1 kwietnia otwiera się kolejne okienko transferowe

Finanse i gospodarka

1 kwietnia otwiera się kolejne okienko transferowe. Pracujący będą mogli zdecydować, gdzie będzie trafiała ich przyszła składka emerytalna, tylko do ZUS, czy też do ZUS i do OFE. Jeśli nie chcą zmian, nie muszą nic robić. Jeśli chcą dołączyć do OFE muszą pamiętać, by złożyć deklarację, bo kolejna możliwość będzie dopiero za 4 lata.

1 kwietnia otwiera się kolejne okienko transferowe. Pracujący będą mogli zdecydować, gdzie będzie trafiała ich przyszła składka emerytalna, tylko do ZUS, czy też do ZUS i do OFE. Jeśli nie chcą zmian, nie muszą nic robić. Jeśli chcą dołączyć do OFE muszą pamiętać, by złożyć deklarację, bo kolejna możliwość będzie dopiero za 4 lata.

Każdy pracujący i ubezpieczony w okresie pomiędzy 1 kwietnia a 31 lipca br. może zmienić obecny podział swojej składki emerytalnej i zadecydować gdzie będzie ona trafiała - tylko do ZUS, czy też do ZUS i do OFE. Kto chce utrzymać obecny podział składki, obowiązujący od okna transferowego z 2014 roku, nie musi podejmować żadnych działań.

Składka emerytalna wynosi 19,52% płacy. Ubezpieczeni mogą decydować co stanie się z 7,3% ich wynagrodzenia. Ta cześć może być w całości zapisywana na subkoncie w ZUS, albo na subkonto będzie trafiało tylko 4,38% płacy, a na rachunek w OFE 2,92%.

- Pierwsze okno transferowe obowiązywało w 2014 roku, ale wtedy regulowały je inne zasady. Brak aktywności ubezpieczonego był równoznaczny z decyzją o przekazywaniu całości składki wyłącznie do ZUS. I choć ponad 2,5 mln osób złożyło wtedy deklarację o przekazywaniu składek także do OFE, to blisko 10% ubezpieczonych nie wiedziało o takiej możliwości lub zapomniało złożyć oświadczenie. Wszystkie te osoby, za które wtedy zdecydowało państwo, będą mogły w okresie od 1 kwietnia do końca lipca wyrazić swoją wolę powrotu do OFE - tłumaczy Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

Chęć składkowania do OFE będą mogli wyrazić także pracujący, którzy na skutek braku informacji nie złożyli oświadczenia o przystąpieniu do OFE w ciągu 4 miesięcy od podjęcia pierwszej pracy, a chcieliby to zrobić. Od 2014 roku osoby podejmujące pierwszą pracę nie są informowane przez ZUS o możliwości przystąpienia do OFE.

Aby decyzja o tym, że część składki chcemy lokować w OFE była skuteczna, musi zostać złożona w formie deklaracji zgodnej z urzędowym wzorem. Deklaracja będzie dostępna w oddziałach oraz na stronie internetowej ZUS. Deklarację można składać osobiście w oddziałach ZUS, za pośrednictwem poczty oraz wykorzystując platformę internetową ePUAP.

- Dzięki zniesieniu niekonstytucyjnego zakazu reklamy OFE w czasie okna transferowego branża będzie mogła komunikować się z pracującymi. Izba będzie prowadzić działania o charakterze informacyjnym i edukacyjnym skierowane do ogółu pracujących, a poszczególne PTE będą indywidualnie się kontaktowały się ze swoimi członkami informując o okienku transferowym - dodaje Rusewicz.

Okno transferowe nie dotyczy osób, którym do osiągnięcia wieku emerytalnego pozostało dziesięć lub mniej lat. Zgodnie z obowiązującą ustawą, ich składki w całości będą przekazywane do ZUS, gdzie w comiesięcznych ratach trafi także zgromadzony przez nie w OFE kapitał (mechanizm tzw. "suwaka"). Kolejne okna transferowe będą obowiązywały w analogicznych okresach co 4 lata, najbliższe dopiero w 2020 roku.

Więcej informacji:  Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych

Filip Pietkiewicz-Bednarek

Udostępnij artykuł: