10 mln zł – wyższy kapitał zakładowy SPC Group S.A.

Finanse i gospodarka

Spółka SPC Group S.A., oferująca sprzedaż oraz wynajem samochodów luksusowych, helikopterów, jachtów i samolotów, podwyższyła swój kapitał zakładowy o 2,2 mln zł do poziomu 10 mln zł. Zostanie on w całości przekazany na wzrost kapitałów własnych i nowe inwestycje m.in.: otwarcie oddziału w Sopocie.

Spółka SPC Group S.A., oferująca sprzedaż oraz wynajem samochodów luksusowych, helikopterów, jachtów i samolotów, podwyższyła swój kapitał zakładowy o 2,2 mln zł do poziomu 10 mln zł. Zostanie on w całości przekazany na wzrost kapitałów własnych i nowe inwestycje m.in.: otwarcie oddziału w Sopocie.

Kapitał zakładowy Spółki został podniesiony z 7,8 mln zł do 10 mln zł w drodze emisji 22 mln akcji serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 4 mln akcji obejmie Paweł Ratyński, prywatny inwestor, który obecnie posiada ok 17% udziałów w Spółce. Pozostała część instrumentów finansowych zostanie skierowana do 99 adresatów.

Podwyższenie kapitału jest kolejnym krokiem potwierdzającym dynamiczny rozwój Spółki. Świadczą o tym m.in. rekordowe wyniki finansowe SPC Group S.A. za II kwartał 2012 r. Firma uzyskała 6,3 mln zł przychodu netto ze sprzedaży i najlepszy zysk netto w wysokości 172 tys. zł. Ponad dwukrotnie wyższe dane finansowe Spółka zanotowała również w okresie od stycznia do czerwca 2012 r. w porównaniu do pierwszego półrocza 2011 r. Przychód netto ze sprzedaży wyniósł prawie 14 mln zł, natomiast zysk netto - 399 tys. zł.

Źródło: SPC Group S.A.

Udostępnij artykuł: