10 mln zł kary dla Idea Banku: jest wniosek do KNF o uchylenie decyzji

Z rynku

Idea Bank złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją o nałożeniu kary finansowej wysokości 10 mln zł, podał bank. Decyzja została zaskarżona przez bank w całości.

Idea Bank - Logo
Idea Bank - Logo (źródło: Idea Bank S.A.)

Idea Bank złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją o nałożeniu kary finansowej wysokości 10 mln zł, podał bank. Decyzja została zaskarżona przez bank w całości.

"Mając na względzie stawiane we wniosku zarzuty emitent wniósł o uchylenie decyzji w całości i umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego oraz sformułował alternatywne żądania w postaci: (i) wniesienia o odstąpienie od nałożonej kary i poprzestanie na pouczeniu z uwagi na to, że emitent zaprzestał działalności, której dotyczy decyzja (ii) wniesienia o istotne obniżenie nałożonej kary" - czytamy w komunikacie. 

Czytaj także: KNF: 10 mln zł kary dla Idea Banku >>>

KNF na początku grudnia nałożyła na Idea Bank karę pieniężną w wysokości 10 mln zł w związku m.in z naruszeniem statutu banku oraz rozporządzeń ws. systemu zarządzania ryzykiem. Bank podał wówczas, że po przeprowadzeniu szczegółowej analizy prawnej bank podejmie decyzję co do ewentualnego wniesienia odpowiedniego środka odwoławczego.

Idea Bank skierował do Getin Holding ofertę nabycia 12,5 mln akcji serii O

Idea Bank skierował do Getin Holding (GH) ofertę nabycia w trybie subskrypcji prywatnej 12 500 000 akcji serii O, po cenie emisyjnej 2 zł za jedną akcję oferowaną, tj. za łączną cenę 25 mln zł, podał także bank. Oferta może zostać przyjęta przez GH do 20 grudnia br. 

We wtorek bank otrzymał pismo od od spółki LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, w którym jego akcjonariusz LC Corp zawiadomił bank, że nie będzie uczestniczył w objęciu akcji serii O planowanym na grudzień 2020 r.

"W związku z powyższym (...)  zgodnie z uchwałą nr 3 walnego zgromadzenia emitenta z dnia 20 października 2020 r. oraz w wyniku rozmów i stanowiska akcjonariusza, skierował wyłącznie do Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu  ofertę nabycia w trybie subskrypcji prywatnej (...) 12 500 000 akcji imiennych serii O, po cenie emisyjnej 2 zł  za jedną akcję oferowaną, tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 25 000 000 zł" - czytamy w komunikacie. 

Oferta może zostać przyjęta przez GH w terminie do dnia 20 grudnia 2020 r. i przestaje wiązać z upływem powyższego terminu, podano także.

W październiku akcjonariusze Idea Banku zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o emisji w trybie subskrypcji prywatnej między 12,5 mln a 50 mln akcji serii O bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje te miały zostać zaoferowane do objęcia spółce Getin Holding oraz spółce LC Corp B.V.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: