09.11.2018 – Stanisław Kluza

Powiedzieli

Stanisław Kluza
Stanisław Kluza

Jedynie w przypadku głębokich zmian na rynku pracy i pozytywnego bilansu migracji, Polska ma jakąś szansę na stopniowe reformy i podtrzymywanie obecnego systemu emerytalnego.

Z drugiej strony, taki punkt wyjścia, to szansa na całościowe spojrzenie na reformę systemu emerytalnego i zaproponowanie kompleksowego nowoczesnego systemu emerytalnego, który będzie odpowiedzią na wydłużenie czasu życia, zmiany strukturalne na rynku pracy, niską dzietność i wysoki koszt wychowania dzieci przez rodziców. Osią nowego rozwiązania powinno być zniesienie wieku emerytalnego, na rzecz elastycznej możliwości przejścia na emeryturę po zgromadzaniu składki, która daje prawo do przynajmniej emerytury minimalnej.

Czytaj także: Wymóg zgromadzenia minimalnej składki zamiast wieku emerytalnego?

Stanisław Kluza

prezes Instytutu Debaty Eksperckiej i Analiz Quant Tank

Udostępnij artykuł: