10 pytań o sierpniowy MdM – jak skorzystać z finansowego wsparcia?

Aktualności / Z rynku

Osoby, które planują zakup mieszkania i chcą otrzymać dofinansowanie wkładu własnego, będą mogły wnioskować o jego przyznanie jeszcze w sierpniu 2017 r. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie dysponował pulą 67 mln zł dzięki temu, że 7 lipca br. Sejm RP przyjął ustawę zmieniającą zasady programu „Mieszkanie dla młodych”.

Osoby, które planują zakup mieszkania i chcą otrzymać dofinansowanie wkładu własnego, będą mogły wnioskować o jego przyznanie jeszcze w sierpniu 2017 r. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie dysponował pulą 67 mln zł dzięki temu, że 7 lipca br. Sejm RP przyjął ustawę zmieniającą zasady programu „Mieszkanie dla młodych”.

Dotychczasowa ustawa zobowiązywała Bank Gospodarstwa Krajowego do wstrzymania przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego, jeśli suma złożonych wniosków przekroczyła próg 95% limitu przewidzianego na dany rok. Pozostałe 5% było zarezerwowane na dodatkowe finansowe wsparcie w postaci spłaty części kredytu dla kredytobiorców z tytułu urodzenia bądź przysposobienia 3 lub kolejnego dziecka w ciągu 5 lat od nabycia nieruchomości. Zainteresowanie było ogromne, dlatego tegoroczny limit został zarezerwowany już w styczniu. Jednakże z powodu rezygnacji niektórych wnioskodawców część rezerwacji została wycofana, wskutek czego suma zarezerwowanych środków nie wyczerpywała pełnej kwoty odpowiadającej 95% limitu przewidzianego ustawą. Dotychczasowe przepisy nie pozwalały na przyjmowanie nowych wniosków od beneficjentów.Dzięki nowym przepisom BGK wznowi przyjmowanie wniosków do osiągnięcia poziomu 100% planowanych wypłat na bieżący rok, a więc do określonej ustawą wysokości 746 mln zł. Wstrzymanie przyjmowania wniosków nastąpi w chwili przekroczenia wykorzystania środków na poziomie 100%. Dzięki temu osoby planujące zakup mieszkania będą mogły ponownie złożyć wniosek o finansowe wsparcie z puli roku 2017.

Do rozdysponowania jest kwota ok. 67 mln zł. Zakładamy, że środki te wystarczą na dofinansowanie wkładu własnego dla ok. 2600 wnioskodawców - mówi Przemysław Osuch, zastępca dyrektora departamentu usług agencyjnych w BGK. - Przyjmując założenie znacznego zainteresowania zakupem mieszkań na rynku pierwotnym w województwie mazowieckim i wielkopolskim oraz na rynku wtórnym w województwie śląskim i dolnośląskim, przypuszczam, że pula wyczerpie się już po 1-2 dniach. Zachęcam, by nie czekać z formalnościami do dnia wejścia w życie ustawy, tylko już dziś rozpocząć kompletowanie dokumentów – dodaje Osuch.Zebraliśmy odpowiedzi na najważniejsze pytania, które mogą nasunąć się osobom zainteresowanym skorzystaniem z finansowego wsparcia przy zakupie własnego mieszkania.

1.           Kiedy zostaną odblokowane środki na finansowe wsparcie z uwolnionych dzięki zmianie ustawy?

Ustawa z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi wchodzi w życie 1 sierpnia b.r. Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 7 sierpnia 2017 r. planuje opublikowanie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej na www.bgk.pl o wznowieniu od 8 sierpnia 2017 r. możliwości składania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z rządowego programu „Mieszkanie dla młodych”.

2.           Czy już teraz mogę się przygotować, np. kompletować dokumenty, by usprawnić procedurę przyznawania dofinansowania wkładu własnego?

Dokumentację kredytową w wybranej przez siebie instytucji kredytującej można złożyć już teraz, o ile pozwalają na to procedury wewnętrzne banku, który będzie pośredniczył w przyznaniu środków. Takie podejście umożliwi bankowi dokonanie wstępnej analizy zdolności kredytowej, lecz złożenie wniosku o dofinansowanie wkładu własnego będzie możliwe dopiero po dniu ogłoszenia komunikatu w BIP przez BGK o wznowieniu ich przyjmowania. Przypomnijmy, że wniosek o dofinansowanie wkładu własnego należy złożyć wraz z wnioskiem o kredyt. W celu uzyskania szczegółowych informacji, należy skontaktować się z wybraną instytucją kredytującą, współpracującą z BGK w zakresie obsługi rządowego programu „Mieszkanie dla młodych”. Wykaz instytucji dostępny jest na stronie internetowej BGK: https://www.bgk.pl/bip/wykaz-instytucji-kredytujacych-uczestniczacych-w-programie-mieszkanie-dla-mlodych-30/

3.           Jaka kwota środków zostanie udostępniona nabywcom w sierpniu?

Nowelizacja ustawy w praktyce pozwoli na wykorzystanie kwoty 67 mln zł brakującej do osiągnięcia poziomu 100% planowanych wypłat na bieżący rok, a więc do wysokości 746 mln zł. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa „wprowadzenie rozwiązania umożliwiającego pełne wykorzystanie limitów dofinansowań zarówno w 2017 jak i w 2018 r., pozwoli na uruchomienie pomocy w zakupie mieszkania dla ok. 4 tys. gospodarstw domowych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami są, lub w 2018 r. byłyby w praktyce pozbawione możliwości uzyskania tej formy pomocy mieszkaniowej”.

4.           Czy starczy pieniędzy dla wszystkich chętnych?

Rządowy program „Mieszkanie dla młodych” cieszy się dużym zainteresowaniem. Ponieważ obowiązuje w nim kolejność zgłoszeń, można przypuszczać, że środki uwolnione w sierpniu zostaną zarezerwowane nawet w pierwszych kilku dniach.

5.           Jaka pula pieniędzy jest przeznaczona na rok 2018?

Ponieważ będzie to ostatni rok funkcjonowania programu „Mieszkanie dla młodych”, wnioski o przyznanie finansowego wsparcia z dostępnego limitu będzie można składać od 1 stycznia do 30 września 2018 r. w ramach przewidzianego ustawą limitu przeznaczonego na finansowe wsparcie, tj. do wysokości 762 mln zł.

6.           Kto może skorzystać z finansowego wsparcia  i jakie mieszkanie może kupić?

Wszelkie informacje na temat warunków, jakie powinien spełniać nabywca oraz nieruchomość,  dostępne są na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa pod adresem:http://mib.gov.pl/2-Jakie_mieszkania.htmhttp://mib.gov.pl/2-czy_moge_skorzystac_z_MdM.htm

7.           Kiedy i jak dowiem się, czy mój wniosek został przyjęty i dostanę finansowe wsparcie?

Pełną obsługą wniosków o dofinansowanie wkładu własnego zajmują się banki kredytujące. Informacje na temat statusu wniosku oraz przyznania finansowego wsparcia, jak również kroków  niezbędnych do podjęcia w celu przyznania i wypłaty dofinansowania wkładu własnego, można uzyskać od tej instytucji, która przyjęła wniosek nabywcy.

8.           Co się stanie, jeśli teraz zabraknie dla mnie pieniędzy?

Nabywca będzie mógł ponownie złożyć wniosek po 1 stycznia 2018 r., w ramach przewidzianego ustawą limitu przeznaczonego na finansowe wsparcie w tym roku, tj. do wysokości 762 mln zł.

9.           Jak mogę obliczyć,  jakie dofinansowanie wkładu własnego mi przysługuje?

Informację taką można uzyskać w banku kredytującym, w którym nabywca złoży wniosek o dofinansowanie wkładu własnego. Przykłady obliczeń maksymalnej ceny zakupu nieruchomości, wysokości dofinansowania wkładu własnego oraz wysokości spłaty części kredytu w rządowym programie "Mieszkanie dla młodych", udostępniamy pod adresem:https://www.bgk.pl/files/public/uploads/graphics/przyklady_MdM_01_09_2015.pdf

10.         Gdzie mam złożyć wniosek o dofinansowanie wkładu własnego?

Wykaz instytucji przyjmujących wnioski dostępny jest pod adresem:https://www.bgk.pl/bip/wykaz-instytucji-kredytujacych-uczestniczacych-w-programie-mieszkanie-dla-mlodych-30/.

BGK

Udostępnij artykuł: