Zmiany w składzie Zarządu ORLEN OIL

Kadry

Rada Nadzorcza ORLEN OIL Sp. z o.o. na posiedzeniu w dniu 17.07.2013 r. dokonała zmian w składzie Zarządu Spółki. Ze składu Zarządu odwołana została Pani Renata Szostak. Rada Nadzorcza na Prezesa Zarządu powołała Pana Krzysztofa Pietrzyka. Na Członka Zarządu został powołany Pan Bogusław Kaczmarczyk.

Krzysztof Pietrzyk działa w strukturach Zarządu Spółki ORLEN OIL od październiku 2009 r. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz University of Central Lancashire in Preston.

Związany z grupą PKN Orlen od 1995r. W latach 1995-2001 pełnił funkcję Specjalisty ds. Restrukturyzacji oraz Pełnomocnika Zarządu d/s Olejów. Przewodniczący Podkomitetu Olejów Smarnych Komisji Technicznej nr 222 przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym W latach 1999 do 2001 był Członkiem Rady Nadzorczej Spółki Eko-Naft, a od 2002 do 2005r. Przewodniczącym Rady Nadzorczej Petro-Oil Czechy w Brnie.

Źródło: www.orlenoil.pl