0% prowizji przygotowawczej od wybranych kredytów dla MSP w Banku BPH

Bankowość

W Banku BPH przedsiębiorcy mogą teraz skorzystać ze specjalnej promocji cenowej 0% prowizji przygotowawczej dla wniosków kredytowych złożonych do 8 czerwca br. Promocją objęte są wybrane kredyty dla małych i średnich firm. Promocję wspiera ogólnopolska kampania reklamowa.

W Banku BPH przedsiębiorcy mogą teraz skorzystać ze specjalnej promocji cenowej 0% prowizji przygotowawczej dla wniosków kredytowych złożonych do 8 czerwca br. Promocją objęte są wybrane kredyty dla małych i średnich firm. Promocję wspiera ogólnopolska kampania reklamowa.

Specjalna propozycja cenowa 0% prowizji przygotowawczej dotyczy wybranych kredytów m.in. Kredytu Ekspres Kapitał, Standardowego Kredytu Inwestycyjnego, Linii Wielocelowej, udzielonych na podstawie wniosków kredytowych złożonych od 16.04.2012 r. do 08.06.2012 r.

- Obecnie coraz częściej podkreśla się istotną rolę, jaką sektor małych i średnich przedsiębiorstw pełni w gospodarce każdego kraju. Najnowszy raport GE Capital* pokazał, że 57% polskich firm patrzy w przyszłość z optymizmem. Co więcej - polskie MSP planują przeciętnie zainwestować więcej niż firmy w innych krajach europejskich. Dlatego wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom polskich przedsiębiorców, którzy poszukują korzystnych sposobów finansowania swojej firmy - powiedział Maciej Surdyk, Dyrektor Zarządzający Departamentem Kredytów Komercyjnych w Pionie Bankowości Korporacyjnej, Małych i Średnich Firm.

Kampania wspierająca promocję kredytów dla firm to kolejna odsłona komunikacji Banku wpisująca się w pozycjonowanie - Bank BPH. Po prostu fair.
Kredyty z prowizją przygotowawczą 0% w Banku BPH to m.in.:

Linia Wielocelowa - na działalność bieżącą

Kredyt przeznaczony jest w szczególności na finansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy oraz spłatę zadłużenia z tytułu zobowiązań o charakterze obrotowym również w innych bankach lub instytucjach finansowych.
Zalety tej formy finansowania:

 • w ramach jednej umowy o Linię Wielocelową istnieje możliwość wykorzystania środków w 5 różnych formach, takich jak: kredyt w rachunku bieżącym, stałe transze kredytowe, gwarancja bankowa, akredytywa dokumentowa, limit skarbowy,
 • standardowo okres kredytowania wynosi 12 miesięcy, istnieje jednak możliwość kredytowania powyżej 12 miesięcy (maksymalnie 24 miesiące) pod warunkiem zabezpieczenia transakcji hipoteką na nieruchomości lub poręczeniem Banku Gospodarstwa Krajowego lub innym szczególnym zabezpieczeniem, np. w formie kaucji,
 • Bank nie wymaga biznesplanu

Kredyt Ekspres Kapitał - na dowolny cel gospodarczy

Kredyt jest przeznaczony na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, bez konieczności dokumentowania fakturami wydatkowania środków kredytowych.

Zalety tej formy finansowania:

 • bez biznesplanu i wkładu własnego,
 • wysoka kwota kredytu - do 2 mln zł,
 • możliwość refinansowania kilku kredytów na cele gospodarcze,
 • długi okres kredytowania - nawet do 20 lat,
 • zabezpieczeniem kredytu jest nieruchomość, która może również należeć do osób trzecich.

Standardowy Kredyt Inwestycyjny - na rozwój i inwestycje

Kredyt przeznaczony jest na zakup maszyn, urządzeń i środków transportu, ziemi, nieruchomości oraz materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych,
modernizację i restrukturyzację istniejącego majątku produkcyjnego, zakup udziałów lub akcji.

Zalety tej formy finansowania:

 • długi okres kredytowania - do 20 lat,
 • możliwość finansowania do 100% wartości netto inwestycji,
 • możliwość refinansowania do 120% obecnej kwoty zadłużenia w innym banku lub towarzystwie leasingowym,
 • możliwość refinansowania nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Klienta w okresie do 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku (dla kredytów o charakterze modernizacyjno-budowlanym - do 24 miesięcy),
 • karencja w spłacie kapitału do 2 lat, karencja w spłacie odsetek do 1 roku.

Specjalna propozycja cenowa 0% prowizji przygotowawczej nie ma zastosowania dla istniejących zaangażowani kredytowych (odnowienia, przedłużenia, zamiany warunków kredytowania).

Szczegóły, informacje o oprocentowaniu, opłatach i prowizjach dostępne są na stronie www oraz w placówkach Banku.

* "Barometr Inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw w Europie" to przeprowadzany przez GE Capital co sześć miesięcy sondaż mający przedstawić bieżący obraz zamiarów inwestycyjnych europejskich MSP. Tegoroczne badanie, przeprowadzane we współpracy z Bankiem BPH, po raz pierwszy uwzględniało firmy z Polski, Czech i Węgier. Pełna wersja najnowszego raportu znajduje się tutaj.

Źródło: Bank BPH

Udostępnij artykuł: