ZAPROSZENIE

Bankowość / Polecamy

W imieniu Prezesa Związku Banków Polskich, Krzysztofa Pietraszkiewicza, mamy zaszczyt zaprosić na comiesięczną konferencję prasową, na której przedstawione zostaną najnowsza edycja raportu infoDOK dotyczącego dokumentów zastrzeżonych oraz wyniki działania Arbitra Bankowego za I półrocze 2012 roku.

Podsumowanie dotyczące sytuacji po I półroczu 2012 roku, w tym m.in.:

  • Liczba zastrzeżonych dokumentów tożsamości;
  • Łączna liczba i kwoty udaremnionych prób wyłudzeń kredytów;
  • Największe kwoty wyłudzeń kredytów.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną ponadto najnowsze wyniki badań koniunktury bankowej, przygotowane przez TNS Pentor.

W konferencji udział wezmą:

  • Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP
  • Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy
  • Marcin Idzik, TNS PENTOR
  • Grzegorz Kondek, ZBP koordynator kampanii “Dokumenty Zastrzeżone”

120724.zaproszenie.550x137

Serdecznie zapraszamy

Michał Leman
Point of View Communication Consultancy