograficzna może stworzyć za kilkanaście lat potężne problemy społeczne. Czytaj więcej...Kredyty frankowe już nie straszą

03.03.2018 11:40

Gdy w połowie stycznia 2015 roku Narodowy Bank Szwajcarii przestał bronić franka przed aprecjacją i w ciągu jednego dnia kurs waluty tego kraju skoczył w relacji do złotego z 3,54 do 4,30, a w kolejnym dniu osiągnął poziom 4,33, wydawało się, że kryzys finansowy w krajach, w których banki udzielały kredytów we frankach szwajcarskich jest nieunikniony. Czytaj więcej...Czy nowelizować ustawę o NBP?

28.06.2014 09:07

Nowelizacja ustawy o Narodowym Banku Polskim wywołała ogromne zainteresowanie mediów dopiero wówczas, gdy upublicznione zostały nielegalne podsłuchy rozmowy prezesa NBP z szefem MSW. Dzięki szczegółowemu kalendarium prac nad ustawą, przedstawionemu przez Ministerstwo Finansów możemy obserwować przebieg procesu legislacyjnego, który był transparentny. Czytaj więcej...


0