1 bilion euro dla zielonych inwestycji

Gospodarka

Valdis Dombrovskis, komisarz ds. gospodarki i finansów KE
Valdis Dombrovskis, komisarz ds. gospodarki i finansów KE Fot. Komisja Europejska

Trzej przyszli wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej − Frans Timmermans, Margrethe Vestager i Valdis Dombrovskis – zostali przesłuchani przez posłów do Parlamentu Europejskiego w związku z powierzonymi im funkcjami w nowo tworzonym organie wykonawczym Unii Europejskiej. Wszyscy, zgodnie z oczekiwaniami, zapewnili sobie poparcie eurodeputowanych.

#ValdisDombrovskis: Będziemy musieli uregulować #Libra, aby nadzorować ją na poziomie #UE, zarówno pod względem stabilności finansowej, jak i ochrony inwestorów” #KomisjaEuropejska @EUinPL

Przedstawiciele sektora bankowego przyglądali się szczególnie wystąpieniu desygnowanego na komisarza ds. gospodarki i finansów – Valdisa Dombrovskisa.

Prezentacja oraz odpowiedzi na pytania posłów trwały blisko 3 godziny.

Były premier Łotwy ma zająć rozszerzone portfolio pod tytułem wiceprezesa wykonawczego ds. „gospodarki, która działa dla ludzi”. Do jego głównych celów należy m.in. promowanie interesów gospodarczych UE na arenie międzynarodowej, zwiększenia ekologicznego finansowania oraz nadanie wymiaru społecznego regułom budżetowym bloku.

Istotny europejski system gwarantowania depozytów

Politico wyciągnął 5 wniosków z wystąpienia Dombrovskisa.

1. Ostrożniejsze podejście w sprawie zwalczania prania pieniędzy: Dombrovskis był mniej stanowczy w tym obszarze niż zwykle. Znane są jego wcześniejsze wezwania do lepszego zharmonizowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz wprowadzenie jednego organu nadzorczego jako najlepszy sposób walki z brudnymi pieniędzmi. Tym razem wskazywał np. jedynie na zalety tego ostatniego rozwiązania.

Takie ostrożne podejście może wynikać z faktu, że ministrowie finansów − w przeszłości sceptyczni wobec pomysłów Brukseli − są gotowi do omawiania kolejnych kroków w celu rozwiązania problemu brudnych pieniędzy jeszcze we wrześniu.

2. Brak konkretów w ramach usług finansowych: dwie sztandarowe polityki UE w zakresie usług finansowych, czyli unia rynków kapitałowych i unia bankowa, pojawiły się przelotnie. Dombrovskis zobowiązał się jednak, że stworzy publiczno-prywatny fundusz, który pomoże małym i średnim przedsiębiorstwom wejść na giełdę kapitałową. Mimo to nie przedstawił żadnych szczegółów dotyczących wielkości i zakresu działania.

W przypadku unii bankowej − centralizacji nadzoru i innych obowiązków w celu ochrony banków przed kryzysami zadłużenia krajowego − Dombrovskis powtórzył jedynie plany, które krążą już od pewnego czasu w porządku obrad Komisji.

Poparł za to wyraźnie europejski system gwarantowania depozytów, który od dawna utknął w martwym punkcie między samymi rządami. Zapowiedział prace nad  ograniczeniem nierentownych pożyczek i stworzeniem zabezpieczenia dla funduszu naprawczego strefy euro.

Zielone finansowanie będzie priorytetem

3. Zielone finanse: zielone finansowanie będzie priorytetem całej Komisji. Ten ruch jest częścią ambitnych celów klimatycznych UE. Dombrovskis podkreślił znaczenie tego zadania w swoim wstępnym oświadczeniu. W ramach planu inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej Europy zamierza podjąć działania aby odblokować 1 bilion euro zielonych inwestycji w ciągu następnej dekady.

Wsparcie otrzyma budżet UE, więcej pożyczek będzie też z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na walkę ze zmianami klimatu oraz na program Invest UE mający na celu przyciągnięcie prywatnych pieniędzy.

4. Kryptowaluty: Dombrovskis zapowiedział też przygotowanie przepisów dotyczące regulacji kryptowaluty − podkreślając ryzyko jakie niosą ze sobą kryptowaluty dla konkurencji i cyberbezpieczeństwa. „Będziemy musieli uregulować Librę, aby nadzorować ją na poziomie UE, zarówno pod względem stabilności finansowej, jak i ochrony inwestorów” − powiedział Łotysz. Plany Facebooka dotyczące wprowadzenia Libry w przyszłym roku wraz z 27 innymi firmami, w tym Mastercard i Visa, wystraszyły wielu decydentów na całym świecie.

5. Sprawy socjalne: były premier Łotwy zobowiązał się jednak do wprowadzenia płacy minimalnej na poziomie UE jako jednego ze swoich „pierwszych wniosków legislacyjnych” i wprowadzenia programu reasekuracji dla krajów o ograniczonej gotówce w celu finansowania świadczeń dla bezrobotnych.

Szymon Stellmaszyk
Doradca Zarządu
Zespół Współpracy Międzynarodowej

Związek Banków Polskich

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: