10 lat po wejściu do Unii Europejskiej Polacy coraz częściej zlecają przelewy w euro

Finanse i gospodarka

Jak wynika z danych Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., Polacy coraz częściej i chętniej wykonują przelewy w euro. Od początku funkcjonowania systemu EuroELIXIR, którego KIR S.A. jest operatorem, tj. od marca 2005 r. do końca kwietnia 2014 r. rozliczonych zostało blisko 54 mln transakcji o wartości przekraczającej 280 mld euro. EuroELIXIR to jedyny w Polsce, powszechnie dostępny, detaliczny system rozliczeniowy, umożliwiający wykonywanie transakcji w euro.

Dwie osoby przekazujące sobie pieniądze na tle modeli domków
Fot. stock.sdobe.com/gorynvd

Jak wynika z danych Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., Polacy coraz częściej i chętniej wykonują przelewy w euro. Od początku funkcjonowania systemu EuroELIXIR, którego KIR S.A. jest operatorem, tj. od marca 2005 r. do końca kwietnia 2014 r. rozliczonych zostało blisko 54 mln transakcji o wartości przekraczającej 280 mld euro. EuroELIXIR to jedyny w Polsce, powszechnie dostępny, detaliczny system rozliczeniowy, umożliwiający wykonywanie transakcji w euro.

Dekada, która upłynęła od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej to czas intensywnego zacieśniania współpracy gospodarczej z krajami strefy euro. - Przyjęcie Polski do grona państw członkowskich UE wiązało się z potrzebą zbudowania systemu rozliczeniowego, który zapewniałby sprawną i bezpieczną realizację płatności w unijnej walucie. Dlatego już w 2005 r., we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, opracowaliśmy i udostępniliśmy system EuroELIXIR - mówi Michał Szymański, Wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. - System ma zasięg paneuropejski co oznacza możliwość realizacji płatności do i z każdego kraju Unii Europejskiej, a także Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz Szwajcarii i Monako. Z rozliczanych przez KIR S.A. przelewów w euro korzystają zarówno osoby indywidualne, jak i przedsiębiorcy współpracujący z kontrahentami zagranicznymi - dodaje M. Szymański.

EuroELIXIR to system w pełni zgodny z wymogami SEPA (Jednolitego Obszaru Płatności w Euro). Dzięki temu realizowane za jego pośrednictwem przelewy przesyłane są drogą elektroniczną między bankami w Europie według spójnych standardów wynikających z regulacji UE. O tempie rozwoju systemu i dynamice transakcji w euro najlepiej świadczą statystyki udostępnione przez KIR S.A. W pierwszym roku działania systemu EuroELIXIR (tj. od marca do grudnia 2005 r.) rozliczonych zostało nieco ponad 544 tys. transakcji o wartości 2,1 mld euro. W 2013 r. liczba przetworzonych zleceń wyniosła 12,6 mln, a obroty osiągnęły wartość 71 mld euro. W kwietniu ub. r., po raz pierwszy od uruchomienia systemu, liczba przelewów w euro wykonanych w jednym miesiącu przekroczyła milion. Na podstawie analizy statystyk za I kw. br. można prognozować, że 2014 będzie kolejnym rokiem wzrostu liczby i wartości transakcji rozliczanych w systemie EuroELIXIR - już w ciągu trzech pierwszych miesięcy ogólna liczba przetworzonych transakcji w stosunku do I kw. 2013 r. wzrosła o 27 proc., a ich wartość o 34 proc.

W ciągu 9 lat funkcjonowania systemu, EuroELIXR był regularnie rozwijany i dostosowywany do wymogów postępującej integracji europejskich systemów płatności. W pierwszej kolejności, we współpracy z NBP, uruchomiona została wymiana płatności z systemem STEP2 - paneuropejską izbą rozliczeniową. Oznaczało to udostępnienie bankom funkcjonującym w polskim systemie płatniczym możliwości wymiany płatności w euro w skali paneuropejskiej. W 2008 r. KIR S.A. uruchomiła obsługę płatności zgodnie ze standardami SEPA, a w kolejnym roku system EuroELIXIR został wkomponowany w paneuropejską platformę TARGET2, stając się częścią zintegrowanej infrastruktury rozliczeniowo-rozrachunkowej Europy. Obecnie trwa proce implementacji w systemie obsługi paneuropejskiego polecenia zapłaty (SDD).

Prowadzony przez KIR S.A. system EuroELIXR umożliwia realizację transakcji w euro, wykonywanych z Polski do krajów UE oraz otrzymywanie płatności z wszystkich krajów UE przez klientów banków w Polsce. System zapewnia możliwość przesyłania jednorazowo praktycznie nieograniczonych sum, co jest szczególnie przydatne w prowadzeniu działalności handlowej, gdy potrzebna jest bieżąca i sprawna wymiana należności, a przelewane kwoty są bardzo wysokie. 140525.infografika.01.957x700

Źródło: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Udostępnij artykuł: