1 września coraz bliżej, a właściciele sklepików i stołówek szkolnych wciąż nie znają wytycznych Ministerstwa Zdrowia

Finanse i gospodarka

Konfederacja Lewiatan wysłała do Ministra Zdrowia apel, w którym prosi o wskazanie terminu, kiedy zostanie opracowane rozporządzenie stanowiące akt wykonawczy do art. 52c ust. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, dodany na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Konfederacja Lewiatan wysłała do Ministra Zdrowia apel, w którym prosi o wskazanie terminu, kiedy zostanie opracowane rozporządzenie stanowiące akt wykonawczy do art. 52c ust. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, dodany na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Na mocy nowelizacji od 1 września 2015 r. w placówkach systemu oświaty będzie możliwa wyłącznie sprzedaż tych produktów, które mieszczą się w zakresie grup środków spożywczych określonych w rozporządzeniu. A zatem, aby przepis ustawy mógł funkcjonować konieczne jest opublikowanie ww. rozporządzenia.

Stając w obronie przedsiębiorców Konfederacja Lewiatan zwraca uwagę, że zasada pewności prawa, szczególnie w kontekście zasady lojalności państwa wobec adresata norm prawnych, obliguje organy państwa do takiego działania, aby obywatele mogli w rozsądnym czasie przygotować się do dokonywanych zmian. Przyjmowane przez ustawodawcę nowe unormowania nie mogą zaskakiwać ich adresatów, którzy powinni mieć czas na dostosowanie się do zmienionych regulacji i spokojne podjęcie decyzji co do dalszego postępowania (zob. orzeczenie z 3 grudnia 1996 r., sygn. akt K 25/95 oraz wyroki: z dnia 25 listopada 1997 r., sygn. akt K 26/97, z dnia 10 kwietnia 2001 r., sygn. akt U 7/00, z dnia 5 listo­pada 2002 r., sygn. akt P 7/01, z dnia 7 czerwca 2004 r., sygn. akt P 4/03, z dnia 15 lutego 2005 r., sygn. akt K 48/04 oraz z dnia 29 listopada 2006 r., sygn. akt SK 51/06). Obecnie przedsiębiorcy powinni zawierać umowy z kontrahentami i nabywać towary, które 2 września będą już podawane (również w stołówkach szkolnych) dzieciom. Brak informacji o ostatecznym kształcie rozporządzenia oraz brak informacji o terminie jego publikacji powoduje niepewność przedsiębiorców, którzy nie są w stanie przygotować się do nowego roku szkolnego.

- Apelujemy o podjęcie działań, które umożliwią przedsiębiorcom podjęcie racjonalnych decyzji, co do prowadzonych przez siebie działalności z zachowaniem bezpieczeństwa prawnego jednostki. Obawiamy się bowiem, że 1 września nie będą znane rozwiązania proponowane przez Ministerstwo Zdrowia i wejdą one z dnia na dzień, powodując chaos w funkcjonowaniu zarówno stołówek szkolnych, jak i sklepików. – dodaje dr Dobrawa Biadun, ekspertka ds. ochrony zdrowia Konfederacji Lewiatan.

Dobrawa Biadun
radca prawny
ekspertka ds. ochrony zdrowia Konfederacji Lewiatan

Udostępnij artykuł: