1 mld euro na wsparcie płynności 100 tys. MŚP w UE dotkniętych koronawirusem

Firma

Komisja Europejska uruchomiła 1 mld euro z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) na cele gwarancyjne dla Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI).

Komisja Europejska uruchomiła 1 mld euro z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) na cele gwarancyjne dla Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI).

#ArkadiuszLewicki: Każda zainteresowana instytucja finansowa, obsługująca przy pomocy instrumentów finansowych #UE, przedsiębiorców dotkniętych #COVID19, otrzyma bezpłatne wsparcie naszego #KPK #ZBP @EIB

W obecnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19, zwłaszcza małe i średnie firmy dotykają nagłe problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Dlatego każda dodatkowa forma wsparcia ma tu duże znaczenie.

Komisja Europejska uruchomiła 1 mld euro z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) na cele gwarancyjne dla Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI). Umożliwi to EFI (Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego) udzielenie specjalnych gwarancji instytucjom finansowym, co pozwoli wesprzeć w zakresie płynności co najmniej 100 tys. europejskich firm MŚP, dotkniętych skutkami gospodarczymi pandemii.

To jedno z działań podjętych przez UE w celu przeciwdziałania w krajach członkowskich skutkom gospodarczym epidemii COVID-19. Komisja Europejska 13 marca br. ogłosiła pakiet działań odpowiednich działań w tym ogłoszonych 16 marca przez grupę EBI.

Małe i średnie firmy są zazwyczaj najbardziej dotknięte kryzysem i konieczne jest zapewnienie im odpowiedniej płynności, aby mogły przetrwać trudny dla gospodarek krajów unijnych okres.

Banki w takim okresie z większą ostrożnością podchodzą do oceny ryzyka i pożyczania środków, co wynika z obowiązujących przepisów prawa bankowego i regulacji ostrożnościowych. Dlatego tak ważne są gwarancje UE, wspierające takie finansowanie.

Jak stwierdził Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. gospodarki na rzecz społeczeństwa, aby pomóc w łagodzeniu problemów firm, Komisja i Europejski Fundusz Inwestycyjny dzięki specjalnym gwarancjom zwiększą dostęp do 8 mld euro finansowania dla MŚP.

Z kolei Alain Godard, prezes EFI, poinformował, że Grupa EBI będzie kontynuować prace nad znalezieniem dodatkowych rozwiązań, aby szybko zaspokoić potrzeby finansowe przedsiębiorców w całej Europie.

1 mld euro pozwoli na uruchomienie 8 mld euro finansowania dłużnego dla MŚP

Środki w wysokości 1 mld euro z EFIS w ramach instrumentu gwarancji kredytowej programu COSME i gwarancji MŚP InnovFin w ramach programu „Horyzont 2020” umożliwią EFI udzielenie gwarancji o wartości 2,2 mld euro pośrednikom finansowym, co powinno się przełożyć na uruchomienie 8 mld euro finansowania dłużnego dla MŚP.

Gwarancje będą oferowane rynkowi za pośrednictwem EFI w drodze otwartego zaproszenia do składania wniosków. To umożliwia już funkcjonującym Narodowym Pośrednikom Finansowym (krajowym instytucjom finansowym z już zawartymi umowami EFI COSME i Horyzont 2020- InnovFin), niezwłoczne uzyskanie dostępu do nowych gwarancji na ich wniosek.

Inne instytucje finansowe mogą uzyskać dostęp do tych gwarancji, po zgłoszeniu pełnego wniosku w EFI, przy czym ich tryb rozpatrywania będzie przyspieszony i uproszony.

Akcja kredytowa już w tym miesiącu

Celem Komisji Europejskiej i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego jest rozpoczęcie akcji kredytowej jeszcze w kwietniu. MŚP będą mogły składać wnioski bezpośrednio do lokalnych kredytodawców (np. banków, funduszy pożyczkowych), którzy uzyskają status narodowego pośrednika finansowego.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE, we współpracy z Komisją Europejską i Ministrem Rozwoju, już 19 marca br. zorganizował spotkanie informacyjne w tej sprawie dla polskiego rynku finansowego, a od tygodnia udziela krajowym instytucjom wsparcia w zakresie przygotowania do aplikacji o unijne wsparcie.

Jak powiedział Arkadiusz Lewicki dyrektor KPK ds. Instrumentów Finansowych UE:

– „Każda zainteresowana instytucja finansowa, obsługująca lub zamierzająca obsługiwać polskich przedsiębiorców przy pomocy instrumentów finansowych UE, w szczególności klientów dotkniętych COVID-19, otrzyma niezwłoczne i bezpłatne wsparcie naszego KPK.

Obecnie, w związku z pogarszającą się sytuacją na rynku, liczy się czas. Jesteśmy do dyspozycji rynku przez całą dobę. Pozostajemy także w bieżącym kontakcie zarówno z EFI, jak i z EBI w razie potrzeby wyjaśnienia wątpliwości polskich kandydatów na pośredników unijnej gwarancji COVID-19. W najbliższych tygodniach planujemy specjalne warsztaty dla zainteresowanych”.

Główne cechy gwarancji COVID-19

• uproszczony i szybszy dostęp do gwarancji EFI;

• wyższe pokrycie ryzyka — do 80% potencjalnych strat z tytułu indywidualnych pożyczek (w przeciwieństwie do standardowych 50%);

• nacisk na kredyty obrotowe w całej UE;

• umożliwienie stosowania bardziej elastycznych warunków, w tym odroczenie, zmiana harmonogramu.

Jeśli chodzi o szczegóły to w ramach programu COSME, Europejski Fundusz Inwestycyjny oferuje w nowej gwarancji „COSME COVID-19”:

• zabezpieczenie gwarancją do 80% (wobec dotychczasowych 50%);

• poziom cap rate (ograniczenie maksymalnej odpowiedzialności EFI z tytułu wypłat gwarancji, w zależności od oczekiwanych strat na portfelu) podniesiony do 25% (wobec dotychczasowych 20%);

• gwarancja obejmuje finansowanie o charakterze obrotowym, udzielane przedsiębiorcom z sektora MŚP (w tym w formie pożyczek podporządkowanych mezzainowych, leasingu zwrotnego bądź gwarancji bankowych);

• maksymalna wartość pożyczki objętej gwarancją to równowartość 150 tys. euro, minimalny okres spłaty to 12 miesięcy, okres obowiązywania gwarancji to maksymalnie 10 lat;

• gwarancja obejmuje tylko nowe transakcje, zawarte w okresie do 31 grudnia 2020 r.;

• gwarancję można łączyć z innymi instrumentami podziału ryzyka, przy czym minimalny poziom ryzyka ponoszonego przez pośrednika finansowego to 10% (standardowo było to 20%);

• z nowych warunków gwarancji mogą skorzystać aktualni pośrednicy gwarancji COSME (zawierając odpowiednie porozumienie z EFI) bądź też nowi kandydaci na pośredników (składając aplikację zgodnie z warunkami ogłoszonymi w Call for Expression of Interest);

• termin aplikowania to 30 czerwca 2020 r.

COSME

Podobne zmiany dotyczą regwarancji programu COSME. Jednocześnie wprowadzone zostały zmiany w standardowej (re)gwarancji COSME: wydłużono okres dostępności aktualnych umów gwarancji (o 6 miesięcy), ułatwiono pośrednikom finansowym wprowadzenie wakacji kredytowych dla klientów, rozszerzono pokrycie gwarancją należności z tytułu odsetek, oraz przedłużono maksymalny okres transakcji finansowania odnawialnego, jakie mogą zostać objęte gwarancją, z 5 do 9 lat.

InnovFin SME

W zakresie instrumentu InnovFin SME Guarantee Facility to parametry gwarancji „InnovFin SMEG COVID-19”:

• możliwość objęcia gwarancją finansowania dla przedsiębiorców do 3 tys. zatrudnionych, tzw. dużych midcaps (uprzednio do 500 zatrudnionych);

• zabezpieczenie gwarancją do 80% (wobec dotychczasowych 50%), bez cap rate;

• gwarancja InnovFin SMEG COVID-19 obejmuje transakcje zawarte w okresie do 31 marca 2021 r.;

• gwarancja obejmuje finansowanie o charakterze inwestycyjnym lub obrotowym;

• wprowadzono możliwość objęcia gwarancją refinansowania transakcji już znajdujących się w portfelu objętym gwarancją, jak również przedłużono maksymalny okres transakcji finansowania odnawialnego, jakie mogą zostać objęte gwarancją, z 3 do 6 lat.

• gwarancję można łączyć z innymi instrumentami podziału ryzyka, przy czym minimalny poziom ryzyka ponoszonego przez pośrednika finansowego to 10% (standardowo było to 20%);

• z nowych warunków gwarancji mogą skorzystać aktualni pośrednicy gwarancji InnovFin SME (zawierając odpowiednie porozumienie z EFI) bądź też nowi kandydaci na pośredników (składając aplikację zgodnie z warunkami ogłoszonymi w Call for Expression of Interest);

• Termin aplikowania to 30 czerwca 2020 r.

Szkolenia i warsztaty dla zainteresowanych

KPK przygotowuje też wideo warsztat dla instytucji finansowych, podczas którego przedstawiciele EFI będą prezentować najnowsze zmiany w warunkach, na jakich będą udzielanie gwarancje z programów COSME oraz Horyzont mające na celu poprawę dostępności do finansowania MŚP, które mierzą się z trudnościami wywołanymi rozszerzającą się epidemią koronawirusa. Formuła tego wydarzenia będzie umożliwiała dwustronną komunikację uczestników z przedstawicielami EFI.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE zaprasza do kontaktu wszystkie przedsiębiorstwa i instytucje zainteresowane ofertą finansowania.

Kontakt:

tel. +48 22 696 64 95, e-mail: programy@zbp.pl, www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: