​​Robert Kuraszkiewicz

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Prezes Zarządu Odpowada za obszar Zarządzania Strategicznego i Finansów Bank Pocztowy S.A.

Robert Kuraszkiewicz - Prezes Zarządu Banku Pocztowego
Robert Kuraszkiewicz - Prezes Zarządu Banku Pocztowego (fot. Bank Pocztowy)

Prezes Zarządu Odpowada za obszar Zarządzania Strategicznego i Finansów Bank Pocztowy S.A.

Powołany na stanowisko Prezesa Zarządu w czerwcu 2019 r.

Od stycznia 2019 r. jednocześnie pełnił obowiązki Prezesa Zarządu oraz sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu. Powołany na Wiceprezesa Zarządu w lipcu 2017 r., a od czerwca 2016 r. sprawował funkcję Członka Zarządu.

Wcześniej przez rok pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w firmie Student Depot Sp. z o.o. odpowiadając za rozwój sieci prywatnych domów studenckich. W latach 2012 – 2016 związany ze Stowarzyszeniem Energii Odnawialnej, najpierw na stanowisku Wiceprezesa Zarządu, a przez ostanie dwa lata na stanowisku Prezesa Zarządu. Od 2006 r. do 2016 r. współpracował z największymi inwestorami w sektorze energii odnawialnej w Polsce, w tym m.in. z GEO Renewables Sp. z o.o, odpowiadając za pozyskiwanie finansowania dla farm wiatrowych oraz EDP Renewables Polska Sp. z o.o. W latach 2013-2014 związany z firmą High Tech Project Sp. z o.o., gdzie zajmował stanowisko Prezesa Zarządu. W latach 2002 – 2006 pełnił funkcje Dyrektora Generalnego i Prezesa Zarządu Spółki ContactPoint Sp. z o.o., będącej jednym z pierwszych podmiotów w Polsce zajmujących się rozwojem outsourcingu i budowaniem systemów CRM. Był Członkiem wielu Rad Nadzorczych spółek kapitałowych, m.in. KGHM, XIV NFI, Skystone Capital, a w latach 1999-2000 również Banku Pocztowego.

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach East Central European Scholarship Program studiował finanse na University of Wisconisn Lacrosse. Uzyskał certyfikat Georgetown University Washington DC w zakresie Financial Management. W roku 1998 odbył praktyki w prestiżowym Center for Strategic and International Studies w Waszyngtonie.

Źródło: Bank Pocztowy SA
Udostępnij artykuł: