1 mld euro dla Polski na ograniczenie ryzyka bezrobocia w sytuacjach nadzwyczajnych

Rynek pracy

Komisja Europejska wypłaciła Włochom, Hiszpanii i Polsce łącznie 17 mld euro pierwszej transzy wsparcia finansowego dla państw członkowskich w ramach instrumentu SURE. Włochy otrzymały 10 mld euro, Hiszpania 6 mld euro, a Polska 1 mld euro.

Komisja Europejska wypłaciła Włochom, Hiszpanii i Polsce łącznie 17 mld euro pierwszej transzy wsparcia finansowego dla państw członkowskich w ramach instrumentu SURE. Włochy otrzymały 10 mld euro, Hiszpania 6 mld euro, a Polska 1 mld euro.

Po zakończeniu wszystkich wypłat z SURE Włochy otrzymają łącznie 27,4 mld euro, Hiszpania 21,3 mld euro, a Polska 11,2 mld euro.

Pieniądze z emisji unijnych obligacji

SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency, czyli Wsparcia dla Ograniczenie Ryzyka Bezrobocia w sytuacjach nadzwyczajnych) to wsparcie finansowe w postaci pożyczek udzielonych na korzystnych warunkach państwom członkowskim, które borykają się ze skutkami  pandemii.

21 października Komisja Europejska zainaugurowała emisję obligacji, określanych jako społeczne

Całkowita kwota pożyczek może sięgać 100 miliardów euro. Jak dotąd w ramach SURE  Rada Europejska zatwierdziła na podstawie propozycji Komisji, wypłaty w wysokości 87,9 mld euro dla 17 państw członkowskich.

Kolejne nastąpią w ciągu najbliższych miesięcy. SURE jest zasilany poprzez emisję wspólnych unijnych obligacji.

Do czego służy SURE?

Ze środków SURE mogą być pokryte koszty bezpośrednio związane z finansowaniem krajowych programów pracy w niepełnym wymiarze godzin i podobne rozwiązania wprowadzone w odpowiedzi na pandemię koronawirusa, w szczególności dla osób samozatrudnionych.

SURE może również finansować niektóre działania związane z ochroną zdrowia, w szczególności w miejscu pracy, służące zapewnieniu bezpiecznego powrotu do normalnej działalności gospodarczej.

21 października Komisja Europejska zainaugurowała emisję obligacji, określanych jako społeczne, o wartości 17 miliardów euro, których sprzedaż zasiliła SURE.

Emisja obejmowała dwie transze – 10 mld euro z terminem spłaty w październiku 2030 r. i 7 mld euro, których termin zapada w 2040 roku.

Czas na emisję obligacji zasilających Next Generation EU Fund

Zainteresowanie inwestorów było bardzo duże, a obligacje były ponad 13-krotnie nadsubskrybowane, co obniżyło ich rentowność.

Rentowność 10-letnich obligacji wyniosła minus 0,24 %, a 20-letnich minus 0,61 %.

Określenie „obligacje społeczne” ma dać inwestorom pewność, że uruchomione fundusze będą służyć społecznym celom

Oznacza to, że UE jako całość jest w stanie pożyczać taniej niż kraje takie jak Polska, Hiszpania czy Włochy, ale drożej niż Niemcy (ich 10-letnie obligacje mają rentowność minus 0,61%, czy Francja (minus 0,33 %).

Ocenia się, że debiut największej emisji wspólnych obligacji UE był udany. Obligacje kupiły banki: Barclays (IRL), BNP Paribas, Deutsche Bank, Nomura i UniCredit.

Określenie „obligacje społeczne” ma dać inwestorom pewność, że uruchomione fundusze będą służyć  społecznym celom.

Oprócz programu SURE, Unia Europejska rozpocznie w przyszłym roku sprzedaż obligacji, która ma sfinansować fundusz naprawy gospodarki unijnej (tzw Next Generation EU Fund) o wartości 750 mld euro.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: