XIV Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych: Jerzy Bańka – Nadmierna ochrona jest szkodliwa

Multimedia

Jerzy Bańka - Związek Banków Polskich