10.wydanie Raportu Rocznego Mazars „Odkrywając nowe horyzonty”. Grupa Mazars odnotowuje 5,8% wzrost.

Finanse i gospodarka

Mazars - międzynarodowa, zintegrowana i niezależna organizacja specjalizująca się w audycie, doradztwie, księgowości, usługach doradztwa podatkowego i prawnego - odnotowała wzrost na poziomie 5,8% w roku obrotowym 2013/2014 zakończonym 31 sierpnia 2014 r.

Mazars - międzynarodowa, zintegrowana i niezależna organizacja specjalizująca się w audycie, doradztwie, księgowości, usługach doradztwa podatkowego i prawnego - odnotowała wzrost na poziomie 5,8% w roku obrotowym 2013/2014 zakończonym 31 sierpnia 2014 r.

Na dorocznej międzynarodowej konferencji Mazars, która odbyła się w grudniu 2014 roku w Istambule, do grupy dołączyło 64 nowych partnerów z 22 krajów i 4 kontynentów, w tym specjaliści z albańskiej firmy audytorskiej Gjini, która wzmocniła geograficzną obecność Mazars w Europie.

Obecnie firma Mazars jest bezpośrednio obecna w 73 krajach, gdzie zatrudnia ponad 14 000 specjalistów, a jej przychody sięgają 1,25 miliarda USD (1,08 miliarda EUR).

Sprawozdawczość zintegrowana: więcej niż przejrzystość i zaufanie

Dziewięć lat temu firma Mazars była pierwszą globalną firmą audytorsko-doradczą publikującą swoje sprawozdania finansowe, podobnie jak to czynią spółki notowane na giełdzie. Grupa nadal pozostaje pionierem w tej dziedzinie.

W tym roku Mazars postanowił pójść krok dalej i rozpoczął proces wdrażania zasad dotyczących publikowania informacji finansowych i pozafinansowych zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Rady ds. Zintegrowanej Sprawozdawczości (IIRC). Zintegrowana sprawozdawczość pozwoli Mazars lepiej opisywać swój model biznesowy i w bardziej przejrzysty sposób odpowiadać na potrzeby klientów, interesariuszy i szeroko pojętej opinii publicznej.

Pobierz raport roczny 2013/2014 Grupy Mazars

Odkrywając nowe horyzonty

To więcej niż tytuł Raportu Rocznego 2013-2014 Grupy Mazars. Hasło "Odkrywając nowe horyzonty" (ang. Breaking new ground) nawiązuje do historii Mazars, która naznaczona jest pragnieniem rozwoju i ciekawością poznania nowych rynków i terytoriów.

W latach 2005-2014 Mazars niemal podwoił swój geograficzny zasięg - z 38 do 73 krajów i osiągnął przeszło dwukrotnie większe przychody. Mazars wciąż jest młodą organizacją, chętną do podejmowania wyzwań i dalszego zdobywania rynku. Jej sukces opiera się na doskonałości technicznej, rzetelności, przestrzeganiu zasad etyki i niezależności.

150202.dane.550x

Źródło: MAZARS

Udostępnij artykuł: