1 mld euro od EBOiR dla firm dotkniętych skutkami Covid-19

Gospodarka

W miniony piątek Rada Dyrektorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju zatwierdziła pakiet kryzysowy w wysokości 1 miliarda euro.

Logo EBOR-u
Źródło: EBOR

W miniony piątek Rada Dyrektorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju zatwierdziła pakiet kryzysowy w wysokości 1 miliarda euro.

#EBOiR: Według naszych estymacji po opanowaniu epidemii #Covid-19 możliwy powinien być szybki powrót do sytuacji sprzed jej wybuchu @EBRD

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju przedstawił awaryjny „pakiet solidarności” o wartości 1 miliarda euro, który ma pomóc firmom w radzeniu sobie ze skutkami pandemii koronawirusa.  

Jest to wstępna reakcja na kryzys i Bank jest gotowy zrobić więcej, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Propozycje zostały 13 marca zatwierdzone przez akcjonariuszy Banku, który wspiera rozwój firm zwłaszcza z sektora prywatnego w 38 gospodarkach wschodzących.

 

Komentując reakcję Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na globalny kryzys zdrowotny, prezes EBOiR Suma Chakrabarti powiedział:

- Pandemia COVID-19 i jej konsekwencje ekonomiczne stanowią bezprecedensowe wyzwanie dla EBOiR i krajów, w których działa. 1 miliard euro ma zapewnić firmom awaryjną płynność, kapitał obrotowy. Jak mówi prezes EBOiR to jest pierwszy krok.

Bank jest gotowy do dalszego zwiększenia pomocy i podejmuje odpowiednie działania  we współpracy z krajami, w których działa oraz  partnerskimi międzynarodowymi instytucjami finansowymi i społecznością międzynarodową.

 

Biuro d/s relacji mediami w swojej informacji pisze: -„Pakiet solidarności” pokazuje, że EBOiR pozostaje otwarty na biznes oraz jest przygotowany do szybkiego i zdecydowanego działania.

Bank jest w stanie to zrobić dzięki silnej bazie kapitałowej oraz znakomitym wynikom osiągniętym w ostatnich latach. W tym krytycznym momencie EBOiR jest dobrze wyposażony, aby stać w obronie swoich klientów i krajów w których inwestuje.

Ostatnio często otrzymujemy pytania dotyczące krótko- i długoterminowego wpływu bieżących wydarzeń na gospodarkę. Trudno jest nam wyciągać wnioski na tym etapie, ponieważ sytuacja rozwija się bardzo dynamicznie.

Jest już dla nas jednak jasne, że ten kryzys będzie miał bezpośredni wpływ na wyniki gospodarcze w regionach działania EBOiR, ale - w przeciwieństwie do kryzysu finansowego z 2008 r. - według naszych estymacji po opanowaniu epidemii możliwy powinien być szybki powrót do sytuacji sprzed jej wybuchu.

Źródło: EBOiR
Udostępnij artykuł: