08.01.2019 – Stanisław Szwed

Powiedzieli

Na pewno nie będzie już tak skokowego spadku bezrobocia. […] Zakładamy poziom 5,4% na 2019 r. - to jest ambitny plan.

Stanisław Szwed - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Stanisław Szwed - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (fot. MRPiPS)

Na pewno nie będzie już tak skokowego spadku bezrobocia. […] Zakładamy poziom 5,4% na 2019 r. - to jest ambitny plan.

Część osób pozostaje w statystykach ze względu na ubezpieczenie zdrowotne, część osób, którą powinniśmy aktywizować - to są osoby długotrwale bezrobotne, powyżej 12 miesięcy bez pracy - tych w rejestrach jest ponad 50% i to jest ten potencjał do zagospodarowania.

Stanisław Szwed

wiceminister rodziny, pracy polityki społecznej

Udostępnij artykuł: